Dziękujemy za pomoc w 2023 roku

Jak pomagaliśmy dzieciom w 2023 roku?

Zobacz
Kryzysy humanitarne i sytuacja dzieci w 2023 roku

© UNICEF/Raphael Pouget

2023 rok brutalnie doświadczał najmłodszych

Aż 460 milionom dzieci przyszło żyć w miejscach ogarniętych wojną i konfliktami zbrojnymi. W Ukrainie, Sudanie czy w Strefie Gazy mierzyły się z rzeczywistością, która nigdy nie powinna być częścią dzieciństwa.

Miliony dzieci dotkliwie odczuły konsekwencje katastrof naturalnych i zmiany klimatu. Długotrwałe susze, trzęsienia ziemi, powodzie – to tylko niektóre z nich.

Zobacz więcej >

Aby ratować życie dzieci musieliśmy działać szybko i skutecznie. Z Tobą było to możliwe! Na co przełożyła się Twoja pomoc w 2023 roku?

 

To dzięki wsparciu Darczyńców zapewniamy trwałą, długofalową pomoc na ogromną skalę. Dostarczamy czystą wodę, zapewniamy opiekę medyczną, niezbędne szczepienia, leczymy dzieci z niedożywienia. To także dzięki Twojemu wsparciu w 2023 roku:

UNICEF szczepienia

26,8 miliona dzieci
zostało zaszczepione przeciw odrze 

UNICEF leczenie niedozywienia

17 milionów dzieci
poniżej 5. roku życia było objęte leczeniem niedożywienia 

UNICEF woda

23,2 miliona osób
otrzymało dostęp do czystej wody 

UNICEF edukacja

13,9 miliona dzieci
otrzymało dostęp do edukacji 

UNICEF ochrona przed przemocą

10,8 miliona osób
otrzymało wsparcie psychologiczne  

UNICEF Wsparcie psychologiczne

15,5 miliona osób
skorzystało z pomocy przed przemocą i wykorzystywaniem 

UNICEF w odpowiedzi na nagłe kryzysy

Dzięki wsparciu Darczyńców docieraliśmy z pilną pomocą tam, gdzie kryzysy humanitarne uderzały nagle i z wielką siłą. W 2023 roku to także szybka reakcja Darczyńców z Polski pozwoliła nam zapewniać natychmiastowe wsparcie m.in. ofiarom trzęsień ziemi w Turcji i Syrii, Afganistanie, a także powodzi w Libii. Odpowiadaliśmy na najpilniejsze potrzeby dzieci, które dotkliwie odczuły eskalację konfliktu w Sudanie, która miała miejsce w czerwcu. Kontynuowaliśmy naszą pomoc dla dzieci i rodzin z Ukrainy.

Ukraina pomoc UNICEF

Wojna w Ukrainie trwa już niemal 2 lata. Tylko w 2023 roku zapewniliśmy pomoc  blisko 9 milionom ludzi, w tym 2,96 milionom dzieci. Dzięki naszym działaniom ponad 5 mln dzieci i kobiet uzyskało dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, prawie 5,5 mln do bezpiecznej wody, 1,3 mln dzieci mogło kontynuować edukację, 2,5 mln ludzi otrzymało wsparcie psychologiczne i psychospołeczne.

Po zniszczeniu tamy w Nowej Kachowce w czerwcu 2023, UNICEF zapewnił pomoc ponad 1 mln ludzi. Obejmowała ona zapewnienie czystej wody, środków higienicznych, konsultacji medycznych, a także wsparcie psychologiczne oraz pomoc finansową dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji.

Syria pomoc UNICEF 23

6 lutego 2023 r. dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi i liczne wstrząsy wtórne nawiedziły południowo-wschodnią Turcję i Syrię. Byliśmy i jesteśmy na miejscu w obu krajach.

