Polityka prywatności i klauzule informacyjne

10 lutego 2021 roku

I. Polityka prywatności w Stowarzyszeniu UNICEF Polska

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu, w związku z ich przetwarzaniem. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były bezpieczne, przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz Serwis. Stosujemy odpowiednie narzędzia i rozwiązania techniczne do zabezpieczenia danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Czasami możemy wprowadzać zmiany w tej polityce, prosimy więc, aby od czasu do czasu ją sprawdzać.

1. Informacje ogólne

 • Stowarzyszenie UNICEF Polska jest organizacją charytatywną, finansowaną przez naszych Darczyńców.  Nie otrzymujemy żadnych pieniędzy z budżetu ONZ, więc możemy pomagać dzięki naszym Darczyńcom. Jesteśmy zarejestrowaną organizacją charytatywną - Stowarzyszeniem, numer KRS: 0000107957 i mamy nadany NIP: 527-23-76-153 . 
 • Jeśli dokonują Państwo zakupu w sklepie UNICEF, odbywa się to za pośrednictwem  firmy SigmaCem Analytics Sp. z o.o, NIP 8971787082, która prowadzi ten sklep. W takim przypadku przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadach i w zakresie określonym w dokumentach „Polityka prywatności”, „RODO” oraz  „Nasza polityka cookies”, dostępnych na stronie https://sklep-unicef.pl”) . SigmaCem Analytics sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000443956 z siedzibą w Szczecinie (kod 71-771), przy ul. Rostockiej 113/1. NIP 8971787082. Po złożeniu zamówienia w sklepie UNICEF SigmaCem Analytics sp. z o.o. staje się administratorem Państwa danych osobowych.

2. Dane kontaktowe

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, z siedzibą w Warszawie  (02-729 Warszawa), przy ulicy Rolnej 175 D dalej nazywany Stowarzyszeniem UNICEF Polska.
 • Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych  Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF  ul. Rolna 175 D;  02-729 Warszawa

Dokładamy wszelkich starań, aby byli Państwo zadowoleni z otrzymywanej od nas komunikacji. Jeżeli chcą Państwo zmienić sposób, otrzymywania od nas wiadomości lub zaktualizować swoje dane, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Darczyńcy, pod numer (48 22) 568 03 56, w godzinach 9:00 - 17:00, od poniedziałku do piątku lub napisać do nas na adres: darczyncy@unicef.pl.

Jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas wiadomości w celach marketingowych, proszę pamiętać, że nadal możemy się z Państwem kontaktować w celach administracyjnych, takich jak darowizny, pomoc lub udzielanie informacji, o które Państwo proszą lub pomagając wyjaśnić sprawę. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji w stopce newslettera otrzymanego od nas.

3. W jaki sposób i jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Stowarzyszenie UNICEF Polska gromadzi dane osobowe bezpośrednio od Państwa, np. kiedy korzystają Państwo z naszego serwisu: przystępując do akcji, wpłacając darowiznę, zamawiając newsletter, czy zakładając konto użytkownika, należy wtedy podać dane osobowe, tj.: imię i nazwisko, dane kontaktowe (takie jak adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail),  dane miejsca pracy (szkoły),  numer rachunku bankowego, dane karty płatniczej (numer karty, data ważności, numer wydania i nazwa posiadacza karty), informacje o urządzeniu (na przykład IP komputera czy telefonu komórkowego), którego używają Państwo, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej.

Podanie, niektórych danych osobowych jest niezbędne do realizacji darowizn lub wygenerowania certyfikatu. Na przykład jeśli zdecydują się Państwo przekazać nam darowiznę, potrzebujemy szczegółów, takich jak imię i nazwisko, adres, a także dane karty płatniczej, aby móc odbierać płatności. Na naszej witrynie informujemy, jakie informacje są wymagane, a co jest fakultatywne, np. Państwa data urodzenia jest przetwarzana w celach prowadzenia analiz statystycznych. Dzięki prowadzonym statystykom, dowiadujemy się, jakie osoby chętniej wspierają nasze działania i łatwiej nam dotrzeć do nowych darczyńców.

