Dziękujemy za Twoją pomoc!

Twoja darowizna już pomaga dzieciom

Zobacz

Pomagamy od pierwszych godzin po trzęsieniach ziemi. Kolejne transporty z pomocą humanitarną UNICEF już dotarły do potrzebujących.

Zespoły UNICEF w Syrii i Turcji współpracują z partnerami, by zapewnić poszkodowanym niezbędne leki i materiały medyczne, koce, odzież oraz bezpieczną woda pitną i środki sanitarne. Zapewniamy też dzieciom bezpieczne miejsca do zabawy oraz powrotu do zdrowia i równowagi po traumatycznych wydarzeniach.

To jest możliwe także dzięki Tobie! Zobacz, jak wygląda nasza pomoc.

Zobacz, na co przekłada się Twoje wsparcie:

POMOC W SYRIIPOMOC W TURCJIOCHRONA DZIECI

TAK POMAGAMY W SYRII

UNICEF zapewnia dostawy czystej wody

© UNICEF/Al-Asadi

W Syrii do bezpośrednich priorytetów UNICEF należy zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody pitnej i usług sanitarnych, które mają kluczowe znaczenie w zapobieganiu chorobom we wczesnych dniach kryzysu.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni UNICEF dotarł do setek tysięcy ludzi na obszarach dotkniętych trzęsieniami ziemi, w tym w obozach i schroniskach zbiorowych, z ratującymi życie dostawami i usługami sanitarnymi, zdrowotnymi i żywieniowymi.

Dostawy wody i urządzeń sanitarnych w północno-zachodniej Syrii zostały wysłane do prawie 100 000 dotkniętych osób mieszkających w 74 ośrodkach recepcyjnych w ciągu 48 godzin od trzęsienia ziemi.

UNICEF rozmieścił mobilne zespoły ds. zdrowia i żywienia, aby zapewnić usługi medyczne oraz zaopatrzenie potrzebującym.

TAK POMAGAMY W TURCJI

Wsparcie psychospołeczne w Turcji

© UNICEF/Karacan

W ciągu kilku dni krytyczne dostawy, w tym zestawy higieniczne, ubrania zimowe i grzejniki elektryczne, dotarły do ​​prawie 218 000 osób, w tym ponad 132 000 dzieci.

W Turcji priorytetem UNICEF jest zapewnienie wsparcia psychologicznego i psychospołecznego dzieciom oraz rodzinom, a także stworzenie przyjaznych tymczasowych miejsc do nauki. 

UNICEF i Ministerstwo Młodzieży i Sportu mobilizują również 3000 młodych wolontariuszy do współpracy z lokalnymi zespołami reagowania w celu dostarczania pomocy i dostarczania informacji lub usług dostępnych dla dzieci i rodzin w dotkniętych prowincjach.

CHRONIMY DZIECI W SYRII I TURCJI

Ochrona dzieci

© UNICEF/Ölçer

Zarówno w Turcji, jak i w Syrii jednym z najważniejszych działań jest ochrona dzieci: 
1) identyfikacja dzieci rozdzielonych z rodzicami i pozbawionych opieki oraz ponowne połączenie ich z rodzinami lub opiekunami. 
2) zapewnianie wsparcia psychospołecznego dzieciom, które mogły być narażone na traumatyczne doświadczenia.

Pracujemy również nad tym, aby dzieci mogły jak najszybciej wrócić do nauki. Oceniamy zniszczenia w szkołach, przygotowujemy tymczasowe  przestrzenie do nauki. W dotkniętych trzęsieniem ziemi częściach Syrii działanie szkół zostało zawieszone co najmniej do 18 lutego 2023 r., a w Turcji do 1 marca w 10 dotkniętych prowincjach, podczas gdy trwają działania poszukiwawcze, ratownicze i naprawcze.

Jeśli chcesz, możesz zrobić coś więcej

Udostępnij naszą zbiórkę.

Pomóż nam dotrzec z informacją o akcji do innych osób. Im więcej ludzi się zaangażuje, tym więcej dzieci uratujemy:

UDOSTĘPNIAM NA FB

Rozważ stałe wsparcie.
Dzięki niemu będziemy mogli szybko i skutecznie docierać z najpilniejszą pomocą w sytuacjach katastrof humanitarnych i pomagać dzieciom długofalowo:

WSPIERAM REGULARNIE