UNICEF Pilna pomoc humanitarna

Pomóż dzieciom w strefach kryzysów humanitarnych

Przekaż darowiznę

Pomagam

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Pilna pomoc humanitarna
UNICEF Polska - pomoc medyczna

380 zł

na najpilniejszą pomoc medyczną, np. leki, zestawy pierwszej pomocy, materiały opatrunkowe, niezbędny sprzęt medyczny

UNICEF Polska - żywność terapeutyczna

170 zł

pomoże zapewnić czystą wodę, gdy infrastruktura jest zniszczona i nie ma dostępu do bezpiecznych ujęć (dostawy wody, tabletki uzdatniające wodę do picia itp.).

UNICEF Polska - środki higieniczne

90 zł

na pomoc psychologiczną i opiekę w bezpiecznym schronieniu, szczególnie dla dzieci, które straciły swoje rodziny

UNICEF Polska - Ratowanie życia dzieci

Każda wpłata ma znaczenie, bo pomaga nam ratować życie i zdrowie dzieci oraz zapewniać im bezpieczeństwo

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
UNICEF Polska - Pomoc dla dzieci poszkodowanych w kataklizmach
UNICEF Polska - pomoc medyczna

90 zł

na pilną pomoc medyczną, lekarstwa i sprzęt medyczny w strefach kryzysów humanitarnych

UNICEF Polska - woda

60 zł

na pomoc materialną, ochronę i wsparcie psychologiczne dla dzieci w sytuacjach kryzysów humanitarnych

UNICEF Polska - tabletki uzdatniające wodę

40 zł

czystą wodę: dostawy wody w sytuacjach kryzysowych, budowę trwałej infrastruktury wodno-sanitarnej

UNICEF Polska - Ratowanie życia dzieci

Każda kwota regularnego wsparcie pomaga nam ratować i chronić dzieci na całym świecie - każdego dnia!

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Personalne

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Adresowe

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Kontaktowe

Powyższa zgoda jest wymagana
Akceptacja Regulaminu Konta PayU jest wymagana.

Wybieram rodzaj płatności

Dzień comiesięcznych wpłat

Dane karty płatniczej

Podaj numer karty
Karty płatnicze
Podaj miesiąc ważności karty
Podaj rok ważności karty
Podaj numer CVV

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Numer konta zbiórki dla wpłat Darczyńców indywidualnych: 
15 1240 6973 1111 0011 2990 3638
Tytuł przelewu: 
Pomoc dzieciom w kryzysie humanitarnym 2643

Numer konta zbiórki dla wpłat od firm:
71 1020 1013 0000 0902 0135 4919 
Tytuł przelewu: 
Pomoc dzieciom w kryzysie humanitarnym

Darowizny przekazane za pośrednictwem tej strony UNICEF przeznaczy na zapewnienie pomocy dzieciom i rodzinom poszkodowanym przez katastrofy naturalne i kryzysy humanitarne.

ZBIÓRKA NA POMOC DZIECIOM W KRYZYSIE HUMANITARNYM

Kryzysy humanitarne

Zbiórka na pomoc dzieciom w kryzysie humanitarnym zapewnia natychmiastowe środki na pilne reagowanie i działania w przypadku wszystkich katastrof humanitarnych, również tych, o których nie usłyszysz w mediach.

Darowizna, którą przekażesz za pośrednictwem tej strony, pozwoli zapewnić pomoc tam, gdzie jest ona najpilniej potrzebna. Trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, konflikty zbrojne, ekstremalne susze - jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieci najbardziej potrzebują naszej pomocy. Reagujemy szybko i skutecznie. Jesteśmy w stanie dostarczyć najpilniejszą pomoc w ciągu 72 godzin.

Wpłacając darowiznę na zbiórkę na pomoc dzieciom w kryzysie humanitarnym pomagasz nam ratować życie i zdrowie dzieci w trakcie kryzysu i po nim. Bo nawet, gdy przejdzie najgorsze, skutki kryzysów i katastrof naturalnych są odczuwalne jeszcze przez wiele miesięcy, a nawet lat. 

