UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Dzieci z Ukrainy potrzebują naszej pomocy

Pomagam

Pomagam

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
Ukraina jednorazowy apel
pomoc medyczna

200 zł

na pomoc medyczną, np. niezbędne leki, szczepienia i sprzęt medyczny m.in. w szpitalach położniczych.

Wsparcie materialne

120 zł

na pomoc materialną, np. ciepłe ubrania i wsparcie finansowe dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji.

wsparcie psychologiczne

60 zł

na pomoc psychologiczną dla dzieci doświadczających traumy wojennej w Ukrainie i w krajach przyjmujących wojennych uchodźców.

UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy

Każda wpłata ma znaczenie. Może pomóc dzieciom odzyskać utracone dzieciństwo. Zanim będzie na to za późno.

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy
UNICEF Polska - opieka medyczna

90 zł

dajesz dzieciom możliwość otrzymania właściwej opieki medycznej, która uratuje im zdrowie i życie w nagłych wypadkach

UNICEF Polska - zestaw do walki z chorobami

50 zł

zapewniasz regularny dostęp do czystej, bezpiecznej do picia wody tam, gdzie dzieci go nie mają

UNICEF Polska - edukacja

35 zł

umożliwiasz zachowanie ciągłości edukacji dzieciom w strefach konfliktu

UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy

Każda forma Twojego stałego wsparcia jest ważna, ponieważ pomaga nam reagować natychmiast w sytuacji kryzysu humanitarnego.

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Personalne

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Adresowe

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Kontaktowe

Powyższa zgoda jest wymagana
Akceptacja Regulaminu Konta PayU jest wymagana.

Wybieram rodzaj płatności

Dzień comiesięcznych wpłat

Dane karty płatniczej

Podaj numer karty
Karty płatnicze
Podaj miesiąc ważności karty
Podaj rok ważności karty
Podaj numer CVV

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Wsłuchaj się w głos ukraińskich dzieci i pomóż, bo żadne dziecko nie powinno doświadczać wojny.

Wojna na Ukrainie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i dobrostanu 7,5 miliona dzieci. Tylko w samej Ukrainie 3 mln z nich potrzebuje pomocy humanitarnej. 

Liczba ofiar cywilnych i dzieci wciąż rośnie. Od początku eskalacji konfliktu, zginęło 234 dzieci, a 330 zostało rannych (to oficjalnie potwierdzone przez UNHCR na dzień 5 maja dane, ale rzeczywista liczba jest  zdecydowanie wyższa).

Według danych WHO na Ukrainie szpitale i placówki medyczne były atakowane co najmniej 186 razy.

Zniszczona została część infrastruktury wodnej i edukacyjnej. W wielu objętych działaniami wojennymi miejscach mieszkańcy nie mają wody, prądu i gazu. Drastycznie rośnie skala ubóstwa.

Od 24 lutego ponad 5 milionów uchodźców z Ukrainy przekroczyło granice w poszukiwaniu schronienia. 90% z nich to kobiety i dzieci. 

Jak pomagamy dzieciom z Ukrainy?

Na jakie potrzeby musimy odpowiedzieć?

Szacuje się, że 20,2 milionów ludzi, w tym 5,3 miliona dzieci potrzebuje pilnej pomocy na Ukrainie i w krajach sąsiednich.

Pilnie potrzebują:

Pomocy materialnej (pomoc dostarczana przez UNICEF obejmuje: sprzęt i materiałów medycznych dla szpitali, woda, materiały higieniczne, zestawy edukacyjne dla dzieci, ubrania).

Pomocy finansowej (na realizację programu wsparcia pieniężnego dla najbardziej potrzebujących rodzin z dziećmi).

Bezpieczeństwa - podczas przemieszczania się do sąsiednich krajów (Ponad 5 milionów uchodźców z Ukrainy przekroczyło granice sąsiednich krajów w poszukiwaniu schronienia. 90% z nich to kobiety i dzieci. Są one szczególnie narażone na przemoc, różnego rodzaju nadużycia i handel ludźmi. Dotyczy to szczególnie dzieci przemieszczających się bez opieki, samotnych kobiet i matek)

Wsparcia psychologicznego po traumatycznych wojennych doświadczeniach (zarówno na Ukrainie, jak również w krajach azylu) 

UNICEF apeluje o 413,4 millionów dolarów, aby zwiększyć skalę pomocy i dostarczyć natychmiastową pomoc dla ponad 307 tys. uchodźców i wewnętrznie przesiedlonych rodzin z dziećmi. 

Aby skutecznie pomagać skrzywdzonym przez wojnę dzieciom i ich rodzinom, potrzebujemy także Twojego wsparcia. Dziękujemy za każdą okazaną pomoc.

Co zrobiliśmy do tej pory?

  • Od chwili eskalacji konfliktu UNICEF wysłał na Ukrainę 206 ciężarówek z pomocą humanitarną. Wśród dostarczonych materiałów są m.in.: leki i sprzęt medyczny, ciepłe ubrania dla dzieci, artykuły higieniczne, zestawy edukacyjne i rekreacyjne.
  • Dostarczyliśmy 15 ambulansów medycznych. Jednostki zapewnią bezpieczny przewóz dzieci i matki do szpitali m.in. we Lwowie, Czernichowie, Charkowie, Zaporożu, Dnipro-Pietrowsku. 
  • Do 47 zwiększyliśmy liczbę multidyscyplinarnych mobilnych zespołów UNICEF, które docierają do najmłodszych z pomocą na obszarze Ukrainy.
  • Od 24 lutego już blisko 266 tysięcy dzieci skorzystało z interwencji edukacyjnych z użyciem materiałów dostarczonych przez UNICEF, a ponad 66 tys. dzieci zostało objętych edukacją formalną i nieformalną.
  • W krajach przyjmujących uchodźców z Ukrainy (m.in. w Polsce, Rumunii, Mołdawii, Słowacji) tworzymy Blue Dots: punkty wsparcia dziecka i rodziny. Przemieszczające się rodziny mogą uzyskać niezbędne informacje o dostępnym wsparciu. Są tam zaadaptowane dla dzieci przestrzenie do odpoczynku i zabawy, wydzielone strefy dla matek z małymi dziećmi i niemowlętami. W punktach Blue Dots UNICEF i partnerzy identyfikują też szczególnie narażone na przemoc i nadużycia dzieci i kobiety, kierując je do miejsc, w których mogą uzyskać specjalistyczne wsparcie.
  • Opracowaliśmy program wsparcia finansowego, skierowanego do 265 tys. rodzin z dziećmi. Pierwsza transza wsparcia w ramach programu trafiła już do potrzebujących.
  • To tylko część tego, co robimy na rzecz dzieci i rodzin z Ukrainy, zarówno na objętym wojną obszarze, jak również w krajach przyjmujących uchodźców.