Żądamy pomocy dla dzieci na granicy polsko-białoruskiej!

Dzieci na granicy

© Agnieszka Sadowska / Wyborcza.pl

Podpisz apel!

Pomóż nam zdobyć
15 000 podpisów.

0
Pole wymagane
Pole wymagane
Proszę podać poprawny numer telefonu - 9 cyfr
Podaj prawidłowy adres e-mail
Potwierdzenie jest wymagane.

* pole obowiązkowe

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce na granicy Polski i Białorusi są niedopuszczalne! Dzieci wraz z rodzinami, które już znalazły się na terytorium naszego państwa, są wywożone na granicę polsko-białoruską przy użyciu siły i tam pozostawiane bez jakiejkolwiek pomocy i wsparcia. Pozostawianie dzieci bez zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb oraz pomocy medycznej jest sprowadzeniem bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia i życia. 

Zapewnienie wszystkim dzieciom odpowiedniej opieki i ochrony jest naszym obowiązkiem.

Działania podejmowane na granicy polsko-białoruskiej są zaprzeczeniem zapisów Konwencji o prawach dziecka, Konwencji dotyczącej statusu uchodźców oraz Konwencji Genewskiej, których przestrzeganie jest naszym prawnym i moralnym obowiązkiem.

Życie tych dzieci jest w niebezpieczeństwie!

Panujące warunki atmosferyczne, brak żywności i zmęczenie powodują, że dzieci są krańcowo wyczerpane, chorują, a nawet zdarzają się przypadki zgonów. Nie otrzymują adekwatnej pomocy medycznej ani żywnościowej. Warunki, które są trudne do zniesienia dla organizmu dorosłego człowieka są zabójcze dla małego dziecka. Poczucie zagrożenia, strach, zimno, zmęczenie - wszystko to prowadzi do niewyobrażalnego cierpienia najmłodszych. Sytuacja dzieci na granicy polsko-białoruskiej jest nieludzka i nieakceptowalna.

Dobro dzieci jest priorytetem i zawsze powinno być na pierwszym miejscu.  Dlatego UNICEF Polska wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań polskich władz w stosunku do dzieci na granicy polsko-białoruskiej. 

Dołącz do naszego apelu do Premiera Mateusza Morawieckiego!

Żądamy:

 • respektowania zapisów Konwencji o prawach dziecka oraz innych aktów międzynarodowych, w tym Konwencji Genewskiej;
 • przestrzegania postanowień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie udzielenia uchodźcom niezbędnej pomocy humanitarnej i prawnej;
 • zgodnego z procedurami międzynarodowymi traktowania dzieci, które wraz z rodzicami znajdą się na terytorium Polski oraz zapewnienia im bezpiecznych warunków pobytu do czasu podjęcia stosownych decyzji administracyjnych;
 • wydania odpowiednim służbom zakazu stosowania „push-backów” jako procederu niehumanitarnego i stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia; 
 • dopuszczenia UNICEF oraz innych organizacji pomocowych do strefy objętej stanem wyjątkowym w celu zapoznania się z sytuacją na miejscu i udzielenia stosownej pomocy humanitarnej.

W imieniu UNICEF Polska wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec działań polskich władz w stosunku do dzieci, które wraz z rodzinami przekroczyły granicę polsko-białoruską i znalazły się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Doniesienia medialne, nagrania i zdjęcia niezbicie wskazują, że dzieci wraz z rodzinami, które już znalazły się na terytorium naszego państwa, są z niego przy użyciu siły przepychane lub wywożone na granicę polsko-białoruską i tam pozostawiane bez jakiejkolwiek pomocy i wsparcia. Stosowanie procederu „push-backów” i pozostawianie dzieci bez zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb oraz pomocy medycznej jest sprowadzeniem bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Panujące warunki atmosferyczne, brak żywności i zmęczenie powodują, że uchodźcy są krańcowo wyczerpani, chorują, a nawet zdarzają się przypadki zgonów. Nie otrzymują adekwatnej pomocy medycznej ani żywnościowej. Warunki, które są trudne do zniesienia dla organizmu dorosłego człowieka są zabójcze dla małego dziecka. Dzieci uchodźców przechodzą gehennę. Poczucie zagrożenia, strach, zimno, zmęczenie - wszystko to jest niewyobrażalnym cierpieniem fizycznym i psychicznym dla każdego dziecka. 

Doświadczenia UNICEF z krajów pogrążonych w chaosie, wojnie domowej, czy będących miejscem działań wojennych wyraźnie wskazują, że w takich warunkach najbardziej cierpią dzieci. Pozostają w nich rany, które już nigdy się nie zabliźnią. 

Polska szczyci się, że jest inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka. Ta ratyfikowana przez nasz kraj umowa międzynarodowa powstała właśnie po to, by chronić najsłabszych przed przemocą, okrucieństwem, torturami i nieludzkim traktowaniem. Dobro dzieci jest priorytetem i zawsze powinno być stawiane na pierwszym miejscu. Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka (art.3 pkt 1), „We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.” 

