ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W SERBACH

Miejscowość: Serby (dolnośląskie)