FAQ

Jak można pomóc dzieciom razem z UNICEF?

Dziękujemy za chęć wsparcia działań UNICEF! Każda pomoc jest dla dzieci ogromnym wsparciem. Zachęcamy do przekazania darowizny jednorazowo lub miesięcznie. Można wesprzeć także dzieci w konkretnym kraju, dla którego aktualnie prowadzimy zbiórkę: Niger, Jemen, Syria. Jeśli chcesz wesprzeć konkretny cel – szczepienia, edukację, żywność – kup produkt humanitarny w ramach programu „Prezenty bez Pudła”.

Kto to jest Ambasador Dobrej Woli UNICEF?

UNICEF jest twórcą idei wspierania działań charytatywnych przez osobistości świata kultury i sportu. Jako pierwsza organizacja na świecie, już w latach 50., zaprosił sławne osoby do wspierania działań na rzecz dzieci. Ambasadorowie Dobrej Woli UNICEF z poświęceniem wykorzystują swój talent i sławę, aby walczyć o prawa najmłodszych i wspierać misję UNICEF w zapewnieniu każdemu dziecku prawa do zdrowia, edukacji, równości i ochrony przed przemocą. Ambasadorowie Dobrej Woli zawsze działają pro-bono. Aby dowiedzieć się więcej o Ambasadorach Dobrej Woli UNICEF w Polsce, kliknij tutaj.

Dlaczego UNICEF pomaga w Afryce i krajach rozwijających się, a nie w Polsce?

UNICEF pomagał polskim dzieciom zaraz po II wojnie światowej. Wówczas w Polsce nie istniały żadne struktury i organizacje, które zajmowały się systemowym niesieniem pomocy. W zrujnowanym po wojnie kraju UNICEF skupił się na dożywianiu dzieci i matek. Program ten objął 1,5 mln osób. W kolejnych latach UNICEF wspierał walkę z malarią, programy szczepień, opiekę pediatryczną, niósł pomoc dzieciom niepełnosprawnym. UNICEF wspierał polskie dzieci, bo pomaga zawsze tam, gdzie to wsparcie jest najbardziej potrzebne.

W 2002 roku zmieniła się rola UNICEF w Polsce. Dołączyliśmy do grona państw rozwiniętych i staliśmy się krajem, który może sam nieść pomoc dzieciom w najuboższych krajach świata. Wiemy, że wiele dzieci w Polsce potrzebuje wsparcia, ale obecnie istnieją instytucje, których zadaniem jest niesienie pomocy właśnie polskim dzieciom.

Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom, które mieszkają w najuboższych krajach na świecie. Dzieciom, które nie mają dostępu do czystej wody i sanitariatów, podstawowych szczepień i leków, padają ofiarami konfliktów zbrojnych, biorą udział w walkach, uciekają przed wojną, a z powodu braku żywności umierają z głodu. Taka jest nasza misja i każdy Darczyńca, który decyduje się na wsparcie naszych działań, rozumie ją i się z nią zgadza.

Jaka część darowizny przekazana jest bezpośrednio na programy pomocowe?

Globalnie, minimum 90% darowizny przekazujemy na konkretny program pomocy dzieciom. Pozostałe 10% pokrywa koszty związane z organizacją danej zbiórki (koszty techniczne, reklamowe czy administracyjne). Robimy wszystko, aby koszty prowadzonych zbiórek zawsze były jak najniższe. Wszystkim nam zależy, aby pomoc dotarła do jak największej liczby potrzebujących dzieci. Na naszej stronie regularnie publikujemy sprawozdania finansowe i merytoryczne dotyczące naszej działalności. Sprawozdania umieszczone są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Co UNICEF robi na terenie Polski?

Dla dzieci w Polsce przygotowujemy co roku kilka projektów z zakresu praw dziecka i edukacji humanitarnej, w które każdorazowo włącza się około tysiąca szkół, przedszkoli i innych instytucji edukacyjnych z całej Polski. Szczegółowe informacje o akcjach dla placówek edukacyjnych znajdują się na stronie: Współpraca z placówkami edukacyjnymi.

Ponadto, prowadzimy serwis www.dzieciwpolsce.pl, który dostarcza rzetelnych informacji dotyczących bieżącej sytuacji dzieci w naszym kraju w dziesięciu obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, piecza zastępcza, rodzina, przemoc, ubóstwo, zachowania zdrowotne, wypadki, sport i rekreacja. Dzięki regularnemu monitorowaniu sytuacji odpowiednie instytucje mogą zawczasu podejmować działania potrzebne do jej poprawy.

