1 NIE

odpowiedź niepoprawna

Prawa dziecka dotyczą wszystkich osób przed ukończeniem 18 roku życia – bez względu na pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię czy status społeczno-ekonomiczny. 


NASTĘPNE PYTANIE >

UNICEF prawa dziecka

© UNICEF/Frank Dejongh

WARTO WIEDZIEĆ


Każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. Niestety nie wszędzie na świecie prawa dziecka są przestrzegane. Najmłodsi cierpią z powodu kryzysów humanitarnych, wojen, są ofiarami przestępstw, wykorzystania i zaniedbań. Dzieciom odbierana jest szansa na rozwój w zdrowych i bezpiecznych warunkach. Dlatego UNICEF nieustannie monitoruje sytuację na świecie i natychmiast reaguje w przypadku kryzysów humanitarnych. Spieszymy z pomocą ofiarom klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych i robimy wszystko, żeby poprawić życie dzieci na całym świecie. Stojąc na straży przestrzegania praw dziecka, UNICEF ratuje życie dzieci, chroni przed przemocą i zapewnia im edukację, ale też alarmuje i wzywa do działania społeczność międzynarodową, rządy państw i instytucje odpowiedzialne za przestrzeganie praw najmłodszych. Dziękujemy, że nas w tym wspierasz.


NASTĘPNE PYTANIE >