UNICEF Pilna pomoc humanitarna

Pomóż dzieciom w strefach kryzysów humanitarnych

Przekaż darowiznę

Pomagam

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Pilna pomoc humanitarna
UNICEF Polska - pomoc medyczna

380 zł

na najpilniejszą pomoc medyczną, np. leki, zestawy pierwszej pomocy, materiały opatrunkowe, niezbędny sprzęt medyczny

UNICEF Polska - żywność terapeutyczna

170 zł

pomoże zapewnić czystą wodę, gdy infrastruktura jest zniszczona i nie ma dostępu do bezpiecznych ujęć (dostawy wody, tabletki uzdatniające wodę do picia itp.).

UNICEF Polska - środki higieniczne

90 zł

na pomoc psychologiczną i opiekę w bezpiecznym schronieniu, szczególnie dla dzieci, które straciły swoje rodziny

UNICEF Polska - Ratowanie życia dzieci

Każda wpłata ma znaczenie, bo pomaga nam ratować życie i zdrowie dzieci oraz zapewniać im bezpieczeństwo

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
UNICEF Polska - Pomoc dla dzieci poszkodowanych w kataklizmach
UNICEF Polska - pomoc medyczna

90 zł

na pilną pomoc medyczną, lekarstwa i sprzęt medyczny w strefach kryzysów humanitarnych

UNICEF Polska - woda

60 zł

na pomoc materialną, ochronę i wsparcie psychologiczne dla dzieci w sytuacjach kryzysów humanitarnych

UNICEF Polska - tabletki uzdatniające wodę

40 zł

czystą wodę: dostawy wody w sytuacjach kryzysowych, budowę trwałej infrastruktury wodno-sanitarnej

UNICEF Polska - Ratowanie życia dzieci

Każda kwota regularnego wsparcie pomaga nam ratować i chronić dzieci na całym świecie - każdego dnia!

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Personalne

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Adresowe

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Kontaktowe

Powyższa zgoda jest wymagana
Akceptacja Regulaminu Konta PayU jest wymagana.

Wybieram rodzaj płatności

Dzień comiesięcznych wpłat

Dane karty płatniczej

Podaj numer karty
Karty płatnicze
Podaj miesiąc ważności karty
Podaj rok ważności karty
Podaj numer CVV

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Numer konta zbiórki dla wpłat Darczyńców indywidualnych: 
15 1240 6973 1111 0011 2990 3638
Tytuł przelewu: 
Pomoc dzieciom w kryzysie humanitarnym 2620

Numer konta zbiórki dla wpłat od firm:
71 1020 1013 0000 0902 0135 4919 
Tytuł przelewu: 
Pomoc dzieciom w kryzysie humanitarnym

ZBIÓRKA NA POMOC DZIECIOM W KRYZYSIE HUMANITARNYM

Kryzysy humanitarne

Zbiórka na pomoc dzieciom w kryzysie humanitarnym zapewnia natychmiastowe środki na pilne reagowanie i działania w przypadku wszystkich katastrof humanitarnych, również tych, o których nie usłyszysz w mediach.

Darowizna, którą przekażesz za pośrednictwem tej strony, pozwoli zapewnić pomoc tam, gdzie jest ona najpilniej potrzebna. Trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, konflikty zbrojne, ekstremalne susze - jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieci najbardziej potrzebują naszej pomocy. Reagujemy szybko i skutecznie. Jesteśmy w stanie dostarczyć najpilniejszą pomoc w ciągu 72 godzin.

Wpłacając darowiznę na zbiórkę na pomoc dzieciom w kryzysie humanitarnym pomagasz nam ratować życie i zdrowie dzieci w trakcie kryzysu i po nim. Bo nawet, gdy przejdzie najgorsze, skutki kryzysów i katastrof naturalnych są odczuwalne jeszcze przez wiele miesięcy, a nawet lat. UNICEF wspiera społeczności długofalowo, pomagając im odbudować swoje życie.