Na bieżąco monitorujemy także przestrzeganie praw dziecka w Polsce. Co pięć lat UNICEF Polska wraz z innymi organizacjami pozarządowymi w naszym kraju przygotowuje Raport Alternatywny do Raportu Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji przez nasz kraj zapisów Konwencji o prawach dziecka. Raport Alternatywny porusza bardzo wiele kwestii związanych z edukacją, zdrowiem oraz ochroną dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Zwraca też uwagę na szczególne problemy, jakich doświadczają dzieci w pieczy zastępczej, dzieci cudzoziemskie czy też dzieci romskie. Porusza trudny temat ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci oraz odnosi się do braku poszanowania poglądów dziecka we wszystkich sprawach, które go dotyczą.

Czy UNICEF przyjmuje dary rzeczowe np. leki, zabawki, odzież lub artykuły spożywcze?

Bardzo doceniamy chęć pomocy dzieciom, jednak UNICEF prowadzi tylko zbiórkę środków pieniężnych. Każdy, kto chciałby pomóc, może przekazać darowiznę na wybraną akcję. Nie prowadzimy zbiórek darów rzeczowych. Wszelkie artykuły pomocowe wysyłane są z naszych magazynów, zlokalizowanych w innych krajach, np. w Danii, skąd działania logistyczne prowadzone są na ogromną skalę. Wysłanie transportu z odzieżą, artykułami spożywczymi, sportowymi, czy edukacyjnymi z Polski, wiązałoby się ze zbyt dużym kosztem. UNICEF kupuje wiele produktów na miejscu, aby w ten sposób wesprzeć lokalną gospodarkę i rynek pracy tam, gdzie udziela pomocy oraz by zminimalizować koszty logistyczne.

Czy można kupić koszulkę lub inne gadżety z logo UNICEF?

Koszulki UNICEF są wykorzystywane przez naszych pracowników oraz przedstawicieli w terenie i niestety nie ma możliwości ich zakupu.

Czy rodziny z dziećmi mogą się zgłosić z prośbą o pomoc bezpośrednio do UNICEF i czy taką pomoc otrzymają?

UNICEF Polska nie jest w naszym kraju instytucją interwencyjną. Zachęcamy do kontaktu z innymi organizacjami, u których można szukać pomocy w konkretnych sprawach. Listę organizacji pozarządowych, które niosą pomoc można także znaleźć na stronach Stowarzyszenia Klon/Jawor. 

Czy mogę przeprowadzić zbiórkę na rzecz UNICEF?

Oczywiście istnieje możliwość przeprowadzenia zbiórki pieniędzy do puszki na rzecz UNICEF. Jeżeli jest to impreza publiczna, prosimy o zgłoszenie jej do nas na adres darczyncy@unicef.pl. Skarbonkę z logo UNICEF oraz nadanym jej numerem, przekażemy na wskazany adres do korespondencji. Skarbonkę można również odebrać osobiście w siedzibie UNICEF Polska. Po zakończeniu akcji Skarbonka musi być zniszczona. Mogą ją Państwo zwrócić do naszego biura lub samodzielnie zniszczyć.

Zbiórka pieniędzy może odbywać się także w gronie zamkniętym wyłącznie wśród gości, jeśli są to osoby Państwu znane. O tym fakcie muszą nas Państwo poinformować mailem.

Zebraną gotówkę mogą Państwo sami przekazać na wybrany przez Państwa cel lub mogą Państwo ufundować konkretny produkt humanitarny w ramach Prezentów bez Pudła.

Zachęcamy także do założenia zbiórki na Facebooku. To bardzo proste! Zapraszamy na nasz profil: https://www.facebook.com/unicefpolska/

Czy jest możliwość adopcji dziecka na odległość?

