UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Dzieci z Ukrainy potrzebują naszej pomocy

Pomagam

Pomagam

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy
bezpieczne schronienia dla dzieci

500 zł

dzięki Tobie tworzone są bezpieczne schronienia dla dzieci, w których mogą otrzymać m.in. pomoc psychologiczną po traumatycznych doświadczeniach wojennych

dostęp do czystej wody

200 zł

zapewniasz dzieciom m.in. dostęp do czystej, bezpiecznej do picia wody, gdy infrastruktura wodna jest zniszczona

dostęp dzieci do edukacji

100 zł

wspierasz dostęp dzieci do edukacji, gdy wojna uniemożliwia im bezpieczną naukę w szkole

UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy

Każda forma Twojego wsparcia jest ważna, ponieważ niesie ratującą życie pomoc!

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy
UNICEF Polska - opieka medyczna

90 zł

dajesz dzieciom możliwość otrzymania właściwej opieki medycznej, która uratuje im zdrowie i życie w nagłych wypadkach

UNICEF Polska - zestaw do walki z chorobami

60 zł

zapewniasz regularny dostęp do czystej, bezpiecznej do picia wody tam, gdzie dzieci go nie mają

UNICEF Polska - edukacja

40 zł

umożliwiasz zachowanie ciągłości edukacji dzieciom w strefach konfliktu

UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy

Każda forma Twojego stałego wsparcia jest ważna, ponieważ pomaga nam reagować natychmiast w sytuacji kryzysu humanitarnego.

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Personalne

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Adresowe

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Kontaktowe

Wybieram rodzaj płatności

Dzień comiesięcznych wpłat

Dane karty płatniczej

Podaj numer karty
Karty płatnicze
Podaj miesiąc ważności karty
Podaj rok ważności karty
Podaj numer CVV
Powyższa zgoda jest wymagana
Akceptacja Regulaminu Konta PayU jest wymagana.

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Wsłuchaj się w głos ukraińskich dzieci i pomóż, bo żadne dziecko nie powinno doświadczać wojny.

Wojna na Ukrainie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i dobrostanu 7,5 miliona dzieci. Tylko w samej Ukrainie 3 mln z nich potrzebuje pomocy humanitarnej. 

Liczba ofiar cywilnych i dzieci wciąż rośnie. Od początku eskalacji konfliktu, zginęło 313 dzieci, a 471 zostało rannych (to oficjalnie potwierdzone przez UNHCR na dzień 21 czerwca dane, ale rzeczywista liczba jest  zdecydowanie wyższa).

Według danych WHO na Ukrainie szpitale i placówki medyczne były atakowane co najmniej 295 razy.

Zniszczona została część infrastruktury wodnej i edukacyjnej. W wielu objętych działaniami wojennymi miejscach mieszkańcy nie mają wody, prądu i gazu. Drastycznie rośnie skala ubóstwa.

Od 24 lutego ponad 5 milionów uchodźców z Ukrainy przekroczyło granice w poszukiwaniu schronienia. 90% z nich to kobiety i dzieci. 

Jak pomagamy dzieciom z Ukrainy?

Na jakie potrzeby musimy odpowiedzieć?

Szacuje się, że 20,2 milionów ludzi, w tym 5,3 miliona dzieci potrzebuje pilnej pomocy na Ukrainie i w krajach sąsiednich.

Pilnie potrzebują:

Pomocy materialnej (pomoc dostarczana przez UNICEF obejmuje: sprzęt i materiałów medycznych dla szpitali, woda, materiały higieniczne, zestawy edukacyjne dla dzieci, ubrania).

Pomocy finansowej (na realizację programu wsparcia pieniężnego dla najbardziej potrzebujących rodzin z dziećmi).

Bezpieczeństwa - podczas przemieszczania się do sąsiednich krajów (Ponad 5 milionów uchodźców z Ukrainy przekroczyło granice sąsiednich krajów w poszukiwaniu schronienia. 90% z nich to kobiety i dzieci. Są one szczególnie narażone na przemoc, różnego rodzaju nadużycia i handel ludźmi. Dotyczy to szczególnie dzieci przemieszczających się bez opieki, samotnych kobiet i matek)

Wsparcia psychologicznego po traumatycznych wojennych doświadczeniach (zarówno na Ukrainie, jak również w krajach azylu) 

UNICEF apeluje o 413,4 millionów dolarów, aby zwiększyć skalę pomocy i dostarczyć natychmiastową pomoc dla ponad 307 tys. uchodźców i wewnętrznie przesiedlonych rodzin z dziećmi. 

Aby skutecznie pomagać skrzywdzonym przez wojnę dzieciom i ich rodzinom, potrzebujemy także Twojego wsparcia. Dziękujemy za każdą okazaną pomoc.

Co zrobiliśmy do tej pory?

  • Od chwili eskalacji konfliktu UNICEF wysłał na Ukrainę 206 ciężarówek z pomocą humanitarną. Wśród dostarczonych materiałów są m.in.: leki i sprzęt medyczny, ciepłe ubrania dla dzieci, artykuły higieniczne, zestawy edukacyjne i rekreacyjne.
  • Dostarczyliśmy 15 ambulansów medycznych. Jednostki zapewnią bezpieczny przewóz dzieci i matki do szpitali m.in. we Lwowie, Czernichowie, Charkowie, Zaporożu, Dnipro-Pietrowsku. 
  • Do 63 zwiększyliśmy liczbę multidyscyplinarnych mobilnych zespołów UNICEF, które docierają do najmłodszych z pomocą na obszarze Ukrainy.
  • Od 24 lutego już blisko 289 tysięcy dzieci skorzystało z interwencji edukacyjnych z użyciem materiałów dostarczonych przez UNICEF, a ponad 336 tys. dzieci zostało objętych edukacją formalną i nieformalną.
  • W krajach przyjmujących uchodźców z Ukrainy (m.in. w Polsce, Rumunii, Mołdawii, Słowacji) tworzymy Blue Dots: punkty wsparcia dziecka i rodziny. Przemieszczające się rodziny mogą uzyskać niezbędne informacje o dostępnym wsparciu. Są tam zaadaptowane dla dzieci przestrzenie do odpoczynku i zabawy, wydzielone strefy dla matek z małymi dziećmi i niemowlętami. W punktach Blue Dots UNICEF i partnerzy identyfikują też szczególnie narażone na przemoc i nadużycia dzieci i kobiety, kierując je do miejsc, w których mogą uzyskać specjalistyczne wsparcie.
  • Opracowaliśmy program wsparcia finansowego, skierowanego do 265 tys. rodzin z dziećmi. Pierwsza transza wsparcia w ramach programu trafiła już do potrzebujących.
  • To tylko część tego, co robimy na rzecz dzieci i rodzin z Ukrainy, zarówno na objętym wojną obszarze, jak również w krajach przyjmujących uchodźców.