eMOCje W GŁOWIE

Akcje edukacyjne

eMOCje W GŁOWIE

IDEA PROJEKTU

Czy wiesz, że:

 • Problemy psychiczne należą do jednych z głównych przyczyn chorób wśród nastolatków.
 • Połowa wszystkich zaburzeń psychicznych ma swój początek przed ukończeniem 14. roku życia.
 • O zdrowie psychiczne należy dbać tak samo jak o kondycję fizyczną.
 • Relacje z rodzicami, opiekunami, nauczycielami odgrywają niezwykle istotną rolę w profilaktyce zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Wczesny okres dorastania jest niezwykle ważnym czasem w rozwoju młodego człowieka, kiedy to należy zwrócić uwagę na profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego. Niestety dane dotyczące zdrowia psychicznego młodego pokolenia są zatrważające - szacuje się, że ponad 600 tys. dzieci w Polsce potrzebuje specjalistycznej opieki psychologicznej lub psychiatrycznej.

Okres dorastania to wyjątkowy etap w rozwoju młodych ludzi, kiedy możemy pomóc im rozpoznawać trudne emocje i radzić sobie z nimi. To dobry czas, aby wspierać młodzież także w skutecznym rozwiązywaniu problemów, utrzymywaniu zdrowych relacji, komunikowaniu swoich potrzeb oraz podejmowaniu decyzji, które sprzyjają zachowaniu dobrego samopoczucia. 

Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest przybliżenie nauczycielom, rodzicom oraz uczniom zagadnień związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego. Celem inicjatywy „eMOCje w GŁOWIE” jest kształtowanie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz pokazanie jak je chronić i o nie dbać. 

Dodatkowym elementem projektu jest komponent, zwracający uwagę na sytuację, z którą mierzą się dzieci i młodzież przybywające do nas z Ukrainy. Dzieci, które doświadczyły traumy związanej z wojną, potrzebują szczególnego wsparcia, kiedy trafiają do szkół i placówek w obcym dla nich kraju. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalny poradnik „Dziecko pod wypływem traumy”, w którym znajdziecie wiele cennych wskazówek, m.in. jak rozpoznać objawy stresu potraumatycznego u dziecka i jak przygotować klasę oraz szkołę na przywitanie dzieci z Ukrainy.

Zestaw materiałów edukacyjnych

We współpracy z ekspertami przygotowaliśmy bogaty zestaw materiałów edukacyjnych, które przybliżą tematykę zdrowia psychicznego młodzieży i pomogą w zaplanowaniu zajęć dydaktycznych: 

 • Materiały video dla nauczycieli, rodziców/opiekunów oraz uczniów – 4 filmy-wywiady z psychologiem na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 
 • Przewodnik dla nauczyciela o zdrowiu psychicznym wraz ze scenariuszami zajęć oraz atrakcyjnym komiksem dla uczniów (materiały przewidziane dla nauczycieli pracujących z uczniami w grupie wiekowej 10-14 lat),
 • Poradnik dla nauczyciela „Dziecko pod wpływem traumy” z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi pracy z uczniami, którzy doświadczyli traumy uciekając z ogarniętej wojną Ukrainy. 

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz inne placówki zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży. UWAGA: część materiałów jest przewidziana dla pedagogów pracujących z uczniami w wieku 10-14 lat. 

Jak zorganizować projekt w szkole? 

 1. Zgłoś placówkę do projektu edukacyjnego do 17 maja. Szczegóły procesu rejestracji opisane są w regulaminie.
 2. Zapoznaj się z materiałami dla nauczyciela – przewodnikiem o zdrowiu psychicznym wraz z komiksem dla uczniów, materiałami video w formie wywiadów z ekspertem, które znajdziesz wśród materiałów do pobrania na koncie po rejestracji. Jeśli w Waszej szkole rozpoczęły naukę dzieci z Ukrainy, które trafiły do Polski po wybuchu wojny w ich kraju, zapoznaj się z opracowaniem „Dziecko pod wpływem traumy”, w którym znajdziesz cenne informacje i wskazówki, jak przygotować placówkę na przyjęcie nowych uczniów. 
 3. Zorganizuj spotkanie dla uczniów w klasie/grupie/placówce z psychologiem lub pedagogiem szkolnym poświęcone tematyce zdrowia psychicznego. Możecie zaprosić także specjalistę w zakresie zdrowia psychicznego spoza szkoły. Spotkanie to będzie okazją dla młodzieży na bliższe poznanie profesji psychologa i dyskusję na tematy, które są dla nich ważne. Obejrzyjcie wspólnie materiał filmowy przygotowany dla młodzieży i o młodzieży. Może on być punktem wyjścia do ważnej dyskusji z uczniami.
 4. Jeśli pracujesz z grupą uczniów w wieku 10-14 lat, przeprowadź zajęcia edukacyjne w oparciu o materiały przygotowane przez UNICEF Polska. Wykorzystaj udostępnione scenariusze zajęć w „Przewodniku dla nauczyciela” oraz komiks. Obejrzyjcie z uczniami film, który został dla nich przygotowany (materiał dla młodzieży i o młodzieży). Materiał video możesz także udostępnić uczniom online.
 5. Zorganizuj spotkanie z rodzicami/opiekunami uczniów, podczas którego porozmawiacie o profilaktyce zdrowia psychicznego i wspólnie obejrzycie film - wywiad z ekspertem o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży (dla rodziców). Spotkanie to można połączyć z innymi zaplanowanymi działaniami, jak np. z przewidzianą w kalendarzu roku szkolnego wywiadówką, bądź innym wydarzeniem. Link do wywiadu oraz link do artykułów w sekcji dla rodziców na stronie UNICEF Polska https://unicef.pl/co-robimy/dla-rodzicow możesz przekazać opiekunom dzieci mailowo. Na stronie znajdziecie informacje, gdzie w razie potrzeby szukać profesjonalnej opieki i pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. 
 6. Podsumujcie Wasze działania i złóż raport z realizacji projektu na stronie UNICEF Polska. Formularz raportu będzie dostępny na Koncie koordynatora od 1 czerwca do 24 czerwca w zakładce "Szkoły". Po złożeniu raportu, udostępnione zostaną na koncie Koordynatora materiały potwierdzające udział w akcji - dyplom dla placówki oraz zaświadczenie dla Koordynatora. 

Materiały niezbędne do przeprowadzenia projektu dostępne są wyłącznie on-line na koncie Koordynatora w zakładce „Szkoły”. 

Przed przystąpieniem do akcji należy zapoznać się z regulaminem projektu. 

Pokażmy, że zdrowie psychicznego młodego pokolenia nie jest nam obojętne. Emocje dają moc, a moc jest w głowie – eMOCje w GŁOWIE – to projekt dla Was!

Zobacz również

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Więcej
Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzież z całej Polski wypracowała listę zagadnień, jakie są dla nich szczególnie istotne i jakie powinny być według nich uwzględnione w kontekście europejskim.

Więcej
Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Więcej