UNICEF: rekordowy wzrost liczby dzieci-uchodźców przemieszczających się bez opieki

UN062747_Med-Res

Nowy Jork, 18 maja 2017 r. – Od 2010 r. pięciokrotnie wzrosła liczba dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów przemieszczających się bez opieki.

W latach 2010-2011 w 80 krajach świata odnotowano 66 000 dzieci bez opieki i rozdzielonych z rodzinami. Z kolei w latach 2015-2016 ta liczba wynosiła już co najmniej 300 000.

Raport UNICEF „A Child is a Child: Protecting children on the move from violence, abuse and exploitation” przedstawia sytuację dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów na świecie, ich motywacje do podjęcia drogi i zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać. Autorzy raportu podkreślają, że rośnie liczba dzieci podejmujących niezwykle niebezpieczną podróż, skazanych na łaskę przemytników i handlarzy ludźmi. Te dzieci potrzebują globalnego systemu ochrony, który zabezpieczy je przed wykorzystaniem, przemocą i śmiercią. 

UN061191_Med-Res

Nawet jedno dziecko przemieszczające się samotnie to o jedno dziecko za dużo. A jednak ich liczba cały czas rośnie. I my, jako dorośli, ponosimy klęskę nie potrafiąc temu zapobiec, powiedział Justin Forsyth, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF.

Bezlitośni przemytnicy i handlarze ludźmi wykorzystują dzieci do osiągnięcia własnych korzyści. Pomagają im przekroczyć granice tylko po to, aby sprzedać je w niewolę i zmusić do prostytucji. To niewyobrażalne, że nie potrafimy odpowiednio chronić tych dzieci.

Mary, 17-letnia Nigeryjka przemieszczająca się bez opieki doświadczyła traumy podczas podróży z Libii do Włoch. Przemytnik, który zaoferował jej pomoc okazał się handlarzem ludźmi. Wszystko co mówił było kłamstwem. Mówił, że będziemy bezpieczni i dobrze traktowani. W Libii Mary była przetrzymywana i wykorzystywana przez ponad trzy miesiące. Powiedział, że jeśli się z nim nie prześpię, to nie pomoże mi dotrzeć do Europy. Zgwałcił mnie.

Pozostałe, kluczowe wnioski z raportu są następujące:

 • W latach 2015-2016 w 80 krajach świata 200 000 dzieci bez opieki złożyło wniosek o azyl.
 • W latach 2015-2016 100 000 dzieci bez opieki zostało zatrzymanych na granicy USA i Meksyku.
 • W latach 2015-2016 170 000 dzieci bez opieki złożyło wniosek o azyl w Europie.
 • W 2016 r. dzieci bez opieki i rozdzielone z rodzinami stanowiły 92% wszystkich dzieci docierających do Włoch drogą morską.
 • Dzieci stanowią około 28% ofiar handlu ludźmi na świecie.
 • Dzieci stanowią największy procent wszystkich ofiar handlu ludźmi w krajach Afryki Subsaharyjskiej (64%) oraz Ameryki Środkowej i Karaibów (62%).
 • 20% przemytników jest powiązanych z sieciami handlarzy ludźmi.
UN057915_Med-Res

Na krótko przed szczytem G7, który odbędzie się we Włoszech, UNICEF apeluje do światowych przywódców o przyjęcie 6-punktowego planu ochrony dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów.

Te dzieci potrzebują realnego zaangażowania rządów państw na świecie, aby zapewnić im bezpieczeństwo podczas całej drogi, powiedział Justin Forsyth. Liderzy, którzy spotkają się na szczycie G7 w przyszłym tygodniu powinni podjąć ten wysiłek i być pierwszymi, którzy przyjmą nasz 6-punktowy plan.

Plan UNICEF zakłada:

 1. Ochronę przez przemocą i wykorzystaniem dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów, w szczególności tych przemieszczających się bez opieki dorosłych.
 2. Zaprzestanie przetrzymywania dzieci ubiegających się o status uchodźcy lub dzieci migrujących poprzez zaproponowanie szeregu rozwiązań alternatywnych.
 3. Utrzymywanie jedności rodzin, jako najlepszy sposób ochrony dzieci i nadawanie im statusu prawnego.
 4. Edukację wszystkich dzieci-uchodźców i migrantów oraz zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i innych.
 5. Wywieranie nacisku na zwalczanie przyczyn migracji na dużą skalę.
 6. Zwalczanie ksenofobii, dyskryminacji i marginalizacji w krajach tranzytowych oraz docelowych.

Zobacz również

Polacy przekazali niemal 1,4 mln złotych na pomoc dzieciom w Syrii

Polacy przekazali niemal 1,4 mln złotych na pomoc dzieciom w Syrii

Akcję wsparli: Artur Żmijewski i Piotr Polk.

Więcej
UNICEF Polska | Z okazji Światowego Dnia Walki z Polio, UNICEF przypomina o trwającej, globalnej walce z tą chorobą.

UNICEF alarmuje: 23 miliony dzieci bez dostępu do rutynowych szczepień

Z okazji Światowego Dnia Walki z Polio, UNICEF przypomina o trwającej, globalnej walce z tą chorobą.

Więcej
UNICEF Polska|Pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci w Europie

Pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci w Europie, alarmuje UNICEF

Samobójstwo to druga najczęstsza przyczyna śmierci młodych ludzi w Europie. 

Więcej