Przestrzeganie zapisów Konwencji o prawach dziecka, Konwencji dotyczącej statusu uchodźców oraz Konwencji Genewskiej jest naszym prawnym i moralnym obowiązkiem. Zgodnie z art. 22 pkt. 1 Konwencji o prawach dziecka „Państwa-Strony podejmą właściwe kroki dla zapewnienia, aby dziecko, które ubiega się o status uchodźcy bądź jest uważane za uchodźcę w świetle odpowiednich przepisów prawa międzynarodowego lub wewnętrznego stosowanego postępowania, w przypadku gdy występuje samo lub towarzyszą mu rodzice bądź inna osoba, otrzymało odpowiednią ochronę i pomoc humanitarną przy korzystaniu z odpowiednich praw zawartych w niniejszej konwencji lub innych międzynarodowych aktach dotyczących praw człowieka oraz innych dokumentach w sprawach humanitarnych, których wspomniane Państwa są Stronami.” Działania podejmowane na granicy polsko-białoruskiej są tego zaprzeczeniem, prowadzą wręcz do zagrożenia życia i zdrowia dziecka.

W imieniu organizacji, którą reprezentuję domagam się:

 • respektowania zapisów Konwencji o prawach dziecka oraz innych aktów międzynarodowych, w tym Konwencji Genewskiej;
 • przestrzegania postanowień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie udzielenia uchodźcom niezbędnej pomocy humanitarnej i prawnej;
 • zgodnego z procedurami międzynarodowymi traktowania dzieci, które wraz z rodzicami znajdą się na terytorium Polski oraz zapewnienia im bezpiecznych warunków pobytu do czasu podjęcia stosownych decyzji administracyjnych;
 • wydania odpowiednim służbom zakazu stosowania „push-backów” jako procederu niehumanitarnego i stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia; 
 • dopuszczenia nas oraz innych organizacji pomocowych do strefy objętej stanem wyjątkowym w celu zapoznania się z sytuacją na miejscu i udzielenia stosownej pomocy humanitarnej.

W kraju, którego Rząd podkreśla chrześcijańską podstawę swoich działań i który był inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, takie postępowanie władz wobec bezbronnych osób, w tym szczególnie dzieci, jest rzeczą niedopuszczalną. Zapewnienie wszystkim dzieciom odpowiedniej opieki i ochrony w tej szczególnie trudnej sytuacji jest naszym podstawowym obowiązkiem.

Oczekuję od Pana Premiera wiarygodnych i pełnych informacji o sytuacji dzieci na granicy polsko-białoruskiej, w tym między innymi odpowiedzi na pytania:

 • Gdzie są przewożone i przebywają dzieci migrantów, które były hospitalizowane w polskich szpitalach?
 • Gdzie i w jakim stanie zdrowia są dzieci, które w poniedziałek, 27 września br. były w strażnicy w Michałowie?
Marek Krupiński

Marek Krupiński
Dyrektor Generalny UNICEF Polska

Do wiadomości:

 1. Prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich
 2. Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka
 3. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
 4. Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
 5. Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Wiosna Roberta Biedronia)
 6. Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści
 7. Koło Poselskie Konfederacja
 8. Koło Parlamentarne Polska 2050
 9. Koło Parlamentarne Porozumienie Jarosława Gowina
 10. Koło Poselskie Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia

Dzieci na granicy polsko-białoruskiej potrzebują natychmiastowej pomocy!

Doświadczenia UNICEF z krajów pogrążonych w chaosie, wojnie domowej, czy będących miejscem działań wojennych wyraźnie wskazują, że w takich warunkach najbardziej cierpią dzieci. Pozostają w nich rany, które już nigdy się nie zabliźnią. 

Jeśli chcesz pomóc nam zapewnić środki niezbędne do ratowania dzieci, kliknij TUTAJ.

Zobacz również

Miesiąc rodzicielstwa. O co chodzi z self-care?

Miesiąc rodzicielstwa. O co chodzi z self-care?

Self-care można tłumaczyć jako dbanie, troskę o siebie lub samoopiekę. Bez względu jaką nazwą się posługujemy, to oznacza ona każdą czynność, którą wykonujemy celowo, aby zadbać o nasze zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne. Potrzebuje jej każdy – zarówno rodzic, jak i dziecko. 

Więcej
Miesiąc rodzicielstwa. Proste i skuteczne sposoby na zarządzanie stresem

Miesiąc rodzicielstwa. Proste i skuteczne sposoby na zarządzanie stresem

Bycie rodzicem to istny rollercoaster uczuć - od radości i miłości, przez złość, aż do obojętności. Wychowywaniu towarzyszy także stres związany z ciągłym niedoczasem, godzeniem życia zawodowego z rodzinnym, a także troską o małe pociechy. Jest on jednak nieodłącznym elementem życia i naturalną reakcją organizmu.

Więcej
Rok działalności UNICEF na świecie

Rok działalności UNICEF na świecie

Wielopłaszczyznowy kryzys obserwowany na całym świecie powoduje, że w minionym roku liczba osób wymagających pomocy humanitarnej wzrosła do ok. 274 mln. UNICEF nie ustaje w staraniach o poprawę sytuacji dzieci wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. 

Więcej