UNICEF: Niemal 50 mln przesiedlonych dzieci na świecie

UNI187398_Med-Res

28 mln dzieci musiało opuścić swoje domy z powodu konfliktów

Nowy Jork, 7 września 2016 r. – Niemal 50 mln dzieci na świecie zostało przesiedlonych: 28 mln z nich uciekło przed konfliktami, a miliony emigrują w nadziei na lepsze, bezpieczniejsze życie. UNICEF przedstawił dziś swój raport ”Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children”.

Często po traumatycznych doświadczeniach związanych z przemocą i konfliktem, dzieci spotykają na swojej drodze kolejne niebezpieczeństwa: są narażone na utonięcie, niedożywienie, odwodnienie, porwanie, gwałt, a nawet zabójstwo.

W krajach, przez które podróżują i do których zmierzają, często muszą stawić czoła ksenofobii i dyskryminacji.

Zapadające w pamięć zdjęcia konkretnych dzieci – Aylana Kurdi, którego ciało zostało wyrzucone na brzeg morza, czy Omrana Daqneesha zakrwawionego i oszołomionego w ambulansie, zaszokowały cały świat, powiedział Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF. Ale każdy z tych obrazów, każda dziewczynka lub chłopiec, reprezentuje miliony dzieci, którym grozi niebezpieczeństwo. A to wymaga, żeby nasze współczucie dla każdego dziecka przełożyło się na działanie na rzecz wszystkich dzieci.

UNI188295_Med-Res

Według raportu UNICEF:

  • Dzieci stanowią nieproporcjonalnie wysoki i stale rosnący odsetek osób, które szukają schronienia poza granicami swojego kraju. 1/3 populacji na świecie to dzieci, ale wśród uchodźców stanowią one aż połowę. W 2015 r. około 45% wszystkich dzieci uchodźców, które znalazły się pod opieką UNHCR pochodziło z Syrii i Afganistanu.
  • 28 mln dzieci musiało opuścić swoje domy z powodu przemocy i konfliktu: 10 mln to uchodźcy, milion to dzieci ubiegające się o azyl, których status nie został jeszcze określony, a 17 mln to dzieci, które zostały przesiedlone w granicach swojego kraju. Dzieci te wymagają natychmiastowej pomocy humanitarnej i dostępu do podstawowych świadczeń.
  • Coraz więcej dzieci przekracza granice na własną rękę. W 2015 r., w 78 państwach świata ponad 100 000 dzieci bez opieki ubiegało się o azyl. To trzy razy więcej niż w 2014 r. Dzieci pozostające bez opieki są najbardziej narażone na nadużycie i wykorzystanie, w tym przez przemytników i handlarzy ludźmi.
  • Około 20 mln dzieci migrantów opuściło swoje domy m.in. z powodu skrajnego ubóstwa. Wiele z nich jest narażonych na przetrzymywanie ze względu na brak dokumentów lub niejasny status prawny.

Według danych UNICEF, w ostatnim czasie najwięcej uchodźców przybyło do Turcji. Kraj ten jest także miejscem pobytu największej na świecie liczby dzieci uchodźców. Z kolei Liban gości największą liczbę uchodźców w stosunku do liczby ludności: co piąty mieszkaniec tego kraju to uchodźca. Dla porównania: w Wielkiej Brytanii 1 na 530 osób to uchodźca, a w Stanach Zjednoczonych – 1 na 1200.

UNI176266_Med-Res

Organizacja dowodzi w raporcie, że tam, gdzie drogi są legalne i bezpieczne, migracja może stanowić nową szansę zarówno dla dzieci szukających schronienia, jak i społeczności, które je przyjmują. Analiza wpływu migracji na kraje wysokorozwinięte wskazuje, że imigranci więcej wpłacili do budżetu (najczęściej w postaci podatków) niż z niego otrzymali. Ponadto wypełnili lukę na rynku pracy podejmując zatrudnienie wymagające zarówno wysokich, jak i niskich kwalifikacji. Co więcej, imigranci przyczynili się również do wzrostu poziomu innowacji oraz wzrostu gospodarczego w krajach przyjmujących.

Dzieci, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów często tracą potencjalne korzyści wynikające z migracji, takie jak edukacja.

Dzieci uchodźców pozostają 5 razy częściej poza systemem edukacji niż dzieci niebędące uchodźcami. Nawet, jeśli te dzieci chodzą do szkoły, to często doświadczają tam dyskryminacji i zastraszania.

Bariery prawne powodują, że dzieci uchodźców i migrantów nie otrzymują świadczeń na takim samym poziomie, jak miejscowe dzieci. W najgorszych przypadkach ksenofobia może prowadzić do bezpośrednich ataków. W samych Niemczech w 2015 r. władze odnotowały 850 ataków na schroniska dla uchodźców. 

UN013169_Med-Res

Jaką cenę zapłacimy my wszyscy, jeśli nie zapewnimy tym młodym ludziom szansy na edukację i normalne dzieciństwo? Czy będą oni w stanie w jakikolwiek sposób przyczynić się do rozwoju swoich społeczności? Jeśli nie, to ich potencjał zostanie zaprzepaszczony, dodał Anthony Lake.

Raport wskazuje na 6 konkretnych działań, które powinny zostać podjęte, aby pomóc dzieciom uchodźców, migrantów i przesiedleńców:

  • Ochrona dzieci uchodźców i migrantów, a szczególnie dzieci przemieszczających się bez opieki przed wykorzystaniem i przemocą.
  • Zaprzestanie przetrzymywania dzieci ubiegających się o status uchodźcy poprzez wprowadzenie szeregu praktycznych i alternatywnych rozwiązań.
  • Zachowanie jedności rodziny jako najlepszego sposobu na ochronę dzieci i określenie ich statusu prawnego.
  • Zapewnienie wszystkim dzieciom uchodźców i migrantów możliwości edukacji oraz dostępu do opieki zdrowotnej i innych świadczeń.
  • Podjęcie działań zmierzających do usunięcia przyczyn, dla których uchodźcy i migranci decydują się opuścić swoje domy.
  • Wspieranie działań mających na celu zwalczanie ksenofobii, dyskryminacji i marginalizacji. 

Pomóc można wchodząc na stronę: www.unicef.pl/pomoc

O raporcie

Raport ”Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children” opublikowany dziś przez UNICEF zawiera najnowsze dane dotyczące sytuacji milionów dzieci i ich rodzin poszkodowanych na skutek różnych sytuacji kryzysowych, dzieci i rodzin, które wolały zaryzykować wszystko i podjąć niebezpieczną drogę w nadziei na lepsze życie, niż pozostać w swoich domach.

Raport w języku angielskim jest dostępny tutaj: 

PDF

Zobacz również

UNICEF Polska - Pożar w obozie dla uchodźców Rohingja w Bangladeszu

Pożar w obozie dla uchodźców Rohingja w Bangladeszu

Oświadczenie Henrietty Fore, Dyrektor Generalnej UNICEF

Więcej
Do Polski mogą wrócić groźne choroby zakaźne! UNICEF Polska apeluje do Ministra Zdrowia

Do Polski mogą wrócić groźne choroby zakaźne! UNICEF Polska apeluje do Ministra Zdrowia

Walka z dezinformacją i wspieranie rodziców w dostępie do wiarygodnych informacji na temat szczepień to główne punkty apelu.

Więcej
UNICEF: Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wody!

Więcej