Dzięki naszym działaniom: 3,3 mln osób uzyskało dostęp do czystej wody. 3,6 mln osób miało dostęp do usług sanitarnych. 694 tys. dzieci i kobiet mogło skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach wspieranych przez UNICEF. 555 tys. dzieci może kontynuować edukację. 394 tys. dzieci, nastolatków i ich opiekunów miało możliwość wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego.

Sudan Pomoc UNICEF 23

Od eskalacji wojny domowej w Sudanie w kwietniu 2023 roku ponad 7,6 mln osób uciekło z domów w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Ponad połowa to dzieci. Aż 13,6 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej, by przeżyć.

Brak bezpieczeństwa, przeszkody biurokratyczne, wyzwania w zakresie łączności oraz ograniczone możliwości techniczne sprawiają, że zapewnienie najpilniejszej pomocy jest bardzo trudne. Pomimo wyzwań UNICEF wraz z partnerami zapewnił materiały medyczne dla 6,4 miliona ludzi, bezpieczną wodę do picia dla  5,9 mln ludzi, przebadał 5,4 mln dzieci pod kątem niedożywienia, z czego blisko 315 tys. zostało objętych ratującym życie leczeniem.

Pomoc UNICEF w Libii

W 2023 roku na skutek niczczycielskiego sztormu Daniel i będącej jego konsekwencją powodzi, UNICEF zwiększył skalę pomocy humanitarnej w Libii.

Dostarczyliśmy podstawowe materiały medyczne dla 390 tys. osób. Stworzyliśmy zespoły wsparcia dla matek z dziećmi w 64 gminach. Zapewniliśmy wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego dla blisko 80 tys. dzieci, rodziców i opiekunów. Dzięki wsparciu UNICEF 35,5 tys. dzieci otrzymało zestawy szkolne, które umożliwiły im kontynuowanie nauki. Dostarczyliśmy tabletki uzdatniające wodę oraz zestawy higieniczne dla ponad 53 tys osób. 

Afganistan UNICEF pomoc 23

W 2023 r. Afganistan w dalszym ciągu zmagał się ze skutkami czterech dekad konfliktów, ubóstwem, kryzysami wywołanymi zmianą klimatu. Kobiety w tym kraju zmagały się z brakiem lub utrudnionym dostępem do edukacji i udziału w życiu społecznym.  Dodatkowo w trzęsieniu ziemi, które dotknęło kraj w październiku ucierpiało ponad 275 tys. osób.

W minionym roku UNICEF dotarł z podstawową opieką zdrowotną do ponad 20 mln ludzi, w tym do 1 mln w trudno dostępnych regionach dzięki mobilnym zespołom opieki medycznej. W ciągu roku 715 tys. poważnie niedożywionych dzieci zostało objętych leczeniem. UNICEF zapewnił też wsparcie edukacyjne dla 686 tys. dzieci, z czego 60% stanowiły dziewczęta.

Strefa Gazy pomoc UNICEF 23

Od początku kryzysu w Strefie Gazy dostęp do pomocy humanitarnej jest znacznie utrudniony. Mimo to robimy, co w naszej mocy, by dostarczyć najpilniejszą pomoc dzieciom i ich rodzinom. W Khan Younis i Rafah stworzyliśmy 70 obiektów sanitarnych, z których skorzystało ponad 35 tys. wewnętrznie przesiedlonych, w tym ponad 17,8 tys. dzieci.

Dostarczyliśmy paliwo niezbędne do działania stacji odsalania i uzdatniania wody, dzięki czemu 1, 3 mln osób, w tym ponad 670 tys. dzieci uzyskało dostęp do wody pitnej. Dostarczyliśmy 600 tys. dawek szczepionek (m.in. przeciw odrze i polio). Zapewniliśmy też 728 100 saszetek pasty terapeutycznej oraz wsparcie psychospołeczne dla 45 085 dzieci.

Z Tobą czynimy świat lepszym - dla każdego dziecka, codziennie.
Dziękujemy!