TRZĘSIENIE ZIEMI W AFGANISTANIE


 

Sytuacja po trzęsieniu ziemi

Afganistan dzieci śpią na ziemi

© UNICEF/Karimi AFP

Na skutek trzęsienia ziemi o magnitudzie 6.3 oraz równie silnych wstrząsów wtórnych w prowincji Herat w zachodnim Afganistanie, życie straciło ponad 1 020 osób, a około 1 660 zostało rannych, ale liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Ponad 90% ofiar to dzieci i kobiety. Łącznie poszkodowanych jest co najmniej 11 585 osób (1 655 rodzin).

Już przed trzęsieniem ziemi sytuacja w regionie była dramatyczna. Lokalne społeczności cierpiały z powodu konfliktu, braku bezpieczeństwa i przesiedleń, suszy i ubóstwa. Teraz kryzys stał się jeszcze bardziej dotkliwy – tysiące ludzi straciło schronienie, swój dobytek i dostęp do podstawowych do życia środków. Dzieciom i ich rodzinom zagraża zbliżająca się zima z temperaturami spadającymi znacznie poniżej 0 stopni Celsjusza. Potrzebują natychmiastowej pomocy.

Jak pomaga UNICEF?

UNICEF rozładunek transportu z pomocą humanitarną

© UNICEF/Khan

W ciągu pierwszych 72 godzin po katastrofie 825 dzieci i 693 kobiety otrzymały wsparcie psychospołeczne w tymczasowych schronieniach. Wspieramy ośrodki zdrowia, w których poszkodowani otrzymują pomoc medyczną - zapewniliśmy m.in. 40 zestawów do leczenia ostrych chorób biegunkowych. Dostarczyliśmy 10 namiotów służących za tymczasowe kliniki w wioskach, w których ośrodki zdrowia uległy zniszczeniu.

Pomagamy niedożywionym dzieciom – dostarczyliśmy 1 200 kartonów z żywnością terapeutyczną. Zapewniliśmy też 80 000 litrów czystej, zdatnej do picia wody dla 5 000 ludzi oraz 10 000 zestawów higienicznych i 5 000 zestawów rodzinnych. Ważne jest umożliwienie dzieciom kontynuowania nauki – zainstalowaliśmy 10 specjalnych namiotów służących dzieciom jako tymczasowe przestrzenie edukacyjne. 

KRYZYS W AZERBEJDŻANIE


 

Sytuacja w Azerbejdżanie i Armenii

Rodzina uchodźcza na przyczepie ciężarówki

© UNICEF/UNI444697/

W wyniku eskalacji działań wojennych w Górskim Karabachu ponad 100 tysięcy ludzi, w tym około 30 tysięcy dzieci, zostało zmuszonych do ucieczki do Armenii. Rodziny straciły źródła dochodu i nie są w stanie zapewnić sobie środków do życia. U części dzieci obserwujemy oznaki niedożywienia.

Przesiedlone dzieci doświadczyły traumy, wiele z nich wymaga specjalistycznej opieki – szczególnie dzieci rozdzielone z rodzinami, dzieci z domów dziecka i dzieci z niepełnosprawnościami. 

Pomoc musi objąć zapewnienie im zakwaterowania, jedzenia, pomocy medycznej, ubrań, środków higienicznych oraz wsparcia psychologicznego i psychospołecznego. Uchodźcy korzystają z pomocy lokalnych społeczności, które same w dużej mierze polegają na wsparciu socjalnym, co potęguje skalę kryzysu.

Jak pomaga UNICEF?

Pomagamy uchodźcom z Azerbejdżanu

© UNICEF/Martirosyan

Wraz z rządem Armenii i partnerami zapewniamy niezbędną pomoc. Zaopatrzyliśmy ośrodki zdrowia m.in. w apteczki pierwszej pomocy i najpilniej potrzebne materiały medyczne, m.in. bandaże, strzykawki, leki przeciwalergiczne, przeciwbólowe, przeciwzapalne i antybiotyki. Zapewniamy pakiety żywnościowe i herbatniki terapeutyczne dla umiarkowanie i poważnie niedożywionych dzieci.

