SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STEFANA JONIAKA W NIEGOWONICACH

Miejscowość: Niegowonice (śląskie)