UNICEF i WHO: Jeszcze przed pandemią 2 na 5 szkół na świecie nie miało infrastruktury sanitarnej

UNI338883_cut

U progu roku szkolnego 2020/2021 szkoły na całym świecie stoją przed trudną decyzją ponownego otwarcia. Według najnowszych danych WHO i UNICEF, w 2019 roku 43% szkół na całym świecie nie miało dostępu do infrastruktury sanitarnej, która pozwala na mycie rąk mydłem i wodą. W dobie trwającej pandemii COVID-19 jest to kluczowy warunek, aby placówki edukacyjne mogły bezpiecznie funkcjonować.

Zamknięcie szkół na całym świecie od wybuchu pandemii COVID-19 stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla edukacji i dobrobytu dzieci, powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF. Musimy nadać priorytet nauce dzieci. Oznacza to bezpieczne, ponowne otwieranie szkół oraz zapewnienie dostępu do czystej wody pitnej i sanitariatów.

Według raportu, około 818 milionów dzieci nie ma w swoich szkołach podstawowej infrastruktury do mycia rąk, co naraża je na zakażenie COVID-19 i innymi chorobami. Ponad 1/3 tych dzieci (czyli 295 milionów), pochodzi z Afryki Subsaharyjskiej. W krajach najsłabiej rozwiniętych w 7 na 10 szkołach brakuje podstawowych urządzeń do mycia rąk, a połowa szkół nie ma dostępu do sanitariatów i czystej wody.

W raporcie podkreślono, że rządy które chcą kontrolować i zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, muszą znaleźć równowagę między wdrażaniem niezbędnych działań w obszarze zdrowia publicznego, a skutkami społeczno-gospodarczymi pozostawania w izolacji. Autorzy raportu przypominają, że długotrwałe zamknięcie szkół wpływa negatywnie na bezpieczeństwo dzieci, ich dobre samopoczucie i proces pozyskiwania wiedzy.

Dostęp do wody, usług sanitarnych i higienicznych ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego zapobiegania zakażeniom i ich kontroli we wszystkich miejscach, w tym w szkołach, powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dyrektor Generalny WHO. To musi być głównym celem rządowych strategii na rzecz bezpieczeństwa ponownego otwarcia i funkcjonowania szkół, podczas trwającej pandemii COVID-19.

Inne kluczowe wnioski z raportu są następujące:

  • Spośród 818 milionów dzieci, którym brakowało podstawowej infrastruktury umożliwiającej mycie rąk w szkole, 355 milionów uczęszczało do szkół z dostępem do wody, ale bez mydła, a 462 miliony uczniów chodziło do szkół, w których nie było ani wody ani mydła.
  • W 60 krajach najbardziej narażonych na kryzysy zdrowotne i humanitarne z powodu COVID-19, 3 na 4 dzieci nie miało możliwości mycia rąk w szkole na początku epidemii; połowa wszystkich dzieci miała utrudniony dostęp do wody, a ponad połowa – do sanitariatów.
  • Co trzecia szkoła na całym świecie miała ograniczony dostęp do wody pitnej lub w ogóle nie miała do niej dostępu.
  • 698 milionów dzieci nie miało w swojej szkole dostępu do sanitariatów.

UNICEF i WHO są zaangażowane w zapewnienie równego dostępu do odpowiednich usług wodnych i sanitarnych na całym świecie. Organizacje uruchomiły w ostatnim czasie wspólną inicjatywę „Higiena rąk dla wszystkich”, aby wesprzeć najbardziej potrzebujące społeczności środkami na rzecz ochrony zdrowia i środowiska. Inicjatywa łączy partnerów międzynarodowych, rządy państw, sektor publiczny i prywatny oraz społeczeństwo obywatelskie, aby zapewnić produkty i usługi w przystępnych cenach, zwłaszcza w najuboższych krajach.

Zobacz również

UNICEF Polska - Pożar w obozie dla uchodźców Rohingja w Bangladeszu

Pożar w obozie dla uchodźców Rohingja w Bangladeszu

Oświadczenie Henrietty Fore, Dyrektor Generalnej UNICEF

Więcej
Do Polski mogą wrócić groźne choroby zakaźne! UNICEF Polska apeluje do Ministra Zdrowia

Do Polski mogą wrócić groźne choroby zakaźne! UNICEF Polska apeluje do Ministra Zdrowia

Walka z dezinformacją i wspieranie rodziców w dostępie do wiarygodnych informacji na temat szczepień to główne punkty apelu.

Więcej
UNICEF: Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wody!

Więcej