UNICEF: Co trzecie syryjskie dziecko urodziło się w trakcie trwania konfliktu

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.
UN013172_Med-Res

Amman/Nowy Jork, 14 marca 2016 r. – Szacuje się, że 3,7 mln syryjskich dzieci (czyli 1 na 3) urodziło się od chwili rozpoczęcia konfliktu w tym kraju 5 lat temu. Liczba ta obejmuje również ponad 306 000 syryjskich dzieci urodzonych od 2011 r. na uchodźstwie. Życie tych dzieci jest naznaczone przemocą, strachem i ucieczką.

UNICEF szacuje, że łącznie 8,4 mln najmłodszych, czyli ponad 80% dzieci w Syrii zostało poszkodowanych na skutek konfliktu.

W Syrii przemoc stała się codziennością, dosięgając domy, szkoły, szpitale, kliniki, parki, place zabaw i miejsca modlitwy, powiedział dr Peter Salama, Dyrektor Regionalny UNICEF ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Ponadto, niemal 7 mln dzieci żyje w ubóstwie.

W 2015 r. UNICEF zidentyfikował niemal 1500 najcięższych przypadków przemocy wobec dzieci. Ponad 60% tych przypadków dotyczyło utraty życia i zdrowia na skutek użycia broni i materiałów wybuchowych na obszarach gęsto zaludnionych. Co trzecie dziecko zginęło przebywając w szkole lub przemierzając drogę do lub ze szkoły.

W państwach sąsiadujących z Syrią, liczba uchodźców jest dziś niemal 10 razy wyższa niż w roku 2012. Połowa z nich to dzieci. Ponad 15 000 dzieci rozdzielonych z rodzicami i bez opieki przekroczyło granice Syrii.

W ciągu 5 lat tej wojny, miliony dzieci musiały dorosnąć zbyt szybko, powiedział Salama. Wojna trwa. Dzieci nadal nie chodzą do szkoły. Wiele z nich jest zmuszanych do pracy, a dziewczęta do wczesnego małżeństwa.

We wcześniejszych latach tego konfliktu, większość dzieci rekrutowanych przez siły zbrojne to byli chłopcy między 15., a 17. rokiem życia. Pełnili przede wszystkim role pomocnicze z dala od linii frontu. Jednak od 2014 r. wszystkie strony konfliktu rekrutują znacznie młodsze dzieci. Niektóre z nich mają zaledwie 7 lat.  

W 2014 r. dzieci poniżej 15. roku życia stanowiły mniej niż 20% dzieci wcielanych do sił zbrojnych. Z kolei w 2015 r. - już ponad połowę przypadków. Dzieci te otrzymują szkolenie wojskowe, biorą udział w walce lub podejmują zadania zagrażające ich życiu, np. noszenie i konserwacja broni, leczenie i ewakuacja rannych czy pilnowanie przejść granicznych. Strony konfliktu wykorzystują również dzieci do zabijania, w tym do przeprowadzania egzekucji i jako snajperów.

Jednym z największych wyzwań jest umożliwienie dzieciom nauki. Frekwencja w syryjskich szkołach sięgnęła dna. UNICEF szacuje, że ponad 2,1 mln dzieci w Syrii i 700 000 dzieci w państwach ościennych nie chodzi do szkoły. W odpowiedzi na tę sytuację, UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi prowadzą inicjatywę „No Lost Generation”. Inicjatywa ta ma na celu odbudowę miejsc do nauki i zapewnienie młodym ludziom szans na lepszą przyszłość. 

Jeszcze nie jest za późno. Syryjskie dzieci nadal mają nadzieję na godne życie. Nadal też marzą o pokoju i mają szansę to marzenie zrealizować, dodaje Salama.

UNICEF apeluje do społeczności międzynarodowej o podjęcie pięciu działań niezbędnych w celu ochrony syryjskich dzieci:

  • Zaprzestanie łamania praw dzieci
  • Zniesienie blokad i umożliwienie organizacjom humanitarnym dostarczania pomocy w Syrii
  • Przeznaczenie w 2016 r. 1,4 mld dolarów na zapewnienie dzieciom szansy na naukę
  • Odbudowa poczucia godności dzieci i poprawa ich samopoczucia
  • Realizacja zobowiązań finansowych. UNICEF w 2016 r. otrzymał zaledwie 6% środków niezbędnych do prowadzenia działań na rzecz syryjskich dzieci przebywających zarówno w kraju, jak i państwach ościennych. 

Pomóc można wchodząc na stronę: www.unicef.pl/syria

Zobacz również

Świat jest u progu katastrofalnego poziomu niedożywienia u dzieci

Świat jest u progu katastrofalnego poziomu niedożywienia u dzieci

Raport UNICEF.

Więcej
Jak rozpoznać objawy stresu u dzieci i młodzieży?

Jak rozpoznać objawy stresu u dzieci i młodzieży?

Najczęstsze reakcje dzieci na stres.

Więcej
Co szósta szkoła wspierana przez UNICEF na Ukrainie została zniszczona.

Tragiczny koniec roku szkolnego na Ukrainie

Co szósta szkoła wspierana przez UNICEF na Ukrainie została zniszczona.

Więcej