Jeśli chodzi o adopcję na odległość, do doceniamy każdą chęć pomocy, jaką można wesprzeć potrzebujące dzieci. Wszystkie dzieci potrzebują naszej uwagi i troski, a te z najbiedniejszych krajów na świecie znacznie częściej są tej opieki pozbawione. UNICEF od ponad 70 lat pomaga dzieciom w krajach rozwijających się, dostarczając im m.in. żywność, szczepionki, leki, budując szkoły i zapewniając pomoce naukowe. Tam, gdzie trwają wojny, staramy się chronić dzieci przed wcielaniem do armii, dzieciom zmuszanym do pracy zapewniamy możliwość nauki. Kiedy organizujemy akcję, staramy się objąć pomocą jak najwięcej dzieci. Np. obecna akcja UNICEF Polska pomocy dzieciom w Syrii ma na celu zapewnienie pomocy żywnościowej, medycznej czy ochronnej dla tysięcy dzieci mieszkających w tym kraju i krajach ościennych. Przy działaniach na tak dużą skalę niemożliwe jest nawiązywanie kontaktu z pojedynczymi rodzinami. Ze względu na specyfikę i skalę działań UNICEF (rocznie pomagamy milionom dzieci na całym świecie) nasza organizacja nie prowadzi „adopcji na odległość”.

Kim jest Fundraiser UNICEF?

Każdego dnia ludzie decydują się wspomóc działania UNICEF po rozmowie z naszymi Fundraiserami. Cyjanowa kamizelka, imienny identyfikator i uśmiech to nasz znak rozpoznawczy. Więcej informacji o naszych Fundraiserach znajdziesz tutaj.

Jak można zostać wolontariuszem UNICEF?

Dziękujemy za chęć zaangażowania się w pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Jako wolontariusz UNICEF Polska możesz rozwinąć swoje umiejętności, zyskać doświadczenie w pracy w ogólnoświatowej organizacji, ulepszyć swoje CV, zwiększyć pewność siebie, spotkać wspaniałych ludzi i przede wszystkim przyczynić się do poprawy sytuacji dzieci! Aby sprawdzić, czy w UNICEF Polska mamy aktualnie zadania dla wolontariuszy zajrzyj tutaj, lub napisz do nas na: wolontariusze@unicef.pl. Jednocześnie informujemy, że UNICEF Polska nie pośredniczy w wysyłaniu wolontariuszy do krajów rozwijających się. Informacje o wolontariacie poza granicami Polski znajdziesz na stronie: www.unv.org

Czy UNICEF wspiera aborcję?

UNICEF nigdy nie wspierał i nie finansował aborcji. Przeciwnie, ponieważ jednym z priorytetów UNICEF jest wspieranie rozwoju małego dziecka organizacja prowadzi bardzo wiele programów których celem jest zapewnienie właściwej opieki nad dziećmi i ich matkami, zarówno po porodzie jak i w czasie ciąży. UNICEF nigdy nie promował aborcji jako jednej z metod planowania rodziny, nie wspierał legalizacji aborcji ani rozszerzania usług aborcyjnych na świecie. 
UNICEF robi wszystko, aby objąć kompleksową pomocą dzieci, kobiety w ciąży, ale także całe rodziny poszkodowane na skutek konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Wierzymy, że odpowiednie warunki wodno-sanitarne, dostęp do opieki medycznej, żywności i dobrej jakości edukacji, sprawi, że kobiety ciężarne oraz rodziny będą się czuły bezpiecznie i nie będą postawione przed tak trudną decyzją, jaką jest aborcja. Jednym z naszych zadań jest zatem zapewnienie kobietom odpowiedniej opieki okołoporodowej. Zapewniamy dostęp do wody pitnej, szkolimy personel medyczny, dostarczamy sprzęt, leki i środki higieniczne, a także wyposażenie do szpitali i ośrodków medycznych. W wielu krajach funkcjonują mobilne zespoły opieki medycznej, które odwiedzają kobiety w ciąży, edukują i monitorują ich stan zdrowia.

Czy UNICEF dystrybuuje środki antykoncepcyjne do krajów słabo rozwiniętych?

UNICEF nie kupuje i nie dystrybuuje prezerwatyw ani innych środków antykoncepcyjnych. Rządy państw, które chciałyby dostarczyć prezerwatywy, wykorzystują inne źródła finansowania. Jednocześnie UNICEF dostrzega znaczenie prezerwatyw w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób i jest świadom roli ich zastosowania w walce z przenoszeniem się wirusa HIV.
UNICEF nie wspiera żadnej konkretnej metody planowania rodziny. UNICEF uważa, że jest to indywidualna kwestia każdego człowieka, podejmowana zgodnie z jego własną kulturą, tradycją i religią. Wsparcie UNICEF polega na zapobieganiu śmierci kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym oraz promowaniu zdrowia i ratowaniu życia zarówno matki, jak i dziecka.

