Wspieranie przyszłości Syrii i regionu

W Brukseli odbyła się konferencja, podczas której apelowano o pomoc.

30 kwietnia 2018 r. - 25 kwietnia br. w Brukseli odbyła się II Konferencja Syria-Bruksela pt. „Wspieranie przyszłości Syrii i regionu”. Konferencję zorganizowała Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 85 delegacji reprezentujących 57 rządów państw, międzynarodowe i regionalne organizacje oraz 250 organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji ogłoszono, że w 2018 roku spodziewane środki na ratującą życie pomoc humanitarną, a także na działania rozwojowe na rzecz milionów osób poszkodowanych na skutek konfliktu w Syrii i regionie, wyniosą 4,4 mld dolarów. Na razie nie wiadomo, jak te środki będą rozdzielone. Społeczność międzynarodowa ogłosiła również, że w latach 2019-2020 przeznaczy 3,4 mld dolarów na działania humanitarne i rozwojowe. Praktyka pokazuje jednak, że w ciągu roku te kwoty mogą ulec zmianie. Najwyższe wsparcie zadeklarowały Niemcy, Komisja Europejska i Wielka Brytania (odpowiednio miliard dolarów, 691 mln dolarów i 634 mln dolarów).

Podczas konferencji przedstawiciele Libanu i Jordanii podkreślali, że przyjęcie milionów uchodźców spowodowało ogromne obciążenie dla ich budżetu, zwłaszcza w czasie niskiego wzrostu gospodarczego. Zwracali również uwagę na wysokie koszty społeczne, takie jak wysokie bezrobocie wśród własnych obywateli, a czasem napięte relacje między lokalnymi społecznościami a syryjskimi uchodźcami. Liban i Jordania wezwały społeczność międzynarodową do zwiększenia pomocy finansowej, a także do wsparcia w tworzeniu nowych miejsc pracy. Wszyscy obecni na konferencji uznali nadzwyczajne wysiłki Libanu, Jordanii i Turcji w przyjmowaniu syryjskich uchodźców.

Dzieci i UNICEF podczas konferencji

Dzieciom i młodzieży poświęcono dużo uwagi. Mówiono o nich na wszystkich sesjach, potępiono ataki na dzieci, szkoły i szpitale, w tym ataki chemiczne. Wyraźnie poruszono problematykę traumy wśród dzieci, utraconych możliwości, pracy dzieci i wczesnych małżeństw. Szczególny nacisk położono na znaczenie edukacji, w tym kształcenia zawodowego i edukacji wysokiej jakości ułatwiającej zatrudnienie, a także na potrzebę zagwarantowania wszystkim dzieciom uczestnictwa w edukacji formalnej i nieformalnej.

UNICEF wydał oświadczenie, w którym podkreślił trudną sytuację dzieci, prezentując wsparcie i dotychczasowe wyniki działań UNICEF oraz jego partnerów i apelując o bardziej elastyczne środki na rzecz dzieci. Podczas jednej z sesji równoległych, poświęconej rozwojowi kapitału ludzkiego, UNICEF skupił się na znaczeniu edukacji wysokiej jakości dla wszystkich dzieci w Syrii i krajach ościennych, w tym edukacji nieformalnej, umiejętności życiowych i szkolenia zawodowego.

UNICEF, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO) oraz organizacje partnerskie zaprezentowały nowy raport „No Lost Generation” poświęcony edukacji. Podkreślono postępy poczynione na rzecz 5 milionów uczących się dzieci, a także wyzwania polegające na zapewnieniu możliwości nauki dla blisko 3 mln dzieci będących poza systemem edukacji. Zwrócono uwagę na potrzebę powiązania edukacji formalnej i nieformalnej, współpracy ze światem biznesu, poprawy integracji i jakości lokalnych systemów edukacji oraz dostępu do elastycznych, wieloletnich funduszy.

UNICEF niesie pomoc syryjskim dzieciom od początku konfliktu. W pomoc zaangażowani są także Polacy. Tylko od listopada 2017 r. do końca marca 2018 r. Darczyńcy z Polski przekazali niemal 5 mln zł na pomoc w ramach akcji „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”. Wśród Darczyńców były osoby indywidualne, placówki edukacyjne oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Za tę kwotę UNICEF kupił ciepłą odzież zimową, opał, koce i zapewnił ogrzewanie w szkolnych klasach w Syrii. Akcja UNICEF Polska „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” była częścią szerszej kampanii pomocy syryjskim dzieciom, którą organizacja kontynuuje. Pomóc można wchodząc na stronę unicef.pl/syria i przekazując darowiznę.

Zobacz również

UNICEF Polska | Jak zaangażować polskich uczniów w działania społeczne? UNICEF Polska podpowiada

Jak zaangażować polskich uczniów w działania społeczne? UNICEF Polska podpowiada

UNICEF Polska zaprasza wszystkich nauczycieli do włączenia się w działania społeczne w ramach projektu TO(działa)MY!

Więcej
UNICEF Polska|Mycie rąk wodą i mydłem jest kluczowe w walce z chorobami zakaźnymi.

3 na 10 osób nie ma w swoim domu urządzenia do mycia rąk, alarmuje UNICEF w Światowym Dniu Mycia Rąk

Mycie rąk wodą i mydłem jest kluczowe w walce z chorobami zakaźnymi, w tym COVID-19. 

Więcej
UNICEF Polska|Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

14 października to święto wszystkich pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Więcej