Miasto Przyjazne Dzieciom

Programy UNICEF

Miasto Przyjazne Dzieciom

O programie

Inicjatywa Miasto Przyjazne Dzieciom

Miasto Przyjazne Dzieciom to wyjątkowy program UNICEF kierowany do włodarzy miast. Jego celem jest wsparcie miast w zapewnieniu jak najlepszej jakości dóbr i usług dla dzieci oraz praktyczna realizacja zapisów Konwencji o prawach dziecka.

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

 

To właśnie prawa dziecka powinny być głównym impulsem do tworzenia miasta odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania dzieci. Tylko zagwarantowanie dzieciom ich praw czyni je pełnoprawnymi obywatelami i mobilizuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Miasto Przyjazne Dzieciom to takie, które dba o swych najmłodszych obywateli, jest świadome ich potrzeb i praw. Stara się zagwarantować im optymalne warunki życia i rozwoju zdając sobie sprawę jak ogromny wpływ na ukształtowanie dorosłego człowieka ma dzieciństwo.

Miasto Przyjazne Dzieciom to nie tylko program realizujący działania rekreacyjne czy edukacyjne, ale to również wyzwanie dla samorządu, by w budowę Miasta Przyjaznego Dzieciom zaangażować dzieci, rodziny, oraz partnerów biznesowych, środowiska pozarządowe i media.

Opis

Program Miasto Przyjazne Dzieciom zakłada realizację długoterminowego procesu, który obejmuje zaplanowanie i wdrożenie działań na rzecz dzieci, służących poprawie jakości ich życia oraz wieloaspektowemu rozwojowi zarówno pod względem zdrowotnym, edukacyjnym, jak i społecznym.

Program opiera się na trzech filarach:

Zaangażowaniu
samorządu

przeprawadzenie zmian wewnątrz struktur administracyjnych

Zaangażowaniu
dzieci

bezpośrednie włączenie dzieci w życie społeczne miasta

Zaangażowaniu
partnerów

włączenie lokalnej społeczności w budowę środowiska przyjaznego dzieciom

Miasto Przyjazne Dzieciom - filary

Korzyści

Miasto Przyjazne Dzieciom - korzyści

© UNICEF/UNI181479/Zmey

Program Miasto Przyjazne Dzieciom, ze względu na swój szeroki zasięg i kompleksowość, przynosi wymierne korzyści dla wszystkich uczestników programu.

Korzyści dla samorządu

 1. Rozwój polityki społecznej miasta.

 2. Korzystanie z międzynarodowych doświadczeń innych miast.

 3. Podniesienie poziomu zaufania społecznego.

 4. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców.

 5. Wzmocnienie wizerunku miasta.

Korzyści dla dzieci

 1. Realne uczestnictwo dzieci w życiu miasta.

 2. Poszerzanie wiedzy o prawach dziecka.

 3. Wpływanie na politykę i decyzje dotyczące dzieci.

 4. Zwiększenie oferty rekreacyjnej i kulturalnej dla dzieci.

 5. Włączenie w życie społeczne dzieci z grup marginalizowanych.

Korzyści dla partnerów

 1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 2. Wzmocnienie pozycji lokalnych organizacji pozarządowych.

 3. Budowanie i rozwój CSR na rzecz lokalnej społeczności.

 4. Wzmocnienie wizerunku i promocja lokalnych przedsiębiorstw.

 5. Budowanie wielosektorowych partnerstw.

Etapy programu

Miasto Przyjazne Dzieciom

Tworzenie Miasta Przyjaznego Dzieciom jest procesem o charakterze ciągłym i długookresowym. Proces ten składa się z fazy przygotowawczej, fazy implementacji oraz realizacji i reoceny. Co dwa lata dokonuje się ponownej oceny programu.

Faza przygotowawcza

(Etap I, 5-6 miesięcy)
Przygotowanie diagnozy sytuacji dzieci w mieście oraz planu działań na rzecz najmłodszych.

Implementacja  programu 

(Etap II, ok. 1 rok)
Opracowanie mechanizmu partycypacji dzieci w mieście, stworzenie platformy współpracy z partnerami (organizacje pozarządowe, biznes, media) oraz nadanie tytułu „Miasto Przyjazne Dzieciom”.

Realizacja i ponowna ocena 

(Etap III, ok. 2 lata)
Realizacja i monitorowanie zaplanowanych działań oraz ponowna ocena rozwiązań zdefiniowanych w planie działań.

Światowa sieć

Program został zainicjowany w 1996 roku podczas obrad Konferencji Narodów Zjednoczonych. Główną motywacją do podjęcia działań na rzecz Miasta Przyjaznego Dzieciom było przekonane, iż dobrobyt dzieci jest najlepszym wyznacznikiem realizacji praw dziecka, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz skutecznego zarządzania na szczeblu samorządowym.

Miasto Przyjazne Dzieciom - mapa programu

Poznaj inne Miasta Przyjazne Dzieciom na świecie
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://childfriendlycities.org

Zapraszamy do kontaktu

Prosimy o wypełnienie formularza poniżej lub kontakt telefoniczny 22 568 03 34. Pracownik UNICEF wkrótce skontaktuje się z Państwem.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Aktualności

UNICEF Polska|Rusza infolinia dotycząca edukacji osób z Ukrainy w Polsce

Rusza infolinia dotycząca edukacji osób z Ukrainy w Polsce

UNICEF wraz z PCPM oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki RP uruchomił specjalną infolinię dotyczącą edukacji osób z Ukrainy w Polsce

Więcej
UNICEF Polska|Ołów zagraża życiu dzieci

Ten pierwiastek ciągle zagraża dzieciom w Polsce. UNICEF alarmuje

Może być w zabawkach, ubraniach, kosmetykach, farbach, biżuterii czy przyborach kuchennych. 

Więcej
UNICEF Polska|Priyanka Chopra w Polsce

Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF, Priyanka Chopra Jonas z wizytą w Polsce

Spotkała dzieci i rodziny, które uciekły z ogarniętej wojną Ukrainy.

Więcej