SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW.JANA KANTEGO W LUBLI

Miejscowość: Lubla (podkarpackie)