Pomimo znaczącego wzrostu liczby dzieci zarejestrowanych po narodzinach, wciąż co czwarte dziecko na świecie formalnie nie istnieje

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty.
UNICEF_rejestracja_dzieci

W ciągu ostatniej dekady o 20% wzrosła liczba dzieci zarejestrowanych po narodzinach. Wciąż jednak 166 mln dzieci poniżej 5. roku życia nie zostało oficjalnie zarejestrowanych. To co czwarte dziecko w tym wieku, alarmuje UNICEF w raporcie „Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?”.

Pokonaliśmy długą drogę, jednak wciąż zbyt wiele dzieci jest niezarejestrowanych i o nieznanych losach, mówi Dyrektor Generalna UNICEF Henrietta Fore. Dziecko niezarejestrowane po narodzinach formalnie nie istnieje zarówno w oczach rządzących, jak i w świetle prawa. Bez dokumentu potwierdzającego tożsamość, dzieci są często wykluczone z systemu edukacji czy zdrowia oraz są bardziej narażone na wykorzystanie i przemoc.

W raporcie UNICEF przeanalizował dane ze 174 krajów. Postęp w rejestracji dzieci po narodzinach dokonał się przede wszystkim w Południowej Azji, zwłaszcza w Bangladeszu, Indiach i Nepalu. W Indiach odsetek zarejestrowanych dzieci wzrósł z 41% w latach 2005-2006 do 80% w latach 2015-2016. W ostatnim czasie UNICEF współpracował z rządem Indii podejmując szereg działań na rzecz rejestracji dzieci po narodzinach. We wszystkich regionach kraju zwiększono i poprawiono dostęp do punktów rejestracji, przeszkolono urzędników oraz przeprowadzono kampanie społeczne. Z kolei najgorsze statystyki rejestracji dzieci po narodzinach są w krajach Afryki Subsaharyjskiej, zwłaszcza w Etiopii (3% dzieci), Zambii (11%) i Czadzie (12%).

UNICEF_swiadectwo_urodzenia_dla_kazdego_dziecka

Główne przyczyny, dla których rodzice nie rejestrują swoich dzieci po narodzeniu, to: brak wiedzy o tym, w jaki sposób można zarejestrować dziecko, zbyt wysoka opłata za wydanie formalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kary finansowe za zbyt późną rejestrację dziecka czy duża odległość do najbliższego punktu rejestracji. Zwyczaje i praktyki w niektórych społecznościach lokalnych mogą również opóźnić lub nawet uniemożliwić formalne zgłoszenie narodzin dziecka w dopuszczalnym terminie.

W raporcie UNICEF apeluje o podjęcie pięciu działań:

  • Zapewnienie każdemu dziecku świadectwa urodzenia,
  • Upoważnienie zarówno matki, jak i ojca do dokonania formalnej rejestracji narodzin dziecka,
  • Połączenie rejestracji narodzin z innymi systemami, aby ułatwić dostęp każdego dziecka do opieki medycznej, edukacji czy pomocy społecznej,
  • Inwestowanie w bezpieczne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, które umożliwią łatwiejszy proces rejestracji,
  • Wspieranie społeczności w rejestrowaniu narodzin każdego dziecka.

Każde dziecko ma prawo do imienia, obywatelstwa i tożsamości prawnej, mówi Henrietta Fore. W roku, w którym świętujemy 30-lecie uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, nie powinniśmy o tym zapominać.

***

Informacje dodatkowe:

Oficjalnego zarejestrowania dziecka po narodzeniu dokonuje urzędnik poprzez zapis w rejestrze stanu cywilnego, zgodnie z wymogami prawnymi w danym kraju. Urzędnik wydaje akt urodzenia, który jest podstawowym dokumentem stwierdzającym narodziny dziecka. Dokument ten jest pierwszym, a często jedynym prawnym dowodem potwierdzającym tożsamość.

Zobacz również

Świat jest u progu katastrofalnego poziomu niedożywienia u dzieci

Świat jest u progu katastrofalnego poziomu niedożywienia u dzieci

Raport UNICEF.

Więcej
Jak rozpoznać objawy stresu u dzieci i młodzieży?

Jak rozpoznać objawy stresu u dzieci i młodzieży?

Najczęstsze reakcje dzieci na stres.

Więcej
Co szósta szkoła wspierana przez UNICEF na Ukrainie została zniszczona.

Tragiczny koniec roku szkolnego na Ukrainie

Co szósta szkoła wspierana przez UNICEF na Ukrainie została zniszczona.

Więcej