Stworzyliśmy kilka bezpiecznych przestrzeni dla dzieci, w których mogą się bawić, co pomaga im obniżyć poziom stresu po traumatycznych doświadczeniach. Otrzymują tam też pilną pomoc pediatryczną, a matki mogą karmić piersią. Jesteśmy przygotowani, by stworzyć tymczasowe miejsca umożliwiające kontynuowanie edukacji i dostarczyć materiały edukacyjne. Zapewniamy dostęp do sanitariatów w niektórych centrach rejestracyjnych dla uchodźców, a także zestawy higieniczne dla rodzin. 

POWÓDŹ W LIBII


 

Sytuacja w Libii po powodzi

 

Katastrofa humanitarna spowodowana przez sztorm Daniel w północno-wschodniej Libii osiąga swój punkt krytyczny. Ponad 4 330 zginęło, a 8 540 wciąż uznaje się za zaginione. Co najmniej 42 tys. osób zostało przesiedlonych - potrzebują schronienia i ratującej życie pomocy. Zniszczonych zostało wiele ośrodków zdrowia, ponad 60 procent szpitali częściowo nie funkcjonuje. Zniszczona lub częściowo uszkodzona infrastruktura wodna znacznie ogranicza dostęp do czystej wody. Rośnie ryzyko rozprzestrzeniania się groźnych dla życia chorób zakaźnych.


Dorośli i dzieci wykazują silne oznaki traumy. Część dzieci została rozdzielona ze swoimi rodzinami, są narażone na przemoc i wykorzystanie. Wiele z nich żyje z dalekimi krewnymi. Potrzebują pomocy, od identyfikacji po kompleksową opiekę. Narażone na przemoc na tle płciowym są też kobiety i dziewczęta, które żyją w trudnych warunkach w tymczasowych schronieniach, bez dostępu do podstawowej pomocy.

Jak pomaga UNICEF?

Pomoc UNICEF w Libii

© UNICEF/Altaboli IOM

Przesiedlonym dzieciom i ich rodzinom zapewniamy wsparcie psychospołeczne, badania ich stanu zdrowia i pod kątem niedożywienia. Dostarczamy suplementy z mikroelementami, zestawy do leczenia ostrych chorób biegunkowych i malarii. Przekazaliśmy podstawowe zaopatrzenie medyczne wystarczające na 3 miesiące i odpowiadające na potrzeby 91 750 ludzi. Dostarczamy środki uzdatniające wodę do picia, zestawy higieniczne oraz czystą wodę w cysternach. Planujemy odbudowę zniszczonych ośrodków medycznych i infrastruktury wodno-sanitarnej.

Dzieci doświadczające traumy otrzymują potrzebne wsparcie psychologiczne. Uczymy też opiekunów dzieci, jak zapewnić wsparcie i opiekę sobie i swoim dzieciom. Pomagamy dzieciom kontynuować edukację w tymczasowych przestrzeniach do nauki, dostarczamy im materiały edukacyjne. Prowadzimy też kampanię świadomościową dotyczącą zapobiegania chorobom spowodowanym piciem brudnej wody, istotności dbania o higienę oraz konieczności zapewnienia wsparcia dzieciom bez opieki.

TRZĘSIENIE ZIEMI W MAROKU


 

Trzęsienie ziemi w Maroku

© UNICEF/Senna/AFP

Skutki trzęsienia ziemi w zachodniej części Maroka są dramatyczne. Zginęło ponad 2 940 osób, a ponad 5 670 zostało rannych. Szacuje się, że poszkodowanych jest co najmniej 100 000 dzieci. Tysiące rodzin straciły swój dobytek i domy. W dotkniętych wstrząsami regionach zniszczone są szpitale i szkoły.

Największe potrzeby obejmują zapewnienie bezpiecznego, ciepłego schronienia, szczególnie w obliczu niskich temperatur, które zagrażają życiu dzieci i ich rodzin. Konieczny jest dostęp do czystej, zdatnej do picia wody oraz sanitariatów. Dzieci potrzebują też pomocy psychologicznej i wsparcia po doświadczeniu traumatycznego zdarzenia.