Mogą Państwo sami decydować o zapisywaniu plików cookie (tzw. ciasteczek), poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Wyłączenie plików cookie oznacza brak możliwości korzystania ze wszystkich części naszej witryny. Nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej możemy gromadzić informacje, o tym jakie  nasze strony Państwo odwiedzają lub czas spędzony na czytaniu tych stron. Te dane pomagają nam poprawić komfort korzystania z Internetu, na przykład poprzez dodanie nowych funkcji lub usunięcie elementów, które utrudniają korzystanie ze strony. Możemy również wykorzystywać dane i informacje, aby pomóc w wyborze słów i obrazów, które pojawiają się w witrynie, aby poprawić reakcję odwiedzających na nasze kampanie. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki cookie znajdą Państwo na samym dole tego dokumentu.

Stowarzyszenie UNICEF Polska gromadzi również dane osobowe pośrednio, np. podczas interakcji z osobami trzecimi,  w trakcie dokonywania darowizny za pośrednictwem strony internetowej trzeciej strony (Partnera UNICEF), wyrażają Państwo zgodę na udostępnienie nam swoich danych osobowych. Podobnie, jeśli współpracują Państwo z nami w mediach społecznościowych i usługach komunikacyjnych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube, mogą dać nam zgodę na dostęp do danych osobowych z tych kont. Dane, do których uzyskujemy dostęp przez serwisy społecznościowe, będą się różnić, ale zawsze będą zgodne z warunkami tej usługi.

Stowarzyszenie UNICEF Polska może wykorzystywać dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak serwisy internetowe instytucji publicznych, lub informacje publikowane w mediach, a także te, które są komercyjnie dostępne w ramach subskrypcji stron trzecich. 

4. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? 

Zawsze upewniamy się, że mamy legalną podstawę, do przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawami prawnymi, które możemy wykorzystać w zależności od tego, w jakim celu i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, są:

 • udzielona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit d) RODO.

5. Cele w jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe

W związku z przekazywanymi do Stowarzyszenia UNICEF Polska darowiznami, dane są przetwarzane w celu:

 • zarządzania wpłatami od darczyńców, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych;
 • kontaktowania się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie;
 • zarządzania wpłatami od darczyńców, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
 • informowania o realizacji celów statutowych organizacji, w tym informowania o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia organizacji, o ile darczyńca nie sprzeciwił się takiemu przetwarzaniu;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora,

W związku z zapisaniem się na newsletter, dane są przetwarzane w celu:

 • prowadzenia działań marketingowych polegających na przesyłaniu informacji na Państwa adres e-mail newslettera informującego o najnowszych projektach UNICEF, wydarzeniach, o naszej pracy dla dzieci, o tym w jaki sposób mogą Państwo wesprzeć nasze działania;
 • promocji usług lub towarów oferowanych przez Stowarzyszenie UNICEF Polska; 
 • prowadzenia analiz i statystyk, w tym profilowania (np. sprawdzamy otwieralność przesyłanej Państwu korespondencji, a także zbieramy informacje o Państwa aktywności w reakcji na nasze komunikaty);
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowania zgłoszonych przez subskrybentów newslettera, sprzeciwów wobec przetwarzania ich danych osobowych,

W związku z posiadaniem fanpage UNICEF Poland, w mediach społecznościowych, dane przetwarzamy w celu:

 • utrzymywania stałego kontaktu, w tym informowania o realizacji celów statutowych oraz o możliwościach wspierania działalności organizacji;
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowania sprzeciwów wobec przetwarzanie ich danych osobowych.

W związku z realizacją i wysyłką bezpłatnych publikacji Stowarzyszenia UNICEF Polska, dane przetwarzamy w celu:

 • realizacji zamówionej bezpłatnej publikacji, w tym dostarczenia jej zamawiającemu;
 • informowania zamawiających bezpłatne publikacje o realizacji celów statutowych organizacji oraz o możliwościach wspierania działalności organizacji;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w tym kontaktu w związku z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.

W związku z organizacją i prowadzeniem różnego rodzaju wydarzeń, akcji i kampanii, spotkań, debat, seminariów, konferencji naukowych i prasowych, dane są przetwarzane w celu:

 • przygotowania i realizacji wydarzeń publicznych takich jak: spotkania, konkursy, debaty, seminaria, konferencje naukowe i prasowe;
 • informowania o realizacji celów statutowych Stowarzyszenia UNICEF Polska oraz o tym w jaki sposób mogą Państwo wesprzeć nasze działania;
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowania zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych.

