Ukraina 1022 LP

Wojna w Ukrainie oczami dziecka

Zobacz film

Jak wygląda wojna oczami dziecka?

Maxym oraz jego koledzy i koleżanki z Ukrainy przelali na papier swoje przeżycia i wspomnienia. Dzięki nim możemy teraz pokazać wam, co czują dzieci, które dotknęła wojna.

Dzieci doświadczające wojny w Ukrainie nadal potrzebują naszej pomocy. Możesz pomóc TUTAJ