BTS Ukraina dzieci-LP

Pomoc dla Ukrainy

Razem pomagamy dzieciom wrócić do szkoły

Pomóż

Szkoła to nie tylko budynek...

To także nieodłączny element dzieciństwa każdego dziecka. Stwarza przestrzeń  budowania relacji z rówieśnikami, daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Wojna w Ukrainie brutalnie to odebrała.

Robimy wszystko, by oddać im tę część utraconego dzieciństwa. Dziękujemy, że nam w tym pomagasz

Zobacz relację Jamesa Eldera ze szkoły w Irpieniu

line_arrow_down.png

Pomagam

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy
szkoły

350 zł

na pomoc w odbudowie i remoncie zniszczonych działaniami wojennymi szkół w Ukrainie lub na stworzenie dzieciom dodatkowej przestrzeni do nauki.

zestaw do matematyki

155 zł

wystarczy, że 4 osoby wpłacą taką kwotę, by zapewnić zestaw do nauki matematyki dla całej klasy.

dostęp dzieci do edukacji

90 zł

zapewni 1 dziecku indywidualny zestaw materiałów szkolnych, który pozwala dzieciom kontynuować naukę, nawet wtedy, gdy zmieniają miejsce pobytu.

UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy

Każda forma Twojego wsparcia jest ważna!

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Szkoły i edukacja w Ukrainie - zdjęcia

Edukacja - jak pomagamy dzieciom z Ukrainy?

Co zrobiliśmy do tej pory?

Od początku działań wojennych UNICEF blisko współpracował z rządem Ukrainy i partnerami, tak aby pomóc 3,7 milionom ukraińskich dzieci ukończyć miniony rok szkolny online.

UNICEF wsparł ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki w uruchomieniu programu „Wszystkie ukraińskie szkoły online” dla placówek edukacji podstawowej; Internetowej platformy przedszkolnej oraz multitematycznej platformy dla szkół ponadpodsatwowych, które umożliwiają uczniom naukę w trybie zdalnym. 

W samej tylko Ukrainie do czerwca 2022 r. ponad 288 000 dzieci skorzystało z materiałów edukacyjnych dostarczonych przez UNICEF, a  402 016 dzieci uczestniczyło w organizowanych przez UNICEF zajęciach.

Przeprowadziliśmy nieformalne zajęcia edukacyjne w 86 lokalizacjach, w tym w 15 punktach wsparcia dziecka Spilno w obwodach lwowskim, tarnopolskim i iwanofrankowskim.

Przeszkoliliśmy 2800 nauczycieli i wolontariuszy, aby zapewnić dzieciom zajęcia wzmacniające rozwój społeczno-emocjonalny oraz wsparcie psychologiczne. Co najmniej 35 000 opiekunów najmłodszych dzieci otrzymało narzędzia i porady dotyczące dalszego wspierania ich nauki w domu.

W państwach przyjmujących Ukraińców uciekających przed wojną UNICEF wspierał rządy i samorządy w przyjmowaniu dzieci do krajowych systemów szkolnych, w tym żłobków i przedszkoli, zapewniając ponad 244 200 dzieciom formalny lub nieformalny dostęp do edukacji, także wczesnoszkolnej.

Wspieraliśmy nauczycieli i personel edukacyjny, dając możliwość rozwoju zawodowego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego dzieci. Zapewniliśmy im instrukcje nauczania opartego na zabawie i rozwijaliśmy ich kompetencje wielokulturowe, aby stworzyć dzieciom bezpieczne, sprzyjające integracji, warunki do nauki i zabawy. 

 

Rozpoczynający się rok szkolny stawia przed nami ogromne wyzwania, którym nie sprostamy bez pomocy naszych Darczyńców. 

Jak chcemy pomóc dzieciom?

 • MATERIAŁY EDUKACYJNE
  Chcemy dostarczyć materiały edukacyjne dla 260 000 dzieci w Ukrainie i 294 700 w krajach przyjmujących uchodźców. Nasze programy są dostosowane do wieku, przyjazne dla dzieci i odpowiadają na ich potrzeby. Poza zajęciami typowo szkolnymi obejmują także zajęcia rekreacyjne i wspierające integrację najmłodszych w nowym środowisku.

 • NARZĘDZIA DO NAUKI ZDALNEJ
  Dzieciom, które nie będą miały możliwości powrotu do szkoły, chcemy zapewnić możliwość nauki w trybie zdalnym i hybrydowym. W tym celu potrzeba przynajmniej 202 000 tabletów dla uczniów i 165000 laptopów dla nauczycieli.

  Planujemy przeszkolić 15 000 nauczycieli w Ukrainie i 7 200 w krajach przyjmujących uchodźców - dać im narzędzia i niezbędną wiedzę do zdalnego nauczania dzieci o różnych potrzebach (przesiedlonych, z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem). W Polsce, Czechach i na Słowacji zapewniliśmy szkolenie dla 5 000 nauczycieli, by odpowiedzieć na potrzeby 66 000 dzieci w tych 3 państwach.

 • WSPARCIE DLA UCZNIÓW W POLSCE
  W Polsce zamierzamy m.in. kontynuować pilotażowy projekt, dzięki któremu finansowani przez UNICEF nauczyciele z Ukrainy będą mogli wspierać uczniów i przedszkolaków, aby ułatwić im integrację w nowym, nieznanym środowisku i polskim systemie szkolnym.

 • ODBUDOWA SZKÓŁ
  Dodatkowo UNICEF współpracuje z partnerami przy rekonstrukcji oraz przebudowie szkół i przedszkoli, w tym tymczasowych przestrzeni do nauki. 

Dziękujemy za Twoją pomoc!