UNICEF Polska - Razem pomagamy dzieciom z Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Dzieci z Ukrainy chcą wrócić do szkoły

Pomóż

Pomagam

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy
szkoły

350 zł

na pomoc w odbudowie i remoncie zniszczonych działaniami wojennymi szkół w Ukrainie lub na stworzenie dzieciom dodatkowej przestrzeni do nauki.

zestaw do matematyki

155 zł

wystarczy, że 4 osoby wpłacą taką kwotę, by zapewnić zestaw do nauki matematyki dla całej klasy.

dostęp dzieci do edukacji

90 zł

zapewni 1 dziecku indywidualny zestaw materiałów szkolnych, który pozwala dzieciom kontynuować naukę, nawet wtedy, gdy zmieniają miejsce pobytu.

UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy

Każda forma Twojego wsparcia jest ważna!

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy
UNICEF Polska - opieka medyczna

90 zł

dajesz dzieciom możliwość otrzymania właściwej opieki medycznej, która uratuje im zdrowie i życie w nagłych wypadkach

UNICEF Polska - zestaw do walki z chorobami

60 zł

zapewniasz regularny dostęp do czystej, bezpiecznej do picia wody tam, gdzie dzieci go nie mają

UNICEF Polska - edukacja

40 zł

umożliwiasz zachowanie ciągłości edukacji dzieciom tam, gdzie wojna odbiera im tę możliwość

UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy

Każda forma Twojego stałego wsparcia jest ważna, ponieważ pomaga nam reagować natychmiast w sytuacji kryzysu humanitarnego.

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Personalne

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Adresowe

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Kontaktowe

Powyższa zgoda jest wymagana
Akceptacja Regulaminu Konta PayU jest wymagana.

Wybieram rodzaj płatności

Dzień comiesięcznych wpłat

Dane karty płatniczej

Podaj numer karty
Karty płatnicze
Podaj miesiąc ważności karty
Podaj rok ważności karty
Podaj numer CVV

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Szkoły i edukacja w Ukrainie - zdjęcia

Jak wygląda sytuacja uczniów w Ukrainie?

8-letnia Nastia stoi pośród gruzów w zniszczonej szkole w Buzowej w Ukrainie.

Back to school UA Nastya

© UNICEF/Hrom

Szkoła uległa zniszczeniu w wyniku ostrzałów w lutym i marcu 2022 r. W sumie pociski i rakiety uderzyły w nią 14 razy. 
Przed wojną szkoła w Buzowej była jedną z najlepszych w obwodzie kijowskim. Około 500 dzieci z pięciu okolicznych wiosek uczyło się tu, nawiązywało przyjaźnie i budowało swoją przyszłość. Dziś, 6 miesięcy po wybuchu wojny na Ukrainie, szkoła to tylko puste mury, a klasy to gruzowisko.

Dlaczego prosimy Cię o pomoc?

Od lutego, w wyniku działań wojennych, aż 221 placówek edukacyjnych w Ukrainie zostało całkowicie zniszczonych, a ponad 2000 uszkodzonych.

Niedawna ocena potrzeb przeprowadzona przez UNICEF i organizacje partnerskie wykazała, że 11% szkół i przedszkoli przekształcono w centra informacyjne i zaopatrzenia oraz schrony lub wykorzystuje się je do celów wojskowych.

Szkoła jest dla dzieci bardzo ważna. Poza edukacją i możliwością rozwoju pozwala bowiem przywrócić poczucie bezpieczeństwa i normalności, które odebrała im wojna.

Możliwość nauki w mniej lub bardziej formalnej przestrzeni, nawiązywanie relacji z rówieśnikami i nauczycielami w przyjaznym otoczeniu, poczucie bezpieczeństwa wynikające ze stałego, powtarzającego się planu tygodnia - to wszystko pomaga przywrócić dotkniętym wojną dzieciom poczucie stabilności i normalności. Jest kluczowe, by pokonać wywołany wojną stres. 

Brak odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej, sprzętu, materiałów sprawia, że dzieci przesiedlone w obrębie terytorium Ukrainy straciły możliwość nauki i rozwoju, a te które uciekły wraz z rodzinami do krajów sąsiednich stoją w obliczu trudnych wyzwań, by podjąć naukę w obcym kraju, w nieznanym sobie języku.

Potrzebne są też pilne działania mające na celu odbudowę zniszczonych i uszkodzonych szkół i przedszkoli oraz przygotowanie ich na przyjęcie dzieci, gdy tylko sytuacja na to pozwoli.

