UNICEF Polska - Razem pomagamy na Ukrainie

Pomoc dla Ukrainy

Dziękujemy! Twoja pomoc ma znaczenie

Dziękujemy, że razem z nami niesiesz pomoc mieszkańcom Ukrainy. Twoje wsparcie pozwala nam ratować i chronić dzieci, którym konflikt tak brutalnie i z dnia na dzień odebrał dzieciństwo. 

Konwoje z pomocą humanitarną dotarły na Ukrainę

UNICEF-Ukraina-pomoc-UN0606248

© UNICEF/Filippov

Dzięki Tobie od początku konfliktu dostarczył już blisko 1200 ton pomocy humanitarnej. Miejscem przeznaczenia transportów jest Ukraina, ale też punkty przygraniczne krajów przyjmujących uchodźców. 92 ciężarówki już dostarczyły na Ukrainę artykuły dla ponad 8 milionów potrzebujących, w tym 2 milionów dzieci.  

Wśród  produktów pomocowych są m.in. środki ochrony osobistej dla pracowników medycznych, leki, apteczki pierwszej pomocy, zestawy położnicze, sprzęt chirurgiczny, koncentratory tlenu, przenośne lodówki, koce i ubrania zimowe, środki higieniczne i sanitarne, ale także zestawy edukacyjne dla małych dzieci i młodzieży.  

Gdzie dotarła pomoc humanitarna UNICEF?

6-UNICEF-Ukraina-pomoc-UN0604226

© UNICEF/Ratushniak

Apteczki pierwszej pomocy i sprzęt ratujący życie został dostarczony m.in. do 25 szpitali i placówek medycznych w Czernichowie, Kijowie, Charkowie, Doniecku i Połtawie. Z pomocy skorzysta 25 000 kobiet w ciąży i dzieci.

Zestawy higieniczne, pieluchy, środki dezynfekujące i woda butelkowana zostały dostarczone do ośrodków opieki społecznej we wschodniej Ukrainie. Zaopatrzenie stanowi bezpośrednią pomoc rodzinom dotkniętym konfliktem. 

160 zestawów edukacyjnych dla małych dzieci zostanie rozdystrybuowanych, aby wspierać edukację około 8000 dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Jak jeszcze pomagamy na Ukrainie?

UNICEF-Blue-Dot-UN0611000a

© UNICEF/Modola

Do 47 zwiększyliśmy liczbę mobilnych zespołów UNICEF, które docierają do najmłodszych z pomocą psychologiczną na obszarze Ukrainy.

Powstaje też 100 mobilnych zespołów ds. edukacji i wczesnego rozwoju. 15 z nich będzie na stałe stacjonować na dworcach i na granicy, aby dotrzeć do około 6000 dzieci.

Opracowywany jest także program pomocy finansowej, aby zaspokoić podstawowe potrzeby ponad 265 000 gospodarstw domowych, w których mieszkają dzieci. 

 

Z Tobą pomagamy uchodźcom z Ukrainy

Tworzymy Blue Dots (tzw. „niebieskie punkty”) - czyli punty wsparcia dziecka i rodziny, zlokalizowane w kluczowych miejscach na szlakach migracyjnych.

Powstają one we współpracy z UNHCR i lokalnymi władzami w Polsce, Rumunii, Mołdawii, Słowacji i na Węgrzech. Pierwsze niebieskie punkty działają już w Mołdawii i Rumunii. W Polsce docelowo będzie 34. Do magazynu w Rzeszowie dotarły już pierwsze transporty z niezbędnymi do budowy Blue Dots materiałami. 

Jaką pomoc zapewnią Blue Dots?

UNICEF-BlueDotUN0607808

© UNICEF/Holerga

  • Blue Dots to punkty pomocy, w których przemieszczające się rodziny mogą uzyskać niezbędne informacje o dostępnym możliwym wsparciu

  • Punkty te mają specjalnie zaadaptowane dla dzieci przestrzenie do odpoczynku i zabawy, wydzielone strefy dla matek z małymi dziećmi i niemowlętami, w których kobiety mogą karmić piersią i zadbać o higienę swoich maluchów. 

  • To miejsca, w których jest dostęp do zdatnej/bezpiecznej wody do picia, doustnych soli nawadniających, wyposażenia niezbędnego do przygotowania posiłków dla najmłodszych, np. mleka w proszku.

  • W punktach znajdują się też artykuły pierwszej potrzeby (odzież, artykuły higieniczne, koce) przeznaczone dla najbardziej potrzebujących dzieci i kobiet.

 

UNICEF-Ukraina-pomoc-PL-UN0607358

© UNICEF/English

  • Blue Dots to punkty udzielające pierwszej pomocy medycznej i psychospołecznej.

  • W punktach Blue Dots UNICEF i partnerzy identyfikują też szczególnie narażone na przemoc i nadużycia dzieci i kobiety (np. samotnych matek czy dzieci bez opieki), kierując je do miejsc, w których mogą uzyskać specjalistyczne wsparcie. 

  • Blue Dots to bezpieczne miejsca do spania, w których osoby o szczególnych potrzebach mogą odpocząć przez krótki czas lub zostać skierowane do miejsc długoterminowego zakwaterowania w nagłych wypadkach. 

 

TAK POMAGAMY - FOTORELACJA 

Aktualności

Śmiercionośny atak na Ukrainę

Śmiercionośny atak na Ukrainę

Podczas śmiercionośnego ataku rakietowego na Ukrainę zginęło lub zostało rannych co najmniej 150 osób. Poważnym uszkodzeniom uległ szpital dziecięcy Okhmatdyt w Kijowie - największy w kraju ośrodek medyczny dla najmłodszych. 

Więcej
Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwartego dziecka na świecie

Ubóstwo żywnościowe dotyka co czwarte dziecko na świecie

Powiększające się nierówności, konflikty i kryzys klimatyczny w połączeniu z drożejącymi produktami spożywczymi, nadmiarem niezdrowej żywności, szkodliwymi strategiami marketingowymi produktów spożywczych oraz niewłaściwymi praktykami żywieniowymi skazują miliony dzieci na ubóstwo żywnościowe.

Więcej
10 faktów o edukacji na temat zdrowia i higieny menstruacyjnej w szkołach

10 faktów o edukacji na temat zdrowia i higieny menstruacyjnej w szkołach

Wiedza na temat zdrowia i higieny menstruacyjnej często nie jest przekazywana dzieciom podczas nauki w szkołach. Dzieje się tak m.in. z powodu nierówności społecznych, ograniczonego dostępu najmłodszych do edukacji, ale także do podstawowych produktów i usług. 

Więcej