Ukraina-jak pomagamy-LP

Jak pomagamy dzieciom z Ukrainy?

Zobacz

Twoje wsparcie pozwala nam ratować i chronić dzieci, którym konflikt tak brutalnie i z dnia na dzień odebrał dzieciństwo. Pomagamy zapewnić najmłodszym w Ukrainie i w krajach, w których się chronią - najpilniejszą pomoc. Za każdą liczbą, za każdym działaniem stoi konkretne dziecko i jego historia. Zobacz:

1. Jak pomagamy w Ukrainie?
2. Jak pomagamy uchodźcom z Ukrainy w Polsce?
3. Gdzie i jak działają punkty wsparcia Blue Dots?

Pomoc UNICEF w Ukrainie

line_arrow_down.png

To dzięki wsparciu naszych Darczyńców możemy odpowiadać na najpilniejsze potrzeby mieszkańców Ukrainy w strefach objętych konfliktem.  Dotarliśmy z pomocą do tysięcy dzieci i rodzin. Pomagamy zapewnić najmłodszym w Ukrainie m.in. opiekę medyczną i psychologiczną, edukację, dostęp do bezpiecznej wody.

Pomagamy szpitalom i placówkom medycznym

pomoc medyczna UNICEF

© UNICEF/Brynza/Fedoriv

Dostarczyliśmy niezbędne leki i materiały medyczne dla blisko 4 milionów ludzi na ogarniętych wojną obszarach w Ukrainie.

Dostarczyliśmy do placówek medycznych m.in. koncentratory tlenu, sprzęt chirurgiczny, zestawy położnicze, środki ochrony osobistej dla pracowników medycznych, leki, apteczki pierwszej pomocy  i wiele innych. Na Ukrainę wysłaliśmy także ambulanse medyczne. Profesjonalnie wyposażone jednostki zapewniają bezpiecznyprzewóz dzieci i matek do szpitali.

Nasza pomoc trafiła do szpitali m.in. we Lwowie, Czernichowie, Charkowie, Zaporożu, Dnieprze. 

 

Zapewniamy wsparcie psychologiczne

Ukraina, 9-letnia Karolina

Gilbertson VII Photo

Do 20 maja ponad 7600 dzieci otrzymało pomoc od 59 mobilnych zespołów ds. ochrony dzieci. Zespoły te zapewniają wsparcie w 11 regionach Ukrainy. 

Wspierana przez UNICEF dedykowana dzieciom infolinia zapewniła pomoc ponad 2500 dzieciom i młodzieży.

Od 24 lutego UNICEF wraz z partnerami dotarł z pomocą psychologiczną do ponad 1,4 miliona dzieci i opiekunów oraz zapewnił wsparcie ponad 52 000 kobietom i dzieciom w przypadkach przemocy ze względu na płeć.

 

Umożliwiamy dzieciom kontynuację nauki

Metro lekcja

© UNICEF/Gilbertson VII Photo

UNICEF przeprowadził nieformalne zajęcia edukacyjne dla ponad 2700 dzieci w 86 lokalizacjach, w tym w 15 punktach wsparcia dziecka Spilno w obwodach lwowskim, tarnopolskim i iwanofrankowskim.

Ponad 288 000 dzieci na terenie Ukrainy skorzystało z materiałów dostarczonych przez UNICEF od 24 lutego, a ponad 400 000 dzieci skorzystało z różnych z formalnych i nieformalnych zajęć edukacyjnych prowadzonych m.in. w pozdziemiach metra.

Na zdjęciu 9-letnia Viktoriia na lekcji języka angielskiego na stacji metra w Charkowie, gdzie ukrywa się wraz z rodziną.

 

Zapewniamy bezpieczną do picia wodę

Ukraina woda

© UNICEF/Bundzilo

Działania wojenne w wielu miejscach uszkodziły krytyczną infrastrukturę wodną. Od 24 lutego UNICEF pomógł zapewnić bezpieczną wodę dla 3,4 miliona ludzi na obszarach, gdzie dostęp jest poważnie utrudniony, a także artykuły higieniczne dla co najmniej 455 tys. osób.

Dzięki pomocy UNICEF firmy wodociągowe w Charkowie, Krzywym Rogu, Mikołajowie, Awdijewce i Sełydowem otrzymały chlor, koagulant, generatory oraz zawory i armaturę, zapewniając tym samym bezpieczną do picia wodę dla blisko 59 000 osób.

