Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Razem z nami każdego dnia chronisz prawa dzieci

Zobacz

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To nieprzypadkowa data. To właśnie tego dnia w 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Konwencję o prawach dziecka - dokument, który gwarantuje podstawowe prawa wszystkim dzieciom na świecie.  

Prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności czy poziomu zamożności. Dziękujemy, że to rozumiesz i wraz z nami każdego dnia walczysz o prawo każdego dziecka do żywności, czystej wody i środowiska, zdrowego rozwoju, pokoju, edukacji i równych szans – prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Zobacz!

line_arrow_down.png

Dla każdego dziecka: ŻYWNOŚĆ

Żywność dla każdego dziecka

© UNICEF/Ijazah

Każde dziecko ma prawo do zdrowej żywności i czystej wody.

Prawo do wolności od głodu i pragnienia jest podstawowym prawem każdego dziecka - warunkiem jego przeżycia i zdrowego rozwoju. Na świecie jednak jest nadal wiele miejsc, gdzie dzieci cierpią głód, gdzie małe organizmy walczą ze skrajnym niedożywieniem. Z powodu zmian klimatycznych, skrajnego ubóstwa, konfliktów zbrojnych. 

Dzięki ludziom o wielkich sercach – dzięki naszym Darczyńcom, każdego dnia leczymy dzieci z niedożywienia. 

 

Dla każdego dziecka: ZDROWE ŚRODOWISKO

Dla każdego dziecka - zdrowe środowisko

© UNICEF/Mulala

Każde dziecko ma prawo do życia w zdrowym środowisku.

Każde dziecko ma prawo do oddychania czystym powietrzem, picia czystej wody, do czystego i bezpiecznego środowiska naturalnego. Jednak w wielu miejscach na ziemi dzieci chorują i umierają z powodu zanieczyszczenia powietrza, braku bezpiecznej wody i żywności. Dzieci w Rogu Afryki czy Pakistanie płacą najwyższą cenę zmian klimatycznych, na które nie mają wpływu. 

Dziękujemy, że pomagasz nam głośno mówić o sytuacji najmłodszych, alarmować o niej decydentów, wpływać na zmianę i pomagać dzieciom tam, gdzie to prawo nie jest przestrzegane.

 

Dla każdego dziecka: POKÓJ

Dla każdego dziecka - pokój

© UNICEF/Latayko

Każde dziecko ma prawo do życia w pokoju

Każde dziecko ma prawo do życia bez strachu o życie swoich i swoich najbliższych. Bez lęku przed wybuchającymi bombami i pociskami. W bezpiecznym domu, który nie zostanie zburzony i z którego nie trzeba uciekać. Dzieci cierpią z powodu wojen i konfliktów zbrojnych w wielu krajach: odległych jak Jemen i Syria i bardzo blisko nas: na Ukrainie. 

Dzięki takim ludziom jak Ty przywracamy im poczucie bezpieczeństwa i pomagamy odzyskać utracone dzieciństwo.

 

Dla każdego dziecka: EDUKACJA I RÓWNE SZANSE

Dla każdego dziecka - edukacja

© UNICEF/Dejongh

Każde dziecko ma prawo do edukacji i równych szans w życiu.

Każde dziecko, bez względu na pochodzenie, narodowość, kolor skóry, płeć powinno mieć równe szanse na edukację i rozwój. To jedno z podstawowych praw zawartych w konwencji o prawach dziecka. Niestety w bardzo wielu miejscach nieprzestrzegane. Niestety skrajne ubóstwo, konflikty zbrojne i nie tylko – odbierają dzieciom możliwość nauki, zmuszają do pracy w ekstremalnych warunkach i do wczesnych małżeństw. 

To także dzięki Tobie możemy to zmieniać. Razem zapewniamy dzieciom dostęp do edukacji i wyrównujemy ich szansena przyszłość.

Dla każdego dziecka: ZDROWIE

Dla każdego dziecka - zdrowie

© UNICEF/ALfilastini

Każde dziecko ma prawo do zdrowego rozwoju.

Choroby zakaźne, takie jak polio, gruźlica, odra – dzięki szczepieniom - w Europie zostały zapomniane. Jednak jest jeszcze wiele miejsc na ziemi, gdzie dzieci umierają z powodu chorób, którym możemy zapobiegać. Są miejsca, gdzie noworodki umierają z powodu braku opieki medycznej.

Dzięki Tobie, jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieci potrzebują profilaktyki i opieki zdrowotnej. 

 

Dla każdego dziecka: SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO

Dla każdego dziecka - miłość

© UNICEF/Belal

Każde dziecko ma prawo do dzieciństwa.

Każde dziecko ma prawo do życia w rodzinie, otoczone miłością najbliższych. Każdy rodzic, każda matka – bez względu na pochodzenie, wyznanie, wykształcenie, status społeczny czy materialny chce dla swojego dziecka szczęśliwego dzieciństwa i bezpiecznej, lepszej przyszłości.

Dzięki Tobie przywracamy prawo do dzieciństwa tam, gdzie rodzice i dzieci tracą nadzieję.

 

Poznaj prawa dziecka

Czy wiesz, jakie prawa nadała dzieciom Konwencja? Z okazji święta najmłodszych mamy dla Ciebie: Konwencję o prawach dziecka w pigułce oraz Książeczkę o prawach dziecka dla najmłodszych. 

Pobierz i dowiedz się, jakie prawa przysługują dzieciom.

Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o prawach dziecka do wydrukowania w wersji kieszonkowej lub jako plakat do klasy, szkoły czy biura.
Pobierz
Książeczka o prawach dziecka dla najmłodszych (Konwencja o prawach dziecka)

Książeczka o prawach dziecka dla najmłodszych

Konwencja o prawach dziecka w wersji przyjaznej dzieciom. Malutka książeczka z pięknymi ilustracjami, ułatwiającymi zrozumienie wszystkich praw dziecka.
Pobierz

Czy wiesz, że:

  • inicjatorem uchwalenia Konwencji o prawach dziecka była Polska? W 1978 roku rząd polski złożył projekt dokumentu? Prace nad jego treścią trwały aż 10 lat - do 1989 roku. Ratyfikowało ją 196 krajów.
  • pierwszy raz o ochronie praw dziecka zaczęto myśleć dopiero na przełomie XIX i XX wieku, a wcześniej dziecko nie było podmiotem zainteresowania nauki ani prawa?
  • nasi rodacy walczyli o prawa najmłodszych? Są wśród nich: Janusz Korczak (1978/1979 – 1942), pisarz, pedagog, działacz społeczny i lekarz; Stefania Sempołowska (1869-1944) – nauczycielka, działaczka oświatowa, bojowniczka o prawa dziecka, dziennikarka i pisarka czy dr Ludwik Rajchman, z którego inicjatywy w 1946 roku powołano do życia UNICEF.
1989 - Konwencja o prawach dziecka

20 listopada 1989 - uchwalenie Konwencji o prawach dziecka | © UNICEF/Mera