UNICEF365 FAQ

UNICEF365 jest programem, dla osób, które chcą  wspierać UNICEF regularnie  comiesięcznymi darowiznami. Dzięki stałym Darczyńcom, możemy pomagać dzieciom nieprzerwanie przez 365 dni w roku, wszędzie tam, gdzie potrzeby są w danym momencie największe.

Regularne przekazywanie darowizny jest prostym, szybkim i skutecznym sposobem na pomoc dzieciom. Stałe wsparcie ze strony Darczyńców pozwala nam z góry zaplanować i efektywnie realizować długoterminowe programy humanitarne i rozwojowe oraz reagować natychmiast w sytuacji nagłego kryzysu (konfliktu zbrojnego czy katastrofy naturalnej). Dlatego jest to najskuteczniejsza forma pomocy dzieciom.

Jest kilka możliwości, które pozwalają dołączyć do programu. Można wypełnić formularz UNICEF365 poprzez stronę internetową https://unicef.pl/chce-pomoc/unicef365 wybierając odpowiedni dla siebie rodzaj przekazywania darowizn (polecenie zapłaty, karta płatnicza). Można skontaktować się bezpośrednio z nami telefonicznie pod numerem 22 56 80 365 lub mailowo pod adresem darczyncy@unicef.pl.

Polecenie zapłaty polega na regularnym comiesięcznym przekazywaniu darowizny z konta bankowego Darczyńcy, na rzecz UNICEF. Polecenie zapłaty można uzupełnić z Przedstawicielem UNICEF, w trakcie rozmowy telefonicznej lub samodzielnie poprzez stronę UNICEF Polska. W przypadku chęci zainicjowania polecenia zapłaty samodzielnie należy, uzupełnić formularz dostępny na stronie https://unicef.pl/chce-pomoc/unicef365. W pierwszym kroku na stronie wybieramy rodzaj płatności "Polecenie zapłaty" i uzupełniamy formularz o wymagane dane. Na końcu należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez mojeID (opcja dostępna dla właścicieli rachunków w wybranych bankach), bądź też wybrać wysyłkę papierowego formularza i uzupełnić dodatkowo wymagany numer rachunku bankowego.

Tak. W przypadku chęci uruchomienia polecenia zapłaty za pomocą usługi mojeID, należy wejść na stronę https://unicef.pl/chce-pomoc/unicef365, wybrać rodzaj płatności (polecenie zapłaty), wpisać dane osobowe, adresowe oraz kontaktowe, a następnie wybrać sposób ustanowienia polecenia zapłaty, klikając pole ,,mojeID”. W kolejnym kroku należy kliknąć pole ,,Pomagam co miesiąc”, a następnie wybrać swój bank (z dostępnych obecnie na liście). Wspomniana opcja dostępna dla właścicieli rachunków w wybranych bankach.

Jest to bezpieczny sposób potwierdzenia tożsamości online w usługach publicznych i komercyjnych. Umożliwia również zdalne przekazanie zgody na obciążenie rachunku bankowego w formie Polecenia Zapłaty.

W przypadku uruchomionego wcześniej polecenia zapłaty darowizna przekazywana będzie 10 dnia miesiąca (w przypadku jeśli 10 dzień miesiąca przypadać będzie na dzień weekendowy darowizn zostanie pobrana w najbliższy dzień roboczy). Jeśli na koncie nie będzie wystarczającej ilości środków, druga próba pobrania nastąpi 25 dnia miesiąca.

Brak założenia polecenia zapłaty w banku Darczyńcy, nie wyklucza możliwości dołączenia do programu UNICEF365. W takim przypadku istnieje możliwość  dołączenia do programu przy wykorzystaniu karty płatniczej https://unicef.pl/chce-pomoc/unicef365 lub poprzez ustanowienie stałego zlecenia na dedykowanym koncie UNICEF: 82 1020 1013 0000 0802 0121 0046.

Aby zainicjować tą formę płatności należy, uzupełnić dostępny na stronie https://unicef.pl/chce-pomoc/unicef365 formularz i jako formę rodzaju płatności wybrać ,,Karta Płatnicza”. Wiąże się to z podaniem danych osobowych personalnych, kontaktowych, adresowych oraz danych karty płatniczej.

Pierwsza darowizna będzie pobrana w momencie zadeklarowania stałego wsparcia, a kolejne automatycznie w wybranym wcześniej przez Darczyńcę terminie: 5 lub 16 dnia kolejnego miesiąca. Jeżeli pierwsza darowizna została pobrana, a następna próba pobrania darowizny nie udała się (w terminie 5 lub 16 dnia miesiąca), podejmujemy kolejną próbę pobrania darowizny po 10 dniach – czyli odpowiednio 15 lub 26 dnia miesiąca. Jeżeli ta transakcja również nie zostanie zrealizowana, kolejna próba pobrania darowizny nastąpi w następnym miesiącu. Ważne: jeżeli w danym miesiącu nie uda się pobrać darowizny, w kolejnym nie zostanie ona podwojona.

Najczęstszymi przyczynami braku pobrania darowizny z karty płatniczej mogą być:

  • brak wystarczających środków,
  • za niski limit ustanowiony na karcie (warto sprawdzić w banku czy wysokość limitu na transakcje na karcie nie jest mniejsza niż zadeklarowana kwota darowizny jak ma zostać pobrana),
  • karta straciła ważność.

W takiej sytuacji prosimy o poinformowanie nas o zbliżającym się końcu terminu ważności karty (mailowo na adres darczyncy@unicef.pl lub telefonicznie 22 583 03 56) i założenie nowego stałego zlecenia na nowej karcie płatniczej.

W każdej chwili istnieje możliwość zmiany kwoty darowizny. W takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 568 03 65 lub mailowy pod adresem darczyncy@unicef.pl.

W takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 568 03 65 lub mailowy pod adresem darczyncy@unicef.pl.

Tak. W przypadku osób fizycznych odliczyć można darowiznę do wysokości 6%, a w przypadku osób prawnych do 10% dochodu.

Tak. Istnieje możliwość zawieszenia cyklicznych darowizn na czas 3 lub 6 miesięcy. Oznacza to, iż przez wskazany czas zawieszenia, darowizny nie są w danym przedziale czasowym przekazywane z konta Darczyńcy. Pod koniec okresu zawieszenia, wysyłana jest wiadomość SMS przypominająca o dobieganiu jego końca i automatycznym wznowieniu darowizn od kolejnego miesiąca.