Darowizny przekazane za pośrednictwem tej strony UNICEF przeznaczy na zapewnienie pomocy dzieciom i rodzinom poszkodowanym przez katastrofy naturalne i kryzysy humanitarne.

POWÓDŹ W LIBII


 

Sytuacja w Libii po powodzi

Niszczycielski sztorm Daniel, który nawiedził wschodnią Libię w niedzielę 10 września spowodował największą powódź w historii tego kraju. Co najmniej 6000 osób zginęło, 10 tysięcy wciąż uznaje się za zaginione. Ponad 43 tys. ludzi z Derny i okolic straciło dach nad głową. W tej liczbie jest najprawdopodobniej ponad 16 tys.dzieci. Zniszczone zostały ośrodki zdrowia, uszkodzona została krytyczna infrastruktura wodno-sanitarna, co powoduje ogromne zagrożenie dla zdrowia dzieci. 84 ze 117 szkół w regionie zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. 

Jak pomaga UNICEF?

Pomoc UNICEF w Libii

© UNICEF/Altaboli IOM

We wrześniu dostarczyliśmy do Libii łącznie 65 ton produktów pierwszej potrzeby, w tym: leki i materiały medyczne, które zabezpieczą potrzeby 50 000 osób na trzy miesiące, zestawy higieniczne dla prawie 17 000 osób, 500 zestawów odzieży zimowej dla dzieci200 zestawów szkolnych (tzw. szkoły w pudełku, które pozwalają zorganizować lekcje w warunkach polowych), 32 000 tabletek uzdatniających wodę do picia. Na miejscu działają także nasze mobilne zespoły ochrony dzieci i wsparcia psychospołecznego.

Kryzys w Azerbejdżanie


 

Sytuacja w Azerbejdżanie i Armenii

Rodzina uchodźcza na przyczepie ciężarówki

© UNICEF/UNI444697/

W wyniku eskalacji działań wojennych w Górskim Karabachu ponad 100 tysięcy ludzi, w tym około 30 tysięcy dzieci, zostało zmuszonych do ucieczki do Armenii. Kryzys jest następstwem pogarszającej się już od miesięcy sytuacji w tym regionie. Przesiedlone dzieci pilnie potrzebują pomocy.

UNICEF jest na miejscu i współpracuje z rządem Armenii, aby zapewnić uchodźcom: pierwszą pomoc pediatryczną, wsparcie psychologiczne, opiekę nad dziećmi, odzież.

Jak pomaga UNICEF?

Pomagamy uchodźcom z Azerbejdżanu

© UNICEF/Martirosyan

W mieście Goris w południowo-wschodniej Armenii utworzyliśmy bezpieczną przestrzeń, w którym podstawową pomoc otrzymuje dziennie 300 dzieci razem z opiekunami. W tym miejscu dzieci mogą się bawić i otrzymać pilną pomoc lekarską, matki mogą też karmić piersią. 

W Erywaniu dostarczyliśmy przesiedlonym rodzinom setki zestawów higienicznych. Zapewniamy również podstawowe, ratujące życie produkty medyczne, m.in. bandaże, strzykawki, leki przeciwalergiczne, przeciwbólowe, przeciwzapalne i antybiotyki.

TRZĘSIENIE ZIEMI W MAROKU


 

Trzęsienie ziemi w Maroku

© UNICEF/Senna/AFP

8 września potężne trzęsienie ziemi wstrząsnęło zachodnią częścią Maroko. Zginęło ponad 2600 osób, a wiele tysięcy zostało rannych. Liczba ofiar zwiększa się z każdą godziną. Szacuje się, że poszkodowanych jest co najmniej 100 tys. dzieci. W dotkniętych wstrząsami regionach zniszczone są szpitale i szkoły. W dramatycznej sytuacji są mieszkańcy trudno dostępnych miejscowości w górach Atlas. 

WIĘCEJ TUTAJ >

UNICEF w gotowości
Pracownicy UNICEF w Maroku na bieżąco monitorują potrzeby dzieci, gotowi w każdej chwili do udzielenia wsparcia rządowi i pomocy poszkodowanym.