Regulaminy

4 grudnia 2020 roku

Regulamin Serwisu Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

1. Definicje

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:
1.1. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania działań statutowych, usług i wizerunku Stowarzyszenia UNICEF Polska,
1.2. Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie UNICEF Polska, a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na należących do Stowarzyszenia UNICEF Polska witrynach WWW, plików, formularzy zamówień i subskrypcji, stron transakcyjnych, „Mojego Konta”, a także świadczenia innych usług,
1.3. Użytkownik – każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług,
1.4. Stowarzyszenie UNICEF Polska lub Administrator – Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów
Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, z siedzibą w Warszawie (02-729), przy ul. Rolnej 175 D, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000107957, NIP: 527-23-76-153, Regon 015155202,
1.5. Serwis – jest to grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, często mają sekcję wiadomości oraz oferują możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne,
na przykład formularze, aplikacje. Serwisy Stowarzyszenia UNICEF Polska są poświęcone tematyce humanitarnej mającej na celu niesienie pomocy na rzecz dzieci,
1.6. Darczyńca – osoba przekazująca Stowarzyszeniu UNICEF Polska darowizny w postaci wpłat jednorazowych lub cyklicznych lub deklarująca taką chęć poprzez wypełnienie na stronie Serwisu formularza polecenia zapłaty,
1.7. Moje Konto – aplikacja sieciowa pod nazwą „Moje Konto”, znajdująca się w Serwisie i stanowiąca jego element, za pośrednictwem której Darczyńca po zarejestrowaniu może zarządzać działaniami w Serwisie,
1.8. Polityka prywatności – obowiązujące przy korzystaniu z Serwisu zasady polityki prywatności zamieszczone pod adresem: www.unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne,
1.9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Stowarzyszenie UNICEF Polska Usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn WWW, newsletterów i innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną, a należących do Stowarzyszenia UNICEF Polska.
2.2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z witryn internetowych Stowarzyszenia UNICEF Polska, przystępując do programów pomocowych, ankiet, konkursów lub zamawiając newslettery, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz oświadcza i potwierdza, że akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2.3. Stowarzyszenie UNICEF Polska prezentuje w Serwisie informacje o globalnej działalności UNICEF – Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci z siedzibą w Nowym Jorku oraz:

Serwis umożliwia w szczególności:

Wszystkie sekcje w Serwisie z wyjątkiem zarejestrowanego konta w Serwisie – „Moje Konto” są dostępne bez potrzeby logowania się do Serwisu.

3. Rodzaje programów i zakres działań prowadzonych przez Stowarzyszenie UNICEF Polska:

3.1. Pobieranie materiałów i logo UNICEF
Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu treści zawartych na witrynach WWW należących do Stowarzyszenia UNICEF Polska. Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Serwisie są własnością Stowarzyszenia UNICEF Polska i ich użycie bez zgody Stowarzyszenia UNICEF Polska jest zabronione. Tylko materiały oznaczone przez Stowarzyszenie UNICEF Polska jako „do pobrania” mogą być kopiowane. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać pobranych z Serwisu plików graficznych (także ich fragmentów) w celach komercyjnych lub innych celach niż zakłada dany projekt Stowarzyszenia UNICEF Polska. Informujemy, iż nazwa i logo UNICEF są chronione prawem międzynarodowym.

3.2. Zamówienie subskrypcji newslettera
Zamówienie subskrypcji newslettera Stowarzyszenia UNICEF Polska jest dobrowolne. Użytkownik serwisu zamawiając newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą dostępnych środków komunikacji tradycyjnej (przesyłka pocztowa), elektronicznej (adres e-mail) i telefonicznej (sms) informacji marketingowych oraz ofert dotyczących produktów i działań charytatywnych, zgodnych ze statutem Stowarzyszenia UNICEF Polska. Zamówioną subskrypcję można odwołać w dowolnym czasie, w następujący sposób:

 • poprzez kliknięcie w link rezygnacji, który znajduje się w stopce każdego newslettera;
 • wysłanie informacji o wycofaniu zgody na adres darczyncy@unicef.pl;
 • zmianę ustawień w Moim Koncie.

3.3 Rejestracja konta w serwisie (Moje Konto)
Utworzenie konta w Serwisie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. W sekcji Moje Konto po zarejestrowaniu można zarządzać takimi działaniami, jak:

 • edycja danych;
 • zapisanie się na newsletter.