W związku ze świadczeniem pomocy przez wolontariuszy, dane są przetwarzane w celu:

 • realizacji praw i obowiązków w związku z nieodpłatną pomocą wolontariuszy w realizacji celów statutowych organizacji;
 • ubezpieczenia wolontariusza w przypadkach przewidzianych przepisami, w szczególności art. 46 ustawy, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy o wolontariacie.

W związku z organizacją konkursów i projektów edukacyjnych, dane przetwarzane są w celu:

 • przygotowania i realizacji konkursu, identyfikacji jego uczestników, wyłonienia laureatów, przyznania i wydania nagród, archiwizacji dokumentów;
 • publikacji informacji o wynikach konkursu, w tym imienia, nazwiska i wizerunku laureatów konkursu, a przez to promocji laureatów i osiągnięć, a także promocji organizacji i jej działalności;
 • rozliczenia nagród, w tym pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od nagród przyznanych laureatom konkursu;
 • informowania uczestników konkursu, o realizacji celów statutowych organizacji oraz o możliwościach wspierania działalności organizacji;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w tym rozpatrywania reklamacji.

W związku z kontaktami służbowymi, dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • kontaktu z partnerami, kontrahentami, klientami, mediami, dziennikarzami, politykami, urzędnikami w związku z prowadzoną działalnością statutową lub gospodarczą drogą telefoniczną i mailową oraz obsługi korespondencji papierowej i elektronicznej, nadzoru nad obiegiem dokumentacji (w tym obsługi procesu księgowego i podatkowego w związku z dokonywanymi darowiznami lub świadczonymi usługami);
 • informowania o realizacji celów statutowych Stowarzyszenia UNICEF Polska, a także możliwościach wspierania działalności Organizacji;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego, dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • informowania Państwa e-mailem, telefonicznie lub sms-em, o najnowszych projektach i wydarzeniach, o naszej pracy dla dzieci, o tym w jaki sposób mogą Państwo pomóc, jeśli wyrazili Państwo zgodę na taki kontakt. Informacje, które chcemy Państwu przekazywać mogą obejmować sposoby pozyskiwania funduszy lub prowadzenia kampanii na rzecz UNICEF, naszą ofertę kart i prezentów,  informacje o możliwościach pozostawienia spadku w testamencie, konkretne odwołania, a także aktualizacje dotyczące naszej pracy z dziećmi;
 • przesyłania Państwu okazjonalnego marketingu pocztowego, w tym celu nie prosimy o zgodę, ponieważ uważamy, że uzasadnionym interesem biznesowym Stowarzyszenia UNICEF Polska jest poinformowanie naszych Darczyńców, o najnowszych projektach i wydarzeniach, o naszej pracy dla dzieci oraz informowania w jaki sposób mogą Państwo pomóc. W każdej chwili mogą Państwo nas powiadomić abyśmy nie przesyłali takiej korespondencji;
 • analizy i ulepszenia naszej strony internetowej, usług, produktów lub informacji, które Państwu dostarczamy;
 • zmierzenia skuteczności naszej komunikacji marketingowej, (zbieramy informacje o tym, czy otworzyli Państwo wiadomość e-mail, którą przesłaliśmy);
 • dotarcia do Państwa i zidentyfikowania innych osób, o podobnych do Państwa zainteresowaniach, w mediach społecznościowych, które naszym zdaniem byłyby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia UNICEF Polska, i pokazać im czym się zajmujemy;
 • zweryfikowania, czy adres e-mail lub adres pocztowy, który przechowujemy jest poprawny, korzystając z usługi strony trzeciej;
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowania zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych.

Mogą Państwo zmienić sposób, w jaki otrzymują od nas wiadomość w dowolnym momencie,  kontaktując się z naszym Działem Obsługi Darczyńcy pod numerem 22 5680355 lub pisząc na adres darczyncy@unicef.pl.

W związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego, dane osobowe przetwarzane są:

 • w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, ochrony mienia pracodawcy, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących pracodawcy, pracownikom lub narażających pracodawcę na straty.

W związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych, dane osobowe przetwarzane są w postaci zarejestrowanego głosu, w celu:

 • ograniczenia możliwości dopuszczenia naruszenia obowiązującego prawa lub norm współżycia społecznego przez osoby dokonujące połączenia, a także przez osoby odbierające takie połączenia;
 • zabezpieczenia materiału dowodowego (w tym ustalenie sprawcy naruszenia) pozwalającego na wyjaśnienie, czy miało miejsce naruszenie;
 • zapewnienia ochrony danych osobowych osób dokonujących połączenia, a także danych osobowych innych osób, o których mowa w czasie połączenia;
 • umożliwienia obiektywnej oceny realizacji uprawnień przysługujących osobom dokonującym połączeń;
 • obsługi zgłoszenia, a następnie w celach reklamacyjnych, dowodowych oraz monitorowania jakości obsługi.

W związku z prowadzeniem badań i analiz, dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • przeprowadzania i analizowania ankiet badawczych, grup fokusowych lub innych metod badawczych;
 • zrozumienia naszych Darczyńców na podstawie ich profili, dotarcia do nowych osób w celu pozyskania nowy Darczyńców, może to obejmować analizę Państwa danych osobowych lub połączenie ich z publicznie dostępnymi informacjami, w celu stworzenia „profili” potencjalnych darczyńców;
 • analizowania trendów w zachowaniu użytkowników naszego serwisu, co pomaga nam lepiej zrozumieć i przewidywać ich przyszłe zachowania, abyśmy mogli współpracować z Państwem, w odpowiedni i wydajny sposób.

W związku z założeniem konta lub wypełnieniem formularza w serwisie unicef.pl, dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • niezbędnym do realizacji świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • obsługi darczyńcy/koordynatora akcji szkolnych (m.in. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski, informowanie o przekazanych darowiznach oraz bieżących działaniach) poprzez kontakt mailowy, 
 • w przypadku wpłaty darowizny poprzez formularz na stronie, przekazania danych operatorowi płatności w celu dokonania darowizny; 
 • prowadzenia analiz i statystyk, w tym profilowania oraz archiwizacji;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w tym rozpatrywanie reklamacji.

6. Jak dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Posiadamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa i inwestujemy w odpowiednie zasoby, aby chronić Państwa dane osobowe od przypadkowej manipulacji, zniszczenia, utraty, nadużycia, nieupoważnionego dostępu, modyfikacji lub ujawnienia. W miarę możliwości zapewniamy, że nasze systemy dostawców usług zewnętrznych są odpowiednio zabezpieczone do przetwarzania Państwa danych osobowych, a także zminimalizowane jest ryzyko związane z użyciem, zmianą, usunięciem lub kradzieżą Państwa danych osobowych. 

Dane osobowe, które Państwo podają, będą przechowywane przez nas zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podejmiemy jednak kroki w celu zniszczenia lub anonimizacji danych osobowych, przechowywanych zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami przechowywania danych i naszymi obowiązkami prawnymi, jeśli nie jest to konieczne dla celów przetwarzania określonych w tej Polityce Prywatności, w tym jeśli użytkownik nie ma już aktywnych i ciągłych relacji z nami. 
Przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne, ale dokładamy wszelkich starań aby chronić Państwa dane osobowe. Stowarzyszenie UNICEF Polska nie może zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam Państwo przekazują, i robią to na własne ryzyko. Po otrzymaniu danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo zarówno w naszych systemach, jak i podczas transportu między naszymi systemami a naszymi partnerami, którzy pracują w naszym imieniu.

Wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do Państwa danych osobowych, rozumieją znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa informacji przez cały czas, są zobowiązani do przestrzegania naszej wewnętrznej polityki prywatności i bezpieczeństwa oraz przechodzą szkolenie w tym zakresie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za polityki prywatności i praktyki innych stron internetowych, nawet jeśli uzyskują Państwo do nich dostęp za pomocą linków z naszych stron internetowych i zalecamy sprawdzenie zasad każdej odwiedzanej strony.

Możemy przekazywać dane osobowe przesłane przez Państwa do biur UNICEF w innych krajach, które mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), lub może być konieczne skorzystanie z usługodawcy lub partnera spoza EOG, który może obejmować kraj, w którym nie ma takiego samego poziomu ochrony danych jak w Polsce. Tam, gdzie przekazujemy dane osobowe poza EOG, zapewniamy zabezpieczenia zapewniające ich bezpieczeństwo i odpowiednią ochronę.

