Miejsca i przestrzenie. Wpływ środowiska na dobrostan dzieci.

RAPORT UNICEF

Dzieci w Polsce zagrożone pestycydami.

Zobacz

RAPORT UNICEF: w Polsce prawie co dziesiąte dziecko mieszka na terenach o wysokim ryzyku zanieczyszczenia pestycydami.

Przeanalizowaliśmy sytuację w 43. krajach UE i OECD. Najlepsza sytuacja jest w Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwie, Malcie, Słowacji, Słowenii i Szwecji, gdzie odsetek dzieci narażonych na działanie pestycydów wynosi zero. Polska w rankingu UNICEF znalazła się na przedostatnim, 42. miejscu. Gorzej jest tylko w Czechach.

Pestycydy, stosowane w rolnictwie i nie tylko, z jednej strony mają za zadanie chronić żywność i ludzi, z drugiej mogą mieć wpływ na zdrowie człowieka. Na negatywne konsekwencje kontaktu z pestycydami szczególnie narażone są dzieci. Pestycydy powodują zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody. Mogą się też przedostać do organizmu dziecka przez łożysko i mleko matki. Na kontakt z pestycydami najbardziej są narażone dzieci mieszkające na obszarach rolniczych.  W krajach bogatych średnio co dwudzieste dziecko mieszka na obszarach o wysokim ryzyku zanieczyszczenia tymi substancjami. W Polsce jest to co dziesiąte dziecko.

Dlaczego pestycydy są tak niebezpieczne dla dzieci?

Te substancje mogą uszkadzać dziecięcy układ nerwowy, sercowo-naczyniowy, moczowo-płciowy, pokarmowy, rozrodczy, hormonalny, krwionośny i odpornościowy. Zanieczyszczenie pestycydami może być także przyczyną nowotworów, w tym białaczki dziecięcej. Może powodować uszkodzenia skóry i oczu, a także opóźnienia w rozwoju, których konsekwencje będą trwać do końca życia.

Zanieczyszczenie pestycydami a mózg dziecka

Zanieczyszczenie różnymi substancjami chemicznymi w tym także pestycydami jest stale rosnącym problemem i jednym z największych zagrożeń dla zdrowia i rozwoju dzieci na całym świecie. Od lat 50. XX wieku wyprodukowano ponad 140 000 chemikaliów i pestycydów, z których większość nigdy nie została przebadana pod kątem bezpieczeństwa dzieci ani toksycznego wpływu na rozwijający się mózg. Od lat 80. ubiegłego wieku w wielu krajach rozwiniętych coraz częściej diagnozuje się zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz spektrum zaburzeń autystycznych (ASD), co prowadzi do obaw, że jedną z przyczyn tych zaburzeń mogą być niebezpieczne substancje znajdujące się w środowisku, choć nadal brakuje dokładnych badań na ten temat.

Środowisko: co jeszcze zagraża dzieciom?
Zobacz Raport UNICEF.

Pestycydy to nie jedyne substancje, które zagrażają dzieciom. O tym, jakie inne zagrożenia niesie z sobą otoczenie, w którym żyją oraz w jaki sposób najbogatsze kraje na świecie radzą sobie z zapewnieniem dzieciom zdrowego środowiska do życia dowiesz się opublikowanego w tym roku Raportu UNICEF.

Pobierz raport:

Raport UNICEF - Miejsca i przestrzenie: Wpływ środowiska na dobrostan dzieci.pdf

line_arrow_down.png

Chcemy chronić dzieci! Dołącz do nas i podpisz nasz apel!

Wyniki raportu UNICEF powinny dotrzeć do osób decyzyjnych, a także być płaszczyzną do dyskusji i pogłębionych analiz środowisk eksperckich oraz impulsem do podjęcia niezbędnych działań na rzecz ochrony zdrowia dzieci przed zanieczyszczeniem pestycydami i nie tylko. Możesz w tym pomóc. Podpisz nasza apel TUTAJ