UNICEF Polska - Światowy dzień uchodźcy - dzieci

Światowy Dzień Uchodźcy

Każde dziecko ma prawo do bezpiecznego schronienia.

Poznaj ich historie

Każde dziecko potrzebuje bezpiecznego schronienia, opieki, edukacji i zabawy. Kimkolwiek jest, skądkolwiek pochodzi, dokądkolwiek zmierza. Dziecko-uchodźca to dziecko jak każde inne. 

W 2022 r. połączenie nowych fal przemocy, w tym wojny na Ukrainie i innych przedłużających się kryzysów na całym świecie, zmusiło do ucieczki miliony ludzi – od Syrii poprzez Afganistan, po Wenezuelę, Birmę, Sudan Południowy i wiele innych. W ciągu ostatniej dekady liczba uchodźców na świecie wzrosła ponad dwukrotnie. Niemal połowę z nich – 36,5 miliona stanowią dzieci! W tej liczbie 13,7 mln stanowią dzieci-uchodźcy i ubiegające się o status uchodźcy, a 22,8 mln to dzieci, które zostały przesiedlone wewnątrz swojego kraju na skutek konfliktu i przemocy. Liczba ta nie obejmuje dzieci, które musiały opuścić swoje domy z powodu zmian klimatu i katastrof naturalnych, a także dzieci przesiedlonych w 2022 r., w tym najmłodszych z Ukrainy. 

Poznaj historie dzieci uchodźców

line_arrow_down.png

Hamza,  7 miesięcy, Czad

Hamza niedożywienie

© UNICEF/Dejongh

Malutki Hamza urodził się uchodźcą. Przyszedł na świat w obozie Kouchaggui Moura na wschodzie Czadu. Chłopiec cierpi z powodu niedożywienia. Kiedy jego mama przyszła z nim do centrum medycznego w Darfurze, był bardzo odwodniony. Obecnie jest w trakcie leczenia. 

Dzięki Twojej pomocy możemy zapewnić przesiedlonym dzieciom podstawową opiekę medyczną.

Niedożywienie, infekcje, biegunki to częste problemy w obozach dla uchodźców. Żyjące w skrajnym ubóstwie rodziny nie są w stanie zapewnić dzieciom pełnowartościowego pokarmu. Trudne warunki sanitarne niekorzystnie wpływają na stan zdrowia najmłodszych. UNICEF pomaga zapewniać w obozach podstawowe usługi socjalne, żywność oraz szczepienia.

 

Rohima Akter, 13 lat,  Bangladesz

Dziewczynka w obozie dla uchodźców w Koks Badźar

© UNICEF/UN0633798/Sujan

Dziewczynka uczy się w prowadzonym przez UNICEF centrum edukacyjnym w obozie dla uchodźców Rohingja Koks Badźar. Cieszy się, że ma taką możliwość. Często się zdarza, że dziewczęta wchodzące w okres dojrzewania muszą rezygnować ze szkoły...

Twoja darowizna wspiera edukację dzieci takich jak Rohima.

Koks Badźar to jeden z największych obozów dla uchodźców na świecie. Przebywa w nim ponad 877 000 uchodźców. Połowa z nich to dzieci. Większość uchodźców Rohingja uciekło do Bangladeszu w sierpniu 2017 r. w następstwie czystek etnicznych w stanie Arakan w Birmie. Na terenie obozu działa 3400 ośrodków edukacyjnych. 2800 z nich jest wspieranych przez UNICEF. 

Sanaicar, 5 lat, Panama

DU-Sincair

© UNICEF/Urdaneta

Sanaicar pochodzi z Haiti. Została rozdzielona z mamą podczas przeprawy przez dżunglę. Pod opieką przypadkowej pary dotarła bezpiecznie do Panamy, gdzie trafiła pod opiekę zespołu centrum La Casita - utworzonego przez UNICEF we współpracy z organizacją Aldeas SOS, w którym dzieci takie jak Sinacair czekają na swoich rodziców. Na zdjęciu Sinacair już w ramionach swojej mamy.

Wspierając nasze działania pomagasz chronić dzieci takie jak Sinacair.

Większość dzieci przemierzających Darien to dzieci migrantów z Haiti. Każdego miesiąca tysiące rodzin ryzykują życiem w poszukiwaniu lepszej przyszłości - dla siebie, dla swoich dzieci.

 

Nawwar, 7 lat, Syria

Dzieci Uchodźcy - Nawwar

© UNICEF

Nawwar od 3 miesięcy mieszka w Berlinie. Jestem szczęśliwy w Niemczech, ponieważ tu nie ma wojny - mówi. Aby tu dotrzeć chłopiec przebył długą drogę z Syrii, przez Turcję i Grecję. To była bardzo ciężka podróż - relacjonuje - Najgorzej było spać na kamieniach i wspinać się przez góry - w górę i w dół. I płynąć łodzią. Nawwar zrobił ogromne postępy w nauce niemieckiego, nawiązał nowe przyjaźnie.

Każdy z nas ma do odegrania rolę w integracji migrujących dzieci w naszych społecznościach, w przeciwdziałaniu ksenofobii.

Rządy powinny opracować plany długoterminowej integracji, przeznaczyć środki na wzmocnienie usług społecznych dla wszystkich i zapewnić młodzieży możliwości zaangażowania się w rozwiązywanie tych problemów. 

Alisa, 13 lat, Ukraina

Dzieci Uchodźcy-Alisa

© UNICEF/Filippov

Maj 2022 r. Alisa wraz z mamą czekają w Zaporożu na autobus do Polski. Uciekły z Mariupola. Spędziły 2 miesiące w piwnicy. – Nie wiemy, co nas czeka – mówi Iryna, mama Alisy - Na razie o niczym nie myślimy. 

Wspierając nasze działania, pomagasz dzieciom, które wojna zmusiła do ucieczki

Od lutego 2022 r. - od wybuchu wojny na Ukrainie - dwie trzecie dzieci musiało opuścić swoje domy. Wojna zniszczyła życie milionów ludzi w całym kraju. Dzieci są zabijane, ranione. Doświadczają przemocy i traumy. Miliony dzieci znalazło schronienie w innych krajach, jednak nawet po osiągnięciu bezpieczeństwa tęsknią za domem, rodzinami, przyjaciólmi, szkołą, życiem, które znały. 

 

Dziękujemy, że wraz z nami zapewniasz lepsze życie i lepszą przyszłość - dla każdego dziecka.