7. Jak długo Stowarzyszenie UNICEF Polska przechowuje dane osobowe?

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu dla jakiego zostały zebrane i są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

 • otrzymanie informacji o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • okres na jaki została udzielona zgoda; 
 • przepisy prawa, które mogą obligować Stowarzyszenie UNICEF Polska do przetwarzania danych przez określny czas (np. dowody wpłat księgowe – 5 lat od końca okresu podatkowego, Kodeks Pracy – prowadzenie akt osobowych; Kodeks Cywilny – przedawnienie roszczeń);
 • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych Stowarzyszenia UNICEF Polska (zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym).

8. Jak Stowarzyszenie UNICEF Polska zarządza danymi osobowymi dzieci?

Stowarzyszenie UNICEF Polska zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych dzieci w sposób zgodny z prawem i zapewnienia przestrzegania praw dzieci, w zakresie wykorzystania ich danych osobowych. W Stowarzyszeniu UNICEF Polska dziecko definiuje się jako osobę poniżej 18 roku życia (chyba, że szczególny przepis prawa stanowi inaczej).

9. Udostępnianie danych osobowych

 • Możemy udostępniać Państwa dane osobowe partnerom, agentom lub usługodawcom, aby umożliwić im świadczenie usług w naszym imieniu lub aby pomóc nam lepiej zrozumieć naszych sympatyków/osoby zainteresowane działaniami UNICEF. Partnerzy ci będą działać wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i nie będą wykorzystywać Państwa danych osobowych do własnych celów. Zawsze podpisujemy umowy z naszymi dostawcami, które wymagają od nich przestrzegania prawa dotyczącego ochrony danych oraz posiadania systemów i procesów chroniących bezpieczeństwo danych osobowych. Zawsze będziemy chronić Państwa dane i nigdy nie sprzedamy ani nie wymienimy Państwa danych osobowych z żadną inną organizacją.
 • Możemy podać Państwa adres e-mail lub numer telefonu komórkowego firmom zajmującym się reklamą cyfrową lub mediom społecznościowym, które działają w naszym imieniu, takim jak Facebook, Instagram, Twitter i YouTube. Dzięki temu możemy dotrzeć do Państwa i innych osób o podobnych zainteresowaniach z najnowszymi wiadomościami i informacjami o tym, w jaki sposób można pomóc chronić dzieci. Te dane osobowe są zawsze dostarczane w zaszyfrowanym formacie i są usuwane natychmiast po użyciu. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas ukierunkowanych reklam w mediach społecznościowych, proszę zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi przez określoną witrynę lub aplikację społecznościową, na przykład na Facebooku, Twitterze, Instagramie i Google.
 • Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli uważamy, że takie działanie jest konieczne w celu ochrony i obrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Stowarzyszenia UNICEF Polska, naszych stron internetowych lub użytkowników tych stron oraz w innych zgodnych z prawem celach.

10. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Podmioty przetwarzające (Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Stowarzyszenia UNICEF Polska co do celów i sposobów przetwarzania tych danych).

Stowarzyszenie UNICEF Polska korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Stowarzyszenia UNICEF Polska. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, prowadzenia serwisu www.unicef.pl, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, prowadzenia kampanii fundraisingowych oraz pozyskiwaniu nowych darczyńców i funduszy na działania statutowe Stowarzyszenia UNICEF Polska, w komunikacji z Darczyńcami, usługi w przygotowaniu i dystrybucji korespondencji drukowanej oraz korespondencji elektronicznej oraz archiwizacji dokumentów.

Administratorzy (samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania).
Stowarzyszenie UNICEF Polska korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

11. Jakie są Państwa uprawnienia dotyczące danych osobowych?

Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych

Informujemy, że mają Państwo prawo do: 

 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa 
 • sprostowania danych, 
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 
 • przeniesienia Państwa danych osobowych, 

Prawo do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nie pobieramy opłaty administracyjnej za rozpatrzenie i / lub wykonanie wszelkich próśb o korzystanie z Państwa praw, chyba że uznamy, że prośba ma charakter nadmierny. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie spełnić żądania, podamy Państwu powód.

12. Podanie danych osobowych

 • Podanie danych jest dobrowolne. 
 • W przypadku przystąpienia do programów pomocowych, edukacyjnych, czy udziału w konkursie podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji tych celów (np. Program UNICEF365 – przekazywanie regularnych darowizn przez Polecenie zapłaty). Podanie tych danych osobowych jest wymogiem umownym i będzie wyodrębnione na formularzach.

