Pomagam

Pomagam dzieciom, wspieram akcje UNICEF

Komu pomagam

Pomoc dla Syrii – trzęsienie ziemi

Pilna pomoc dla dzieci poszkodowanych przez trzęsienie ziemi!

Silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7.8 i 7.5 w północnej Syrii i południowej Turcji zbiera śmiertelne żniwo. Zginęło już ponad 1200 osób, ale wiemy, że ofiar będzie więcej. W najtrudniejszej sytuacji są dzieci w Syrii, które już teraz doświadczają dramatycznych konsekwencji mroźnej zimy, braku prądu i kryzysu ekonomicznego. Od 2011 roku żyją w kraju pogrążonym w wojnie, nie znając innej rzeczywistości. Dla wielu z nich każdy dzień to walka o przetrwanie. Bez naszej natychmiastowej reakcji wiele z tych dzieci straci szansę na przeżycie. Działamy, zanim będzie za późno.

Przekaż darowiznę i pomóż nam bezzwłocznie zapewnić dzieciom bezpieczne schronienie, pomoc medyczną, wodę i żywność!

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Pomoc dla dzieci w Syrii
UNICEF Polska - pomoc medyczna

320 zł

na pomoc medyczną, np. najpotrzebniejsze leki, zestawy pierwszej pomocy, materiały opatrunkowe, niezbędny sprzęt medyczny

UNICEF Polska - apteczka pierwszej pomocy

215 zł

na pomoc materialną, m.in.: ciepłe ubrania, koce, produkty higieniczne.

UNICEF Polska - woda

89 zł

na czystą i bezpieczną do picia wodę (m.in. dostawy wody w cysternach i butelkach, ale też tabletek uzdatniających wodę)

UNICEF Polska - Pomoc dla dzieci w Syrii

Każda wpłata pomoże nam dotrzeć z najpilniejszą pomocą do poszkodowanych w trzęsieniu ziemi dzieci

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Walka z głodem w Rogu Afryki

Długotrwała susza w Rogu Afryki doprowadziła do jednej z największych katastrof humanitarnych od 40 lat. Brakuje żywności i wody pitnej. 10 milionów dzieci zmaga się z konsekwencjami kryzysu. Aż 2 miliony z nich cierpi z powodu ostrego ciężkiego niedożywienia. Brak pomocy humanitarnej oznacza dla nich śmierć z głodu. UNICEF zapewnia dzieciom w Rogu Afryki wszechstronną pomoc. Niedożywionym dzieciom dostarczamy m.in. ratującą życie żywność terapeutyczną. Jednak skala potrzeb spowodowanych suszą rośnie.

Prosimy, przekaż darowiznę i pomóż, zanim będzie za późno.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Walka z głodem w Rogu Afryki
UNICEF Polska - opieka medyczna

340 zł

np. wsparcie kompleksowej opieki medycznej dla głodujących dzieci, która uratuje je przed śmiercią i pomoże wrócić do zdrowia.

UNICEF Polska - leczenie niedożywienia

170 zł

np. ponad miesiąc kuracji leczenia żywnością terapeutyczną dla poważnie niedożywionego dziecka, która jest jego jedyną szansą na przeżycie.

UNICEF Polska - dostęp do czystej wody

90 zł

np. wsparcie w zakresie dostępu do czystej wody i sanitariatów, co jest niezbędnym elementem w walce z niedożywieniem.

Walka z głodem w Rogu Afryki

natychmiastowa, ratująca życie pomoc dzieciom cierpiącym na skutek kryzysu żywnościowego

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Dzieci w strefach konfliktu

Żadne dziecko nie powinno tracić dzieciństwa przez wojnę. Jednak miliony dzieci na świecie żyją w strefach konfliktu. Chociaż są małe, już wiedzą, co to znaczy stracić wszystko – bezpieczny dom, zdrowie, rodzinę.

