Rejestracja

Zarejestruj się

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Hasło musi składać się z 10 znaków, w tym przynajmniej jedna duża i mała litera oraz jedna cyfra.
Powyższa zgoda jest wymagana
Powyższa zgoda jest wymagana

Administrator

Administratorem podanych w niniejszym Formularzu danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-729), przy ul. Rolnej 175 D („UNICEF Polska”).

Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

 • realizacja Programu – podstawa prawna – dobrowolna zgoda poprzez jednoznaczne działanie polegające na wypełnieniu Formularza. Przetwarzanie danych do momentu przedawnienia roszczeń lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 • marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w tym profilowanie – podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług. Przetwarzanie danych do momentu zgłoszenia przez osobę sprzeciwu na marketing.

Odbiorcy danych

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych,
 • podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak Poczta Polska S.A., firmy kurierskie, drukarnie, operatorzy, banki - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez administratora danych usług.

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim użytkownik konta współpracuje z UNICEF Polska, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących współpracy z UNICEF Polska na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Odwołanie zgody proszę zgłosić do Działu Obsługi Darczyńców na adres e-mail darczyncy@unicef.pl.

Zarejestruj się

Pomagaj sprawniej

 • Jeden login i hasło do korzystania z całego serwisu i jego podstron
 • Automatyczne uzupełnienie danych w formularzach zamieszczonych w serwisie
 • Łatwiejszy kontakt z zespołem UNICEF (formularz kontaktowy)