Edukacja - jak pomagamy dzieciom z Ukrainy?

Co zrobiliśmy do tej pory?

Od początku działań wojennych UNICEF blisko współpracował z rządem Ukrainy i partnerami, tak aby pomóc 3,7 milionom ukraińskich dzieci ukończyć miniony rok szkolny online.

UNICEF wsparł ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki w uruchomieniu programu „Wszystkie ukraińskie szkoły online” dla placówek edukacji podstawowej; Internetowej platformy przedszkolnej oraz multitematycznej platformy dla szkół ponadpodsatwowych, które umożliwiają uczniom naukę w trybie zdalnym. 

W samej tylko Ukrainie do czerwca 2022 r. ponad 288 000 dzieci skorzystało z materiałów edukacyjnych dostarczonych przez UNICEF, a  402 016 dzieci uczestniczyło w organizowanych przez UNICEF zajęciach.

Przeprowadziliśmy nieformalne zajęcia edukacyjne w 86 lokalizacjach, w tym w 15 punktach wsparcia dziecka Spilno w obwodach lwowskim, tarnopolskim i iwanofrankowskim.

Przeszkoliliśmy 2800 nauczycieli i wolontariuszy, aby zapewnić dzieciom zajęcia wzmacniające rozwój społeczno-emocjonalny oraz wsparcie psychologiczne. Co najmniej 35 000 opiekunów najmłodszych dzieci otrzymało narzędzia i porady dotyczące dalszego wspierania ich nauki w domu.

W państwach przyjmujących Ukraińców uciekających przed wojną UNICEF wspierał rządy i samorządy w przyjmowaniu dzieci do krajowych systemów szkolnych, w tym żłobków i przedszkoli, zapewniając ponad 244 200 dzieciom formalny lub nieformalny dostęp do edukacji, także wczesnoszkolnej.

Wspieraliśmy nauczycieli i personel edukacyjny, dając możliwość rozwoju zawodowego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego dzieci. Zapewniliśmy im instrukcje nauczania opartego na zabawie i rozwijaliśmy ich kompetencje wielokulturowe, aby stworzyć dzieciom bezpieczne, sprzyjające integracji, warunki do nauki i zabawy. 

 

Rozpoczynający się rok szkolny stawia przed nami ogromne wyzwania, którym nie sprostamy bez pomocy naszych Darczyńców. 

Jak chcemy pomóc dzieciom?

 • MATERIAŁY EDUKACYJNE
  Chcemy dostarczyć materiały edukacyjne dla 260 000 dzieci w Ukrainie i 294 700 w krajach przyjmujących uchodźców. Nasze programy są dostosowane do wieku, przyjazne dla dzieci i odpowiadają na ich potrzeby. Poza zajęciami typowo szkolnymi obejmują także zajęcia rekreacyjne i wspierające integrację najmłodszych w nowym środowisku.

 • NARZĘDZIA DO NAUKI ZDALNEJ
  Dzieciom, które nie będą miały możliwości powrotu do szkoły, chcemy zapewnić możliwość nauki w trybie zdalnym i hybrydowym. W tym celu potrzeba przynajmniej 202 000 tabletów dla uczniów i 165000 laptopów dla nauczycieli.

  Planujemy przeszkolić 15 000 nauczycieli w Ukrainie i 7 200 w krajach przyjmujących uchodźców - dać im narzędzia i niezbędną wiedzę do zdalnego nauczania dzieci o różnych potrzebach (przesiedlonych, z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem). W Polsce, Czechach i na Słowacji zapewniliśmy szkolenie dla 5 000 nauczycieli, by odpowiedzieć na potrzeby 66 000 dzieci w tych 3 państwach.

 • WSPARCIE DLA UCZNIÓW W POLSCE
  W Polsce zamierzamy m.in. kontynuować pilotażowy projekt, dzięki któremu finansowani przez UNICEF nauczyciele z Ukrainy będą mogli wspierać uczniów i przedszkolaków, aby ułatwić im integrację w nowym, nieznanym środowisku i polskim systemie szkolnym.

 • ODBUDOWA SZKÓŁ
  Dodatkowo UNICEF współpracuje z partnerami przy rekonstrukcji oraz przebudowie szkół i przedszkoli, w tym tymczasowych przestrzeni do nauki. 

Dziękujemy za Twoją pomoc!