Monitoring wizyjny

13 maja 2020 roku

Monitoring wizyjny w Stowarzyszeniu UNICEF Polska - klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie (02-729 Warszawa), przy ulicy ul. Rolnej 175 D.
  • Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:Inspektor Ochrony Danych Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF ul. Rolna 175 D 02-729 Warszawa
  • Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar na zewnątrz i wewnątrz budynku biura Stowarzyszenie UNICEF Polska. Monitoring obejmuje również obszar wokół budynku biura UNICEF: schody, chodnik, ulica, wjazd do garażu i teren do niego przynależący. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone w sposób widoczny i czytelny poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych. Z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane są w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO ; tj.: zapewnienie bezpieczeństwa osób/ochrony mienia/zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Stowarzyszenie na szkodę.
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów, takich jak organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system.
  • Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Państwa dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny są przechowywane przez okres 21 dni, a następnie automatycznie kasowane. W przypadku wystąpieniaincydentu i konieczności wykorzystania nagrania będą przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
  • Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Strona zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się pisemnie do Administratora Danych osobowych: Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie (02-729 Warszawa), przy ulicy ul. Rolnej 175 D, z prośbą o ich zabezpieczenie. Wniosek należy złożyć terminie do 10 dni, licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, oraz przybliżony czas zdarzenia, ponieważ mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu. Wniosek powinien zawierać podstawę prawną udostępnienia i cel wykorzystania.

Zobacz również

UNICEF Polska - 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

UNICEF i Bank Światowy: 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

Szacuje się, że 1 na 6 dzieci jeszcze przed pandemią żyło w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 1,90 dolara dziennie.

Więcej
UNICEF Polska - Przystań w sieci

Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” - ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów

Aby wziąć udział w projekcie, nauczyciele powinni zarejestrować się na platformie przystanwsieci.pl.

Więcej
UNICEF Polska - Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Niestety, miliony ludzi na całym świecie nie mają dostępu do miejsc, gdzie mogą umyć ręce.

Więcej