Jakie są przychody i wydatki UNICEF?

UNICEF jest w całości finansowany z dobrowolnych składek Darczyńców – osób prywatnych, firm, partnerów i rządów państw. UNICEF jest dużą organizacją, a dzięki czemu bardzo efektywną. Aktywnie działamy w ponad 190 krajach świata. Ponad 90% środków wydatkowanych przez UNICEF na świecie przekazywanych jest bezpośrednio na programy pomocy dzieciom. Transparentność i efektywność działań jest dla nas kluczowa. Bez tego nie moglibyśmy pomagać z taką skutecznością i na taką skalę.

Ogromnie nam zależy, aby pomoc dotarła do jak największej liczby potrzebujących dzieci. Dlatego zawsze dokładamy wszelkich starań, aby koszty związane z prowadzeniem zbiórki zawsze były jak najniższe. Globalnie, minimum 90% darowizny przekazujemy na konkretny program pomocy dzieciom. Pozostałe 10% pokrywa koszty związane z organizacją danej zbiórki (koszty techniczne, reklamowe czy administracyjne). Robimy wszystko, aby koszty prowadzonych zbiórek zawsze były jak najniższe.

Zachęcamy do zapoznania się z globalnym raportem rocznym UNICEF, gdzie podajemy dokładnie, jaki jest podział ponoszonych przez nas kosztów (strona 8 i 9). Na naszej stronie prezentujemy także sprawozdania finansowe i merytoryczne dotyczące naszej działalności. Sprawozdania umieszczone są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak UNICEF kontaktuje się z Darczyńcami?

UNICEF we wszystkich swoich działaniach kieruje się zasadą minimalizacji kosztów, aby jak najwięcej funduszy przeznaczyć bezpośrednio na pomoc dzieciom. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stałym konsultacjom z naszymi kolegami z UNICEF na całym świecie staramy się pozyskiwać środki w sposób jak najbardziej efektywny. Wciąż do najskuteczniejszych metod należy utrzymywanie regularnego kontaktu z naszymi Darczyńcami. Kilka razy do roku wysyłamy informacje o aktualnie prowadzonych akcjach. Wiele osób, w miarę swoich możliwości, zaczyna wspierać nas regularnie, dzięki czemu możemy pomóc większej liczbie potrzebujących dzieci na całym świecie. Wszystkie nasze działania mają na celu zbieranie jak największej kwoty, aby potem móc zakupić jeszcze więcej szczepionek, terapeutycznej żywności, przeszkolić większą grupę pracowników medycznych, dać dzieciom przybory szkolne itd. Jednocześnie przygotowując wszystkie materiały stale negocjujemy koszty, dzięki czemu płacimy kilkakrotnie niższe stawki niż firmy komercyjne. To wszystko sprawia, że UNICEF jest jedną z najefektywniejszych organizacji na świecie. Wielu Darczyńców zdecydowało się także na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od UNICEF. Nasza organizacja dba o środowisko, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych, Darczyńców i osoby wspierające UNICEF o korzystanie z tej formy kontaktu i zapisanie się na elektroniczny Newsletter UNICEF Polska.

Jakie działania prowadził UNICEF Polska na przestrzeni lat?

Przez 55 lat od zakończenia II wojny światowej UNICEF niósł wsparcie dzieciom w naszym kraju. W 2002 r. Polska została zakwalifikowana do krajów wysokorozwiniętych i od tego momentu to my możemy nieść pomoc dzieciom w krajach najuboższych. Więcej o naszych działaniach można dowiedzieć się z kalendarium.

Zobacz również

UNICEF Polska - 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

UNICEF i Bank Światowy: 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

Szacuje się, że 1 na 6 dzieci jeszcze przed pandemią żyło w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 1,90 dolara dziennie.

Więcej
UNICEF Polska - Przystań w sieci

Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” - ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów

Aby wziąć udział w projekcie, nauczyciele powinni zarejestrować się na platformie przystanwsieci.pl.

Więcej
UNICEF Polska - Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Niestety, miliony ludzi na całym świecie nie mają dostępu do miejsc, gdzie mogą umyć ręce.

Więcej