UNICEF Polska - TO(DZIAŁA)MY!

Akcje edukacyjne

TO(DZIAŁA)MY!

„TO(działa)MY!” – projekt edukacyjno-społeczny UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska

TO(DZIAŁA)MY!

Szukasz pomysłów na interesujące działania, które zrealizujesz ze swoimi uczniami? Planujesz wprowadzić metodę projektu na zajęcia lekcyjne? Chcesz, aby Twoi uczniowie wykazali się zaangażowaniem społecznym?

Jeśli tak - nie wahaj się i przyłącz swoją szkołę do akcji „TO(działa)MY!”

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” jest innowacyjną propozycją skierowaną do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę podejmowania inicjatyw, które mają na celu inspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

Termin rejestracji: 1-25 września 2020 r.

Wyniki konkursu grantowego.

Cele projektu:

  • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
  • zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
  • budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, zdrowiem i edukacją,
  • wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu.

Na czym polega projekt?

W ramach projektu „TO(działa)MY!” młodzi ludzie, działając pod okiem nauczyciela-koordynatora, stworzą zespoły, w których będą pracować nad projektem społecznym w wybranym obszarze tematycznym. Proponowane tematy są szerokie i dają duże możliwości do działania: ekologia, zdrowie i sport oraz edukacja i rozrywka. Są to zagadnienia, w których na co dzień poruszają się młodzi ludzie. W grupie mogą zdziałać zdecydowanie więcej! Dysponując dodatkowymi funduszami, będą mogli urzeczywistnić własne pomysły i zrobić wiele pożytecznych rzeczy dla najbliższego otoczenia. Dlatego w ramach projektu TO(działa)MY!, zaangażowane placówki będą mogły starać się o dofinansowanie wybranego projektu. 

Etapy projektu:

  1. Część obowiązkowa projektu – stworzenie w szkole grupy/grup projektowych, które pod okiem koordynatora wypracują pomysł na realizację projektu społecznego w minimum jednym z trzech zaproponowanych obszarów tematycznych. Opracowane przez uczniów projekty zostaną następie przez nich zrealizowane. Społeczne projekty uczniowskie mogą służyć środowisku szkolnemu, bądź lokalnej społeczności.
  2. Część dodatkowa projektu – wyjątkowa możliwość uczestniczenia w konkursie grantowym Fundacji Santander Bank Polska na dofinansowanie przygotowanego przez uczniów projektu społecznego. Każda szkoła będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie jednego, wybranego przez uczniów projektu. Dofinansowanie zostanie przyznane 30-stu placówkom, których wnioski otrzymają najwyższe oceny według kryteriów zdefiniowanych w regulaminie.

Szczegóły dotyczące przebiegu i realizacji projektu, a także dokładna procedura aplikacji w konkursie grantowym, opisane zostały w Regulaminie Projektu, z którym należy zapoznać się przed rejestracją do akcji.

Korzyści związane z udziałem w projekcie:

Materiały dydaktyczne
Wszyscy koordynatorzy, którzy zarejestrują placówkę do udziału w projekcie, otrzymają dostęp do unikalnych materiałów dydaktycznych, umożliwiających przeprowadzenie działań. W przewodniku metodycznym znajdą Państwo:

  • informacje na temat metody projektowej w pracy z uczniami,
  • wskazówki metodyczne jak zorganizować i kierować pracą młodzieżowej grupy zadaniowej,
  • prezentację 3 obszarów tematycznych (ekologia i środowisko, zdrowie i sport, edukacja i kultura) wraz z przykładowymi inspiracjami projektów społecznych do zaadaptowania.

Przewodnik metodyczny do realizacji projektu TO(działa)MY! dostępny jest po zalogowaniu się na Konto w zakładce SZKOŁY. Dostęp do materiału ma wyłącznie Koordynator, który zgłosił szkołę do projektu.

Możliwość otrzymania grantu na realizację projektu

  • każda placówka edukacyjna, która weźmie udział w części obowiązkowej projektu, będzie miała możliwość ubiegania się o grant Fundacji Santander w wysokości 2 tysięcy złotych.

Certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia

Każda placówka, która zrealizuje obowiązkowe elementy projektu, otrzyma dyplom potwierdzający udział w projekcie „TO(działa)MY!”, a Koordynatorzy imienne zaświadczenia. Placówki, które przystąpią do części dodatkowej projektu i przygotują aplikację o grant, otrzymają Certyfikat Placówki Wspierającej Zaangażowanie Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2020/2021. Certyfikat otrzymają wszystkie placówki, biorące udział w konkursie grantowym, bez względu na wynik.

Przyłącz swoją szkołę do akcji. Wprowadź do słownika młodzieży hasło:

TO DZIAŁA MY!

 

Projekt realizowany przez:

 

UNICEF Polska - Santander Fundacja.jpg

Zobacz również

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

9 czerwca 2024 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Do wyzwań reprezentantów w nowej kadencji będzie należeć podjęcie szeregu decyzji, które będą mieć realne przełożenie na życie najmłodszych obywateli Wspólnoty.

Więcej
Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Więcej
Jak radzić sobie ze stresem

Jak radzić sobie ze stresem

Roli rodzica może towarzyszyć prawdziwy rollercoaster uczuć — od poczucia szczęścia i miłości przez zmartwienie, niepokój, a potem znowu radość. Taka zmienność nastrojów potrafi być stresująca. Poznaj proste i sprawdzone sposoby na zmniejszenie negatywnego wpływ stresu.

Więcej