Dzieci w strefach konfliktu cierpią z głodu, pragnienia, braku dostępu do podstawowej opieki medycznej. Bez pomocy humanitarnej nie przetrwają.  Przekaż darowiznę i pomóż zapewnić im najpilniejszą pomoc.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Ratuj dzieci w strefach konfliktu!
bezpieczne schronienia dla dzieci

500 zł

dzięki Tobie tworzone są bezpieczne schronienia dla dzieci, w których mogą otrzymać m.in. pomoc psychologiczną po traumatycznych doświadczeniach wojennych

dostęp do czystej wody

200 zł

zapewniasz dzieciom m.in. dostęp do czystej, bezpiecznej do picia wody, gdy infrastruktura wodna jest zniszczona

dostęp dzieci do edukacji

100 zł

wspierasz dostęp dzieci do edukacji, gdy wojna uniemożliwia im bezpieczną naukę w szkole

UNICEF Polska - Ratuj dzieci w strefach konfliktu!

Każda forma Twojego wsparcia jest ważna, ponieważ niesie ratującą życie pomoc!

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Pomoc dla Ukrainy - emergency

Eskalacja działań wojennych sprawia, że życie 7,5 miliona dzieci na Ukrainie jest zagrożone. UNICEF jest na miejscu od lat, zapewniając dzieciom m.in. czystą wodę, pomoc medyczną i opiekę psychologiczną. Wobec aktualnych wydarzeń pilnie zwiększamy skalę naszej pomocy. Nie możemy czekać. Prosimy, przekaż darowiznę i pomóż ukraińskim dzieciom.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy
pomoc medyczna

320 zł

na pomoc medyczną, np. niezbędne leki, szczepienia i sprzęt medyczny m.in. w szpitalach położniczych.

Wsparcie materialne

200 zł

na pomoc materialną, np. ciepłe ubrania i wsparcie finansowe dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji.

wsparcie psychologiczne

100 zł

na pomoc psychologiczną dla dzieci doświadczających traumy wojennej w Ukrainie i w krajach przyjmujących wojennych uchodźców.

UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy

Każda wpłata ma znaczenie. Może pomóc dzieciom odzyskać utracone dzieciństwo. Zanim będzie na to za późno.

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Pomoc dzieciom w Jemenie

17 milionów Jemeńczyków jest na skraju głodu, a ponad 2 miliony dzieci poniżej 5 roku życia już jest poważnie niedożywionych. Dostęp do żywności jest ograniczony. Wiele rodzin nie wie, czy i kiedy zje kolejny posiłek. Przekazując darowiznę realnie wpływasz na sytuację dzieci w Jemenie. UNICEF prowadzi w Jemenie skuteczne programy profilaktyki i leczenia niedożywienia, finansowane przez naszych Darczyńców. Zostań jednym z nich i ratuj dzieci w Jemenie!

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Pomoc dla Jemenu
UNICEF Polska - leczenie poważnie niedożywionych dzieci

300 zł

zapewniasz np. kompleksowe i skuteczne leczenie poważnie niedożywionych dzieci, dzięki czemu zyskują szansę na zdrowie i prawidłowy rozwój

UNICEF Polska - opieka medyczna

170 zł

zapewniasz np. dostęp do opieki medycznej, która jest niezbędna dla przywrócenia zdrowia głodującym i chorym dzieciom

UNICEF Polska - czysta woda

90 zł

wspierasz np. rozwój infrastruktury wodnej, dzięki czemu dzieci mają dostęp do bezpiecznej do picia wody

UNICEF Polska - Pomoc dla Jemenu

Pomoc dla dziecka w Jemenie

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Pomoc dzieciom w Syrii

W Syrii od 10 lat trwa wojna. Od jej początku wojny urodziło się ponad 6 milionów dzieci, które nie znają innej rzeczywistości niż bombardowania, brak wody pitnej i jedzenia. Dzieci żyją w ciagłym strachu. Wiele z nich straciło swoje domy, rodziny i przyjaciół. Część szpitali została zrównana z ziemią, nie mają więc szans na otrzymanie pomocy ratującej ich zdrowie i życie, a zburzone szkoły uniemożliwiają im kontynuowanie edukacji.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Pomoc dla dzieci w Syrii
UNICEF Polska - zestaw ratunkowy

350 zł

zestaw ratunkowy, który w wyjątkowo ciężkiej sytuacji może uratować dziecku życie i zapewnić podstawową ochronę: apteczka pierwszej pomocy, koc, 20 opakowań pasty terapeutycznej, 20 szczepionek przeciw polio, 1000 tabletek uzdatniających wodę i 20 kostek mydła

UNICEF Polska - mleko terapeutyczne

162 zł

8 puszek mleka terapeutycznego, które ratuje życie skrajnie niedożywionym dzieciom, gdy organizm nie ma już siły na przyjmowanie innego pokarmu

UNICEF Polska - tabletki uzdatniające wodę

90 zł

4500 tabletek uzdatniających wodę – każda oczyszcza aż 5 litrów! Dzięki nim dzieci będą miały dostęp do bezpiecznej i czystej wody.