UNICEF zapewnił też wodę na oddziale położniczym Szpitala Miejskiego nr 2 w Mariupolu oraz dostarczył artykuły higieniczne, pieluchy i sprzęt ochrony osobistej rodzinom w innych dotkniętych wojną obszarach we wschodniej Ukrainie, w tym w Wołnowasze, Mariupolu, Doniecku i Makiejewce.
 

Pomagamy uchodźcom z Ukrainy

line_arrow_down.png

Już ponad 6,5 miliona osób opuściło Ukrainę w wyniku wojny, znajdując schronienie w krajach ościennych, m.in. w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Mołdawii, Słowacji. UNICEF działa we współpracy z miejscowymi władzami, instytucjami i organizacjami społecznymi, aby zapewnić najpotrzebniejszą pomoc.

Jak pomagamy uchodźcom w Polsce?

Pomoc dzieciom z Ukrainy Polska

© UNICEF/English

W Polsce schronienie znalazło 3,5 miliona uchodźców. 90% z nich to kobiety i dzieci. Tworzymy dla nich miejsca wsparcia, m.in. w 6 punktach pomocowych po polskiej stronie granicy, tzw. Blue Dots. Działają one w Medyce, Warszawie i Krakowie (więcej o Blue Dots przeczytasz TUTAJ).

UNICEF współpracuje z rządem, samorządami m.in. Warszawy, Krakowa i Wrocławia, a także z lokalnymi organizacjami społecznymi, aby zapewnić ukraińskim dzieciom opiekę zdrowotną, pomoc psychologiczną, dostęp do edukacji. 

We współpracy z władzami Wrocławia i Krakowa przygotowaliśmy plan działania, który ma objąć pomocą 60 000 dzieci i rodzin. Wsparcie to pozwoli zapewnić m.in. opiekę medyczną i pomoc żywnościową (m.in posiłki w szkołach). 

 

Punkty wsparcia - Blue Dots

Blue dots Polska

© UNICEF/Korta

Blue Dots to punkty wsparcia dziecka i rodziny. Są zlokalizowane w kluczowych miejscach na szlakach migracyjnych, m.in. na przejściach granicznych. Rodziny mogą tam odpocząć i uzyskać rzetelne informacje o dostępnym wsparciu.

Centra powstają we współpracy z UNHCR i lokalnymi władzami m.in. w Polsce, Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Bułgarii. W sumie jest ich już 33. W Polsce działa w tej chwili 6 takich punktów.

Każdego dnia z pomocy w każdym z punktów Blue Dots może skorzystać nawet 1000 osób. 

 

Dziecko bawi sie w Blue dot

© UNICEF/Holerga

Blue Dots mają specjalnie zaadaptowane dla dzieci przestrzenie do odpoczynku i zabawy, wydzielone strefy dla matek z małymi dziećmi i niemowlętami, w których kobiety mogą karmić piersią i zadbać o higienę swoich maluchów. 

Blue Dots to punkty udzielające pierwszej pomocy medycznej i psychospołecznej.

W punktach Blue Dots UNICEF i partnerzy identyfikują też szczególnie narażone na przemoc i nadużycia dzieci i kobiety (np. samotne matki czy dzieci bez opieki), kierując je do miejsc, w których mogą uzyskać profesjonalną pomoc.

 

Aktualności

Sprawozdanie z postępu działań interwencyjnych Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce

Sprawozdanie z postępu działań interwencyjnych Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce

Od pierwszych dni wojny w Ukrainie UNICEF działa na rzecz dzieci.

 

Więcej
UNICEF wzywa do ochrony dzieci przed wszelkimi formami przemocy w związku z niepokojami społecznymi w Iranie

UNICEF wzywa do ochrony dzieci przed wszelkimi formami przemocy w związku z niepokojami społecznymi w Iranie

UNICEF potępia wszystkie formy przemocy wobec dzieci i wzywa do zakończenia wszelkich naruszeń ich praw. Według szacunków, podczas niepokojów społecznych w Iranie życie straciło 50 dzieci, a znacznie więcej zostało rannych.

Więcej
20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Wszyscy mamy jedną drużynę – drużynę praw dziecka!

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku ten wyjątkowy dzień będzie upływał pod hasłem tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji. 

Więcej