UNICEF Polska Podsumowanie 2022

2022

Co dzięki Wam zrobiliśmy w 2022?

Zobacz

UNICEF na całym świecie w 2022 roku wsparł:

28 mln dzieci w 2022 roku otrzymało dostęp do formalnej lub nieformalnej edukacji (włącznie z wczesną edukacją)

© UNICEF/Evgene Kanap

28 mln dzieci

które otrzymały dostęp do formalnej lub nieformalnej edukacji (włącznie z wczesną edukacją)

13 mln dzieci, nastolatków i opiekunów otrzymało w 2022 roku dostęp do wsparcia środowiskowego w zakresie zdrowia psychicznego

© UNICEF/Moskalenko

13 mln dzieci

nastolatków i opiekunów, którzy otrzymali dostęp do wsparcia środowiskowego w zakresie zdrowia psychicznego 

25.9 mln ludzi otrzymało w 2022 roku dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej wody pitnej i gospodarczej

© UNICEF/Pashkina

25,9 mln ludzi

którzy otrzymali dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej wody pitnej i przemysłowej

2.6 mln dzieci było w 2022 roku leczonych na ciężkie ostre niedożywienie

© UNICEF/Anna Busha

2,6 mln dzieci

leczonych na ciężkie ostre niedożywienie

Do krajów objętych programem ACT-A / COVAX trafiło w 2022 roku 1.8 mld dawek szczepionek przeciwko COVID-19

© UNICEF/Strek

kraje objęte programem ACT-A / COVAX

 do których trafiło 1.8 mld dawek szczepionek przeciwko COVID-19. 

Biuro UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce w 2022 roku wsparło:

  • 585 tys. dzieci, młodzieży i opiekunów, którzy uzyskali dostęp do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego
  • 309 400 dzieci za pomocą natychmiastowej pomocy pieniężnej w postaci świadczeń na dzieci przyznawanych rodzinom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji
  • 500 tys. dzieci z Ukrainy i Polski, które korzystają z różnych form wsparcia w edukacji
  • 350 tys. z 400 tys. docelowych uchodźców z Ukrainy dostawami artykułów higienicznych.
  • Rodziny i instytucje: zakupiliśmy 80000 zestawów higienicznych dla rodzin (każdy zestaw przeznaczony dla czteroosobowej rodziny) oraz 4000 zestawów higienicznych dla instytucji (jeden zestaw przeznaczony dla 50 osób), zaspakajając potrzeby około 350 tys. osób.