UNICEF Polska - Pomoc dla dzieci w Syrii

Pomoc dla dzieci w Syrii

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Pomoc dla Nigru

Sytuacja dzieci w Nigrze jest dramatyczna. Z powodu braku środków, 60% dzieci cierpiących na skutek ciężkiego ostrego niedożywienia  nie otrzymało jeszcze w tym roku pomocy. Wiemy jak im pomóc, ale do działania potrzebujemy Twojego wsparcia. Przekaż darowiznę i uratuj jedno z nich!

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Pomoc dla Nigru
UNICEF Polska - zestaw pierwszej pomocy

308 zł

np. zestaw pierwszej pomocy (leki, materiały medyczne, szczepionki i maska tlenowa) do ratowania zdrowia i życia dzieci

UNICEF Polska - pasta terapeutyczna

145 zł

np. 100 opakowań pasty terapeutycznej, ratującej życie niedożywionym dzieciom

UNICEF Polska - mleko terapeutyczne

92 zł

np. 6 puszek terapeutycznego mleka w proszku, ratującego życie najmłodszym dzieciom

UNICEF Polska - Pomoc dla dziecka w Nigrze

Pomoc dla dziecka w Nigrze

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Uratuj Dziecko w Afryce

Działania pomocowe UNICEF skupiają się zawsze na tym regionie i tych krajach, które najdotkliwiej odczuwają skutki trwających konfliktów lub klęsk żywiołowych.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Uratuj dziecko w Afryce
UNICEF Polska - zestaw pierwszej pomocy

308 zł

np. zestaw pierwszej pomocy (leki, materiały medyczne, szczepionki i maska tlenowa) do ratowania zdrowia i życia dzieci

UNICEF Polska - terapeutyczne mleko w proszku

153 zł

np. 10 puszek terapeutycznego mleka w proszku, ratującego życie najmłodszym dzieciom

UNICEF Polska - tabletki uzdatniające wodę

93 zł

np. 6200 tabletek uzdatniających wodę do picia

UNICEF Polska - Uratuj dziecko w Afryce

Uratuj dziecko w Afryce

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl.

Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

UNICEF365

To stałe wsparcie naszych Darczyńców sprawia, że każdego dnia ratujemy i odmieniamy życie dzieci na całym świecie. 

Dołącz do UNICEF365 już dziś, aby wraz z nami tworzyć lepszy i bezpieczniejszy świat - dla każdego dziecka.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
UNICEF365
UNICEF Polska - zestaw ratujący życie

90 zł

zestaw ratujący życie niedożywionych dzieci: 3 puszki mleka terapeutycznego, 10 saszetek pasty terapeutycznej i 25 taśm do mierzenia obwodu ramienia.

UNICEF Polska - zestaw szczepionek

60 zł

17 zestawów szczepionek przeciwko odrze, polio i gruźlicy dla 17 dzieci.

UNICEF Polska - zestaw do walki z odwodnieniem

40 zł

zestaw do walki z odwodnieniem i brakiem dostępu do czystej wody: 100 saszetek z solami nawadniającymi i 479 tabletek uzdatniających wodę do picia.

Pomoc dzieciom w sytuacjach kryzysowych

Pomoc dzieciom w sytuacjach kryzysowych

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Personalne

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Adresowe

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Kontaktowe

Powyższa zgoda jest wymagana
Akceptacja Regulaminu Konta PayU jest wymagana.

Wybieram rodzaj płatności

Dzień comiesięcznych wpłat

Dane karty płatniczej

Podaj numer karty
Karty płatnicze
Podaj miesiąc ważności karty
Podaj rok ważności karty
Podaj numer CVV

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.