W obliczu niepewnej przyszłości dzieci uchodźców i migrantów w krajach tranzytowych cierpią z powodu przewlekłego stresu

Grecja. Mariem ma 8 lat, pochodzi z Syrii.

Nowy Jork/Genewa, 4 maja 2017 r. – Niemal 75 000 uchodźców i migrantów, w tym około
24 600 dzieci jest obecnie przetrzymywanych w Grecji, Bułgarii, na Węgrzech i w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego. Osoby te są narażone na przewlekły stres związany
z niepewnością ich dalszego losu i przebywania w stanie zawieszenia. Mimo że większość przetrzymywanych osób ubiegających się o azyl ma prawo do dołączenia do swoich rodzin
w krajach Europy Zachodniej takich jak Niemcy czy Szwecja, to nie wiedzą oni czy i kiedy będą mogli to zrobić.

Sytuacja jest szczególnie trudna dla samotnych matek i dzieci, które utknęły w Grecji lub krajach bałkańskich czekając na połączenie z członkami rodziny w innych krajach Unii Europejskiej. W wielu przypadkach dorośli mężczyźni byli pierwszymi, którzy pokonali drogę do Europy i teraz czekają na resztę rodziny. Niestety wraz z zamknięciem granic w 2016 r.
i wprowadzeniem porozumienia między Unią Europejską a Turcją, pozostali członkowie rodziny są przetrzymywani w krajach tranzytowych skąd muszą ubiegać się o połączenie
z rodzinami w krajach Europy Zachodniej. To proces, który trwa zazwyczaj od 10 miesięcy
do dwóch lat.

Widzimy samotne matki i dzieci przetrzymywane w Grecji, Serbii i Bułgarii, które nie widziały swoich mężów i ojców od miesięcy, a nawet lat, powiedziała Afshan Khan, Dyrektor Regionalna i Specjalny Koordynator UNICEF ds. Kryzysu Uchodźczego i Migracyjnego
w Europie. Proces łączenia rodzin jest powolny, a jego rezultat niepewny. I ta niepewność powoduje, że wiele dzieci i ich rodzin jest narażonych na niepokój i stres emocjonalny.

UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi w Grecji monitoruje stan zdrowia psychicznego oraz występowanie i poziom depresji wśród samotnych matek i dzieci czekających na połączenie z rodziną. Obejmujemy je wsparciem psychologicznym.

Większość wniosków o połączenie z rodziną pochodzi od dzieci i rozdzielonych członków rodziny przetrzymywanych w Grecji. Jednak ze względu na liczbę rozpatrywanych spraw
i zaangażowanie co najmniej dwóch krajów Unii Europejskiej, proces ten jest żmudny.
W 2016 r. w Grecji złożono niemal 5000 wniosków o połączenie z rodziną, z czego 700 pochodziło od dzieci. Niestety do końca roku jedynie 1107 osób po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku mogło dotrzeć do kraju docelowego. W międzyczasie rośnie liczba uchodźców
i migrantów przetrzymywanych w Grecji, na Węgrzech i krajach bałkańskich. W marcu 2016 r. było to 47 000 osób, a pod koniec kwietnia 2017 r. już 80 000. To wzrost o około 60%.

Utrzymywanie jedności rodziny jest najlepszym sposobem na zapewnienie ochrony dla dzieci. To dlatego proces łączenia rodzin uchodźców i migrantów jest tak ważny dla dzieci, powiedziała Khan.

UNICEF cały czas obejmuje pomocą psychologiczną dzieci uchodźców i migrantów przetrzymywane w Grecji i Bałkanach Zachodnich:

 • Grecja: pomoc dla 11 Ośrodków Wsparcia Dziecka i Rodziny („Blue Dots”);
 • Bułgaria: szkolenie z zakresu ochrony dzieci uchodźców i migrantów dla pracowników Straży Granicznej i służb migracyjnych;
 • Serbia: wsparcie dla Miejsc Przyjaznych Dzieciom i opieki społecznej w całym kraju;
 • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: wsparcie psychologiczne dla dzieci i matek
  w Ośrodkach Wsparcia Dziecka i Rodziny w miastach Gewgelija i Tabanovce;
 • Chorwacja: wsparcie psychologiczne dla dzieci w centrum przyjaznym dziecku
  w Zagrzebiu;
 • Słowenia: wsparcie dla władz rządowych w zakresie eliminowania luk w systemie ochrony dzieci.

###

Pozostałe informacje:
UNICEF wystosował apel w zakresie pomocy przesiedlonym dzieciom:

 1. Ochrona przez przemocą i wykorzystaniem dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów,
  w szczególności tych przemieszczających się bez opieki dorosłych
 2. Zaprzestanie przetrzymywania dzieci ubiegających się o status uchodźcy lub dzieci migrujących
 3. Utrzymywanie jedności rodzin, jako najlepszy sposób ochrony dzieci i nadawanie im statusu prawnego
 4. Edukacja wszystkich dzieci-uchodźców i migrantów oraz zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i innych
 5. Wywieranie nacisku na zwalczanie przyczyn migracji na dużą skalę
 6. Zwalczanie ksenofobii, dyskryminacji i marginalizacji w krajach tranzytowych oraz docelowych.

Zobacz również

UNICEF Polska - Pożar w obozie dla uchodźców Rohingja w Bangladeszu

Pożar w obozie dla uchodźców Rohingja w Bangladeszu

Oświadczenie Henrietty Fore, Dyrektor Generalnej UNICEF

Więcej
Do Polski mogą wrócić groźne choroby zakaźne! UNICEF Polska apeluje do Ministra Zdrowia

Do Polski mogą wrócić groźne choroby zakaźne! UNICEF Polska apeluje do Ministra Zdrowia

Walka z dezinformacją i wspieranie rodziców w dostępie do wiarygodnych informacji na temat szczepień to główne punkty apelu.

Więcej
UNICEF: Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wody!

Więcej