13. Dodatkowe informacje

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe": 

 • Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF 02-729 Warszawa ul. Rolna 175 D 
 • iod@unicef.pl 

Stowarzyszenie UNICEF Polska nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

II. Polityka Cookie Stowarzyszenia UNICEF Polska

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika (komputerze, laptopie, telefonie), w momencie przeglądania stron internetowych. Pliki cookie pomagają nam ulepszać nasze strony internetowe, pomagają zapewnić najlepszą jakość podczas odwiedzania naszych stron internetowych i podczas komunikacji z Państwem, a także dostarczania reklam Stowarzyszenia UNICEF Polska odpowiednich dla Państwa zainteresowań, kiedy odwiedzacie inne strony internetowe. Możemy wykorzystywać zarówno własne, jak i zewnętrzne pliki cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez naszych Partnerów, działających w naszym imieniu i mogą pochodzić od zewnętrznych dostawców usług, tj. HotJar, GA, GTM, Interia, PayU.

Na stronach naszego serwisu wyświetlają się treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych, tj. YouTube, Facebook i Twitter.
Aby przejść do serwisów tych podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi zaakceptować ich politykę dotycząca plików cookie. 

Stowarzyszenie UNICEF Polska stosuje 3 rodzaje plików cookie:

 1. Konieczne, przechowujące preferencje odwiedzającego i wymagające uwierzytelnienia;
 2. Niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisu, operacyjność strony internetowej;
 3. Funkcjonalne, gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika);

pliki te pomagają nam, m.in. :

 • dostosować strony internetowe do Państwa wymagań. Jeśli na przykład odwiedzili Państwo w naszym serwisie stronę o Nigrze, możemy zapamiętać informacje związane z tym tematem, przy ponownej Państwa wizycie w naszym serwisie;
 • wyświetlać odpowiednie reklamy podczas odwiedzania innych stron internetowych;
 • ułatwić użytkownikom dostęp do serwisu, np. poprzez brak potrzeby ponownego wypełniania formularza czy każdorazowego logowania się po powrocie do serwisu;
 • w statystykach, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron naszego serwisu, dzięki temu możemy ulepszać jego struktury i zawartości;
 • oszacować liczbę osób odwiedzających nasz serwis, w tym źródło i wzorce związane z tym ruchem;
 • zmierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej, na przykład informując nas, czy wiadomość e-mail, którą Państwu wysłaliśmy została otworzona;
 • w zabezpieczeniu serwisu. Wykorzystujemy pliki cookie do przetwarzania informacji, które pomagają nam zabezpieczyć nasz serwis i treści, które w nim zamieszczamy;

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
 3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
 4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do “zapamiętania” poprzedniej wizyty.

Zarządzanie plikami 

Każdy użytkownik może zarządzać plikami cookie i może je usuwać. 
Informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org 
Mogą Państwo usunąć wszystkie pliki cookie na swoim urządzeniu – wystarczy wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób usuwa się wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy się jednak liczyć z utratą zapisanych informacji (np. zapisane dane logowania, preferencje stron). Szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo jednak w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień na swoim urządzeniu (komputerze, laptopie, telefonie) tak, aby zapobiec zapisywaniu plików cookie. Ustawienie takiej blokady spowoduje jednak, że przy każdej wizycie na stronie konieczne może być ustawianie preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje mogą nie działać wtedy poprawnie (np. logowanie do profilu).

Zmiany w tej polityce

Informacje te zostały zaktualizowane 10 lutego 2021 r. Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do informacji na tej stronie, dlatego warto je regularnie sprawdzać. Zmienione informacje będą obowiązywać od daty opublikowania na stronie i będą regulować sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe od tego momentu.

Zobacz również

Miliony dzieci na świecie nie mają pełnowartościowej diety

Miliony dzieci na świecie nie mają pełnowartościowej diety

Ich prawidłowy rozwój jest zagrożony.

Więcej
UNICEF apeluje o jak najszybsze otwarcie szkół

UNICEF apeluje o jak najszybsze otwarcie szkół

UNICEF apeluje o jak najszybsze otwarcie szkół.

Więcej
Rusza druga edycja wyjątkowego projektu dla szkół – TO(działa)MY!

Rusza druga edycja wyjątkowego projektu dla szkół – TO(działa)MY!

Organizatorami akcji są UNICEF Polska i Fundacja Santander Bank Polska.

Więcej