3.4. Uczestnicy programów szkolnych (Akcje szkolne).
Akcje szkolne organizowane są przez Stowarzyszenie UNICEF Polska. Dla koordynatorów szkół, biorących udział w programie, rejestracja w Serwisie jest konieczna w celu zgłoszenia szkoły do uczestnictwa w Akcji Szkolnej lub zapisania jej do Klubu Szkół UNICEF. W przypadku uczestnictwa w Akcji Szkolnej należy zarejestrować się lub zalogować się do „Mojego Konta” i oprócz adresu e-mail osoba koordynująca Akcją Szkolną jest zobowiązana do podania danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, nr telefonu oraz dane szkoły (nazwa, adres, NIP, typ placówki). Uczestnictwo w Akcji Szkolnej lub w Klubie Szkół UNICEF pozwala dodatkowo w „Moim Koncie” na:

 • edycję danych szkoły,
 • przeglądanie historii Akcji Szkolnych,
 • pobieranie materiałów UNICEF przygotowanych w ramach Akcji Szkolnej lub Klubu Szkół UNICEF,
 • składanie raportów z Akcji Szkolnej oraz raportów w ramach uczestnictwa w Klubie Szkół.

UWAGA: Automatyczne informacje wysyłane w ramach ustawień w „Moim Koncie” nie stanowią informacji handlowych. W czasie rejestracji Stowarzyszenie UNICEF Polska zbiera dane osobowe użytkownika Serwisu. Dane te będą przetwarzane zgodnie ze znajdującą się na stronie Serwisu Polityką prywatności.

3.5. Płatności online
Serwis umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Stowarzyszenia UNICEF Polska celem wsparcia działań statutowych.
Płatności online są obsługiwane przez operatorów płatności:

 • PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444,Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399, oraz
 • PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal l-2449, Luxembourg.

na stronie Serwisu Użytkownik, aby przejść do okna operatora płatności, jest zobowiązany do podania danych takich jak imię, nazwisko i e-mail. Wszystkie dane zbierane przez Stowarzyszenie UNICEF Polska podlegają ochronie. W celu dokonania darowizny jednorazowej przez Serwis, po wybraniu operatora płatności online, Użytkownik zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com/pl.

W ramach płatności online Użytkownik może dokonać płatności za pomocą:

 • kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online)
 • kart kredytowych i debetowych oraz płatności z salda konta PayPal (lista rodzajów kart jest dostępna na stronie www.paypal.com/pl)

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którymi Użytkownik może się zapoznać na stronie https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania oraz https://www.paypal.com/pl/smarthelp/home przed rozpoczęciem płatności. Dodatkowo, ze strony Serwisu użytkownik ma możliwość pobrania druku do wpłaty na poczcie lub w banku. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: darczyncy@unicef.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Stowarzyszenie UNICEF Polska indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Stowarzyszenie UNICEF Polska jest organizacją pożytku publicznego (od 2005 r.), tym samym darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia UNICEF Polska może zostać odliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym. Wszelkie wpłaty są wyrażone w polskich złotych (PLN).

3.6 UNICEF365
UNICEF365 to program Stowarzyszenia UNICEF Polska, który umożliwia regularne przekazywanie darowizny poprzez polecenie zapłaty lub cykliczne obciążenie karty płatniczej (recurring).

Serwis daje możliwość wypełnienia formularza z danymi niezbędnymi do ustanowienia polecenia zapłaty. Wypełnienie formularza w Serwisie jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do programu UNICEF365, ale nie oznacza ustanowienia polecenia zapłaty. Po wypełnieniu formularza w Serwisie Darczyńca otrzymuje od Stowarzyszenia UNICEF Polska formularz polecenia zapłaty w wersji papierowej, który powinien zostać odesłany do biura Stowarzyszenia UNICEF Polska, w celu uruchomienia polecenia zapłaty. Na podstawie polecenia zapłaty Stowarzyszenie UNICEF Polska co miesiąc inicjuje pobranie darowizny z konta bankowego Darczyńcy. Anulowanie polecenia zapłaty wymaga podpisania i odesłania na adres Stowarzyszenia UNICEF Polska formularza, który dostępny jest w Serwisie.

W ramach programu UNICEF365 Serwis daje możliwość dostępu do narzędzia pozwalającego na przekazywanie darowizn poprzez płatności cykliczne – recurring. Osoba decydująca się na wsparcie programu UNICEF365 poprzez ustawienie płatności recurringowych na swojej karcie, jest zobowiązana wypełnić formularz dostępny w Serwisie, podając dane osobowe, (w tym dane kontaktowe oraz dane karty płatniczej). Transakcje w imieniu Stowarzyszenia UNICEF Polska wykonywane są przez system PayU, który umożliwia dokonanie płatności kartami bankomatowymi, debetowymi, kredytowymi, charge, przedpłaconymi firm VISA i Mastercard.

