UNICEF i WHO: Jeszcze przed pandemią 2 na 5 szkół na świecie nie miało infrastruktury sanitarnej

UNI338883_cut

U progu roku szkolnego 2020/2021 szkoły na całym świecie stoją przed trudną decyzją ponownego otwarcia. Według najnowszych danych WHO i UNICEF, w 2019 roku 43% szkół na całym świecie nie miało dostępu do infrastruktury sanitarnej, która pozwala na mycie rąk mydłem i wodą. W dobie trwającej pandemii COVID-19 jest to kluczowy warunek, aby placówki edukacyjne mogły bezpiecznie funkcjonować.

Zamknięcie szkół na całym świecie od wybuchu pandemii COVID-19 stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla edukacji i dobrobytu dzieci, powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF. Musimy nadać priorytet nauce dzieci. Oznacza to bezpieczne, ponowne otwieranie szkół oraz zapewnienie dostępu do czystej wody pitnej i sanitariatów.

Według raportu, około 818 milionów dzieci nie ma w swoich szkołach podstawowej infrastruktury do mycia rąk, co naraża je na zakażenie COVID-19 i innymi chorobami. Ponad 1/3 tych dzieci (czyli 295 milionów), pochodzi z Afryki Subsaharyjskiej. W krajach najsłabiej rozwiniętych w 7 na 10 szkołach brakuje podstawowych urządzeń do mycia rąk, a połowa szkół nie ma dostępu do sanitariatów i czystej wody.

W raporcie podkreślono, że rządy które chcą kontrolować i zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, muszą znaleźć równowagę między wdrażaniem niezbędnych działań w obszarze zdrowia publicznego, a skutkami społeczno-gospodarczymi pozostawania w izolacji. Autorzy raportu przypominają, że długotrwałe zamknięcie szkół wpływa negatywnie na bezpieczeństwo dzieci, ich dobre samopoczucie i proces pozyskiwania wiedzy.

Dostęp do wody, usług sanitarnych i higienicznych ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego zapobiegania zakażeniom i ich kontroli we wszystkich miejscach, w tym w szkołach, powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dyrektor Generalny WHO. To musi być głównym celem rządowych strategii na rzecz bezpieczeństwa ponownego otwarcia i funkcjonowania szkół, podczas trwającej pandemii COVID-19.

Inne kluczowe wnioski z raportu są następujące:

  • Spośród 818 milionów dzieci, którym brakowało podstawowej infrastruktury umożliwiającej mycie rąk w szkole, 355 milionów uczęszczało do szkół z dostępem do wody, ale bez mydła, a 462 miliony uczniów chodziło do szkół, w których nie było ani wody ani mydła.
  • W 60 krajach najbardziej narażonych na kryzysy zdrowotne i humanitarne z powodu COVID-19, 3 na 4 dzieci nie miało możliwości mycia rąk w szkole na początku epidemii; połowa wszystkich dzieci miała utrudniony dostęp do wody, a ponad połowa – do sanitariatów.
  • Co trzecia szkoła na całym świecie miała ograniczony dostęp do wody pitnej lub w ogóle nie miała do niej dostępu.
  • 698 milionów dzieci nie miało w swojej szkole dostępu do sanitariatów.

UNICEF i WHO są zaangażowane w zapewnienie równego dostępu do odpowiednich usług wodnych i sanitarnych na całym świecie. Organizacje uruchomiły w ostatnim czasie wspólną inicjatywę „Higiena rąk dla wszystkich”, aby wesprzeć najbardziej potrzebujące społeczności środkami na rzecz ochrony zdrowia i środowiska. Inicjatywa łączy partnerów międzynarodowych, rządy państw, sektor publiczny i prywatny oraz społeczeństwo obywatelskie, aby zapewnić produkty i usługi w przystępnych cenach, zwłaszcza w najuboższych krajach.

Zobacz również

UNICEF Polska - 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

UNICEF i Bank Światowy: 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

Szacuje się, że 1 na 6 dzieci jeszcze przed pandemią żyło w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 1,90 dolara dziennie.

Więcej
UNICEF Polska - Przystań w sieci

Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” - ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów

Aby wziąć udział w projekcie, nauczyciele powinni zarejestrować się na platformie przystanwsieci.pl.

Więcej
UNICEF Polska - Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Niestety, miliony ludzi na całym świecie nie mają dostępu do miejsc, gdzie mogą umyć ręce.

Więcej