GMINNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARNYM BORZE

Miejscowość: Czarny Bór (dolnośląskie)