Pierwsza darowizna pobierana jest w dniu zadeklarowania stałego wsparcia. Kolejne płatności realizowane są odpowiednio 5. lub 16. dnia miesiąca, w zależności od decyzji Darczyńcy, począwszy od kolejnego miesiąca. Jeśli próba pobrania zakończy się niepowodzeniem system podejmie kolejna próbę pobrania darowizny 10 dni po pierwszej próbie pobrania, odpowiednio 15. lub 26. dnia miesiąca.

Stowarzyszenie UNICEF Polska nie przechowuje danych kart Darczyńców.

Ponadto Darczyńca ma prawo zrezygnować z płatności recurringowej na rzecz Stowarzyszenia UNICEF Polska w każdej chwili. W celu odwołania płatności recurringowej Darczyńca musi powiadomić Stowarzyszenie UNICEF Polska na adres, który jest podany w Serwisie. Po zawiadomieniu o chęci rezygnacji ze stałego wsparcia, kolejne wpłaty nie będą pobierane z karty Darczyńcy. Każdy uczestnik programu UNICEF365 jest informowany za pomocą newslettera, o działaniach pomocowych, które Stowarzyszenie UNICEF Polska realizuje dzięki regularnym darowiznom.

3.7. Prezenty bez Pudła
Serwis umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Stowarzyszenia UNICEF Polska poprzez zakup Prezentów bez Pudła. W Serwisie Darczyńca przekazuje darowiznę, za którą zostanie zakupiony wybrany przez niego produkt, bądź produkt z tej samej kategorii. Darczyńca ma możliwość dodania do zamówienia certyfikatu potwierdzającego zakup „Prezentu bez Pudła” oraz jego personalizacji. Darczyńca dostaje elektroniczny certyfikat zakupu Prezentów bez Pudła jako link na podany przez siebie adres e-mail, a wybrany produkt zostanie dostarczony przez UNICEF, w miejsce prowadzenia przez organizację programów pomocowych. Przy wyborze Prezentu bez Pudła Darczyńca ma możliwość przekazania dodatkowej darowizny. Ceny Prezentów bez Pudła są wyrażone w PLN i obowiązują wyłącznie na terenie Polski. UNICEF zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów.

3.8. Współpraca z firmami
Serwis umożliwia przystąpienie firmom do specjalnie dla nich przygotowanych programów partnerskich, jak również prezentuje konkretne przykłady i opisuje możliwości działań z firmami. Celem programów jest zaangażowanie środowiska biznesu w działania UNICEF (tj. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) poprzez wsparcie finansowe oraz promocję idei pomocy dzieciom w krajach rozwijających się.

 • Firma z sercem Program cyklicznego wsparcia skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw. Udział w programie trwa 12 miesięcy i wiąże się z otrzymaniem przez firmę pakietu korzyści w zależności od wysokości przekazanej darowizny.
 • Przyjaciel UNICEF Program cyklicznego wsparcia skierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw. Udział w programie trwa 12 miesięcy i wiąże się z otrzymaniem przez firmę pakietu korzyści w zależności od wysokości przekazanej darowizny.

Serwis umożliwia firmom pobranie dostępnych materiałów dotyczących wybranych form współpracy. Wśród materiałów znajdują się formularze przystąpienia do programów, a także regulaminy. Materiały te opisują również zasady udziału w programach. W serwisie w zakładkach dotyczących wybranych programów podpięte zostały powyższe materiały. Zawierają one również wszelkie niezbędne zgody marketingowe na otrzymywanie od UNICEF Polska informacji handlowych drogą elektroniczną, cel i podstawę prawną oraz okres przetwarzania danych osobowych, jak również informację na temat odbiorców danych, zasad gromadzenia danych i praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Przesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza do UNICEF Polska jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do wybranego programu. Wypełniony formularz można przesłać drogą elektroniczną lub korzystając z usług Poczty Polskiej. Serwis umożliwia wypełnienie formularza kontaktowego, dzięki któremu przedstawiciel UNICEF Polska skontaktuje się z osobą zainteresowaną współpracą.

3.9. Program UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom
Program Miasto Przyjazne Dzieciom to międzynarodowa inicjatywa UNICEF istniejąca od 1996 roku (obrady ONZ w Turcji). Celem Programu jest wsparcie lokalnych społeczności w implementacji Konwencji o prawach dziecka. Do Programu mogą przystąpić jedynie samorządy – formalnego zgłoszenia dokonuje miasto, które następnie realizuje i koordynuje Program. Obywatele, organizacje pozarządowe, szkoły itp. mogą mobilizować/ informować miasto o inicjatywie i zachęcać samorząd do włączenia się w nią. Tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom otrzyma tylko miasto, które spełni określone wymogi. Serwis umożliwia wypełnienie formularza kontaktowego na stronie programu, dzięki któremu przedstawiciel UNICEF Polska skontaktuje się z osobą, która jako przedstawiciel miasta jest zainteresowana współpracą.

3.10. Program Ponadczasowi
UNICEF Polska w programie „PONADCZASOWI” zachęca Polaków do sporządzania testamentów i zabezpieczenia swoich bliskich oraz pokazuje, jak można przyczynić się do stworzenia lepszego świata dla najbardziej potrzebujących dzieci poprzez uwzględnienie w swoim testamencie finansowego wsparcia dla UNICEF. Odwiedzając stronę programu można pobrać bezpłatną broszurę informacyjną i dowiedzieć się więcej na temat sporządzania testamentu. Na stronie widnieje także kontakt telefoniczny: (22) 568 03 45 oraz mailowy: ponadczasowi@unicef.pl, z których można skorzystać, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości, jakie daje stworzenie testamentu. Serwis umożliwia wypełnienie formularza kontaktowego na stronie, dzięki któremu zainteresowany może otrzymać prezent powitalny. Warunkiem przesłania prezentu jest podanie danych kontaktowych oraz numeru telefonu. Prosimy Państwa o podanie numeru telefonu, ponieważ chcielibyśmy powitać Państwa osobiście oraz informować na bieżąco, o ważnych sprawach dotyczących programu Ponadczasowi. Prosimy Państwa również, o podanie daty urodzenia, ponieważ chcielibyśmy przesyłać życzenia urodzinowe. Informacja ta jest nam przydatna do budowania i rozwijania projektu dotyczącego spadków w Polsce.

3.11. Program Drużyna UNICEF
W 2017 r. UNICEF Polska został jednym z partnerów charytatywnej akcji #BiegamDobrze, organizowanej przez Fundację „Maraton Warszawski”, która organizuje PZU Maraton Warszawski i PZU Półmaraton Warszawski. Uczestnicy tej akcji, obok celu sportowego, stawiają sobie dodatkowe wyzwanie, jakim jest pozyskanie funduszy na rzecz wybranej organizacji. Biegacze, którzy zdecydują się wesprzeć UNICEF Polska dołączają do Drużyny UNICEF, a zebrane przez nich środki są przeznaczane na pomoc dzieciom. Odwiedzając stronę programu można dowiedzieć się więcej o akcji #BiegamDobrze i Drużynie UNICEF. Na stronie widnieje kontakt mailowy: druzynaunicef@unicef.pl, z którego można skorzystać, aby dowiedzieć się więcej o akcji. Poprzez stronę można także wejść na stronę Maratonu Warszawskiego https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/, na której można dokonać rejestracji na wybrany bieg, wybrać ścieżkę charytatywną (#BiegamDobrze) i założyć zbiórkę środków na wybraną organizację. Przed rejestracją każdy uczestnik zobowiązany jest, zapoznać się z Regulaminem http://pzupolmaratonwarszawski.com/regulamin-biegam-dobrze/ oraz załącznikiem nr. 1 do Regulaminu 15. Półmaratonu Warszawskiego, tj. KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO, http://pzupolmaratonwarszawski.com/regulamin/

3.12. Kontakt dla mediów
Serwis umożliwia zapis do bazy mediów UNICEF Polska wypełniając formularz kontaktowy na stronie Kontakt. Wypełnienie formularza i podanie danych w tym adresu e-mail i zatwierdzenie przyciskiem "zapisz" oznacza udostępnienie przedmiotowego adresu e-mail w celu otrzymywania od UNICEF Polska najnowszych informacji prasowych, dostępu do materiałów fotograficznych i wideo, otrzymywania zaproszeń na konferencje prasowe. Podając w formularzu kontaktowym numer telefonu wyrażają Państwo zgodę na kontakt telefoniczny (w tym sms) z UNICEF Polska w celu inicjowania wspólnych działań, informowania o prowadzonych kampaniach oraz zapraszania na wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez UNICEF Polska.

3.13. Program Podpisz Apel 
Serwis umożliwia Użytkownikowi wyrażenie poparcia dla Apeli i Petycji, których celem jest skuteczniejsza ochrona i zabezpieczanie praw dzieci w Polsce i na świecie. Poparcia udziela się poprzez złożenie podpisu pod Apelem lub Petycją za pośrednictwem formularza na stronie danej akcji. Klikając przycisk „Podpisz Apel” lub „Podpisz Petycję”, Użytkownik oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz podpisuje się we własnym imieniu pod wybraną Petycją lub Apelem. Warunkiem złożenia podpisu jest podanie danych w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail.  Prosimy Państwa o podanie danych kontaktowych, w tym numeru telefonu ponieważ chcemy podziękować Państwu za poparcie, informować o ważnych sprawach dotyczących Petycji lub Apelu, który Państwo poparli i o naszych działaniach na rzecz dzieci,  a także w celu weryfikacji Państwa tożsamości. Petycji nie można podpisywać w imieniu osób trzecich lub wprowadzając dane nieistniejących podmiotów. Każdy Użytkownik może podpisać wybraną Petycję wyłącznie jeden raz. Odwiedzając stronę Programu unicef.pl/chce-pomoc/podpisz-apel, można zapoznać się też z innymi realizowanymi akcjami, którym można udzielić poparcia. Użytkownik może udostępnić Apel/Petycję innym Użytkownikom, w takich serwisach społecznościowych, jak np.: Facebook czy inne platformy mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób, które wyraziły swoje poparcie dla Apeli i Petycji znajdują się w serwisie www.unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne/klauzula-informacyjna-petycje-i-apele.

4. Warunki korzystania z serwisu

4.1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu www.unicef.pl wymagane są: uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Stowarzyszenie UNICEF Polska nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowanych przeglądarek.
4.2. Stowarzyszenie UNICEF Polska zastrzega sobie prawo świadczenia Usług wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Korzystanie z witryn WWW należących do Stowarzyszenia UNICEF Polska traktowane jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuje aż do zakończenia Sesji przez Użytkownika. W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika (przy wypełnianiu formularza), będzie ona obowiązywać aż do jej aktywnego odwołania przez tego Użytkownika.
4.3. Użytkownik, będący osobą fizyczną, może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że ze względu na właściwość Usługi niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych. W przypadku korzystania z Usługi niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, Stowarzyszenie UNICEF Polska zastrzega sobie prawo
do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Stowarzyszenie UNICEF Polska powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych, w powyżej określonym celu oraz o jego niedozwolonych działaniach, z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

5. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu www.unicef.pl jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, z siedzibą w Warszawie (02-729), przy ul. Rolnej 175 D, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000107957, NIP: 527-23-76-153, Regon 015155202. Stowarzyszenie UNICEF Polska dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z treścią ewentualnej zgody Użytkowników i Regulaminem. W szczególności Administrator podejmuje rozsądne środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług na zasadach opisanych
w Regulaminie (podstawa z art. 6 ust. 1 li. B) RODO), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego interesu Stowarzyszenia UNICEF Polska, jako administratora danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazane powyżej, odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Użytkownika
na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w tej zgodzie. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację w „Moim koncie”, przystąpienie do programów UNICEF365, udziału w konkursie, dokonaniu wpłaty darowizny, jak również zamówienia newslettera. Użytkownicy mają prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, uzyskania kopii danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych osobowych prawdziwych i kompletnych, zgodnie ze wskazaniami w Serwisie. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.
5.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@unicef.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.
5.3. Stowarzyszenie UNICEF Polska dane osobowe zawarte w formularzach przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w Polityce prywatności.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryn WWW należących do Stowarzyszenia UNICEF Polska.
6.2. Każdy Użytkownik Serwisu ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu.
6.3. Stowarzyszenie UNICEF Polska nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od niego. Regulamin Serwisu Stowarzyszenia UNICEF Polska może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Stowarzyszenie UNICEF Polska na stronie głównej Serwisu wiadomości, o zmianie Regulaminu. Jeżeli Użytkownik posiadający Moje Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Stowarzyszenie UNICEF Polska, pisząc na adres darczyncy@unicef.pl.

Zobacz również

UNICEF: Ghana jako pierwsza otrzymała szczepionki przeciwko COVID-19 w ramach inicjatywy COVAX

Ghana jako pierwsza otrzymała szczepionki przeciwko COVID-19 w ramach inicjatywy COVAX

Wspólne oświadczenie Przedstawicieli UNICEF i WHO w Ghanie.

Więcej
UNICEF - Dzieci mówią o swoich prawach i przyszłości

Dzieci mówią o swoich prawach i przyszłości

Raport „Nasza Europa. Nasze prawa. Nasza przyszłość” opiera się na konsultacjach z grupą 10 000 dzieci.

Więcej
L’OCCITANE wspiera UNICEF w walce ze ślepotą dziecięcą

Po raz kolejny L’OCCITANE wspiera UNICEF w walce ze ślepotą dziecięcą

Cały zysk ze sprzedaży Charytatywnej Świecy zostanie przekazany UNICEF na programy walki ze ślepotą dziecięcą.

Więcej