Dzieci w Strefie Gazy potrzebują pomocy TERAZ

Kryzys w Strefie Gazy. Dzieci potrzebują pomocy.

Pomóż teraz

Pomagam

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Pilna pomoc humanitarna
UNICEF Polska - pomoc medyczna

380 zł

na najpilniejszą pomoc medyczną, np. leki, zestawy pierwszej pomocy, materiały opatrunkowe, niezbędny sprzęt medyczny

UNICEF Polska - żywność terapeutyczna

170 zł

pomoże zapewnić czystą wodę, gdy infrastruktura jest zniszczona i nie ma dostępu do bezpiecznych ujęć (dostawy wody, tabletki uzdatniające wodę do picia itp.).

UNICEF Polska - środki higieniczne

90 zł

na pomoc psychologiczną i opiekę w bezpiecznym schronieniu, szczególnie dla dzieci, które straciły swoje rodziny

UNICEF Polska - Ratowanie życia dzieci

Każda wpłata ma znaczenie, bo pomaga nam ratować życie i zdrowie dzieci oraz zapewniać im bezpieczeństwo

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
UNICEF Polska - Pomoc dla dzieci poszkodowanych w kataklizmach
UNICEF Polska - pomoc medyczna

90 zł

na pilną pomoc medyczną, lekarstwa i sprzęt medyczny w strefach kryzysów humanitarnych

UNICEF Polska - woda

60 zł

na pomoc materialną, ochronę i wsparcie psychologiczne dla dzieci w sytuacjach kryzysów humanitarnych

UNICEF Polska - tabletki uzdatniające wodę

40 zł

czystą wodę: dostawy wody w sytuacjach kryzysowych, budowę trwałej infrastruktury wodno-sanitarnej

UNICEF Polska - Ratowanie życia dzieci

Każda kwota regularnego wsparcie pomaga nam ratować i chronić dzieci na całym świecie - każdego dnia!

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Personalne

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Adresowe

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Kontaktowe

Powyższa zgoda jest wymagana
Akceptacja Regulaminu Konta PayU jest wymagana.

Wybieram rodzaj płatności

Dzień comiesięcznych wpłat

Dane karty płatniczej

Podaj numer karty
Karty płatnicze
Podaj miesiąc ważności karty
Podaj rok ważności karty
Podaj numer CVV

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Numer konta zbiórki dla wpłat Darczyńców indywidualnych: 
15 1240 6973 1111 0011 2990 3638
Tytuł przelewu: 
Pomoc dzieciom w kryzysie w Strefie Gazy 2642

Numer konta zbiórki dla wpłat od firm:
71 1020 1013 0000 0902 0135 4919 
Tytuł przelewu: 
Pomoc dzieciom w kryzysie w Strefie Gazy

Kryzys w Strefie Gazy


 

Jesteśmy poważnie zaniepokojeni eskalacją przemocy w Strefie Gazy. Setki dzieci zginęły lub zostały ranne. Szpitale są przepełnione, brakuje zaopatrzenia medycznego. Liczba ofiar wśród dzieci stale rośnie. W wyniku trwających ostrzałów dzieci i ich rodziny praktycznie straciły dostęp do żywności, wody pitnej, lekarstw i elektryczności. Wiele z nich już wcześniej polegało tylko na pomocy humanitarnej – teraz ich sytuacja jest krytyczna.

Wzywamy do natychmiastowego zawieszenia broni. Ponad milion ludzi – z czego prawie połowa to dzieci – ma opuścić swoje domy ze względu na spodziewany atak lądowy, ale nie ma bezpiecznego miejsca, do którego mogliby się udać. Sytuacja pogarsza się, a dzieci płacą za to najwyższą cenę.

Sytuacja i potrzeby


 

Kryzys w Strefie Gazy zagraża życiu dzieci

© UNICEF/Mohammad Ajjour

Zniszczenia infrastruktury wodno-sanitarnej i brak paliwa, które ją zasila, powoduje, że wiele źródeł czystej wody nie działa. Niewiele funkcjonuje jeszcze w przestrzeni publicznej.  Dostępnych jest 5% wody pitnej. Ludzie zaczęli pić brudną wodę ze studni i półsłoną, niedostosowaną do potrzeb człowieka. Stacje odsalania, wcześniej produkujące 21 milionów wody pitnej dziennie, przestały działać. 

Mieszkańcy Strefy Gazy potrzebują natychmiastowego dostępu do czystej wody. To podstawowa, najważniejsza potrzeba dzieci i ich rodzin. Bez tego zaczną umierać z powodu z odwodnienia.

 

Kryzys w Strefie Gazy zagraża życiu dzieci

© UNICEF/Eyad El Baba

Uszkodzona lub zniszczona została część infrastruktury medycznej. Atakowane są karetki i szpitale pełne pacjentów; wiele z nich dostało nakaz ewakuacji. Wśród personelu medycznego są ofiary śmiertelne i ranni. Brakuje leków i sprzętu medycznego, kończy się też paliwo i dostęp do elektryczności, niezbędne do funkcjonowania szpitali. To sprawia, że dostęp do odpowiedniej pomocy medycznej jest w znacznym stopniu ograniczony, a wymagających natychmiastowej pomocy pacjentów jest coraz więcej.

Niezbędne jest zaopatrzenie medyczne i ochrona personelu medycznego, aby mógł nieść pomoc chorym i rannym.

Kryzys w Strefie Gazy zagraża życiu dzieci

© UNICEF/Eyad El Baba

Uszkodzonych lub zniszczonych zostało dziesiątki tysięcy budynków mieszkalnych. Tysiące ludzi zginęło, wiele wciąż znajduje się pod gruzami lub jest zaginionych – w tym setki dzieci. Po 10 dniach od eskalacji przemocy wewnętrznie przesiedlonych osób było co najmniej 630 000, ale ta liczba jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Szukają schronienia w szkołach, szpitalach lub u krewnych, ale nigdzie nie jest bezpiecznie. 

Wzywamy do zapewnienia dzieciom bezwarunkowej ochrony przed przemocą i krzywdą - do czego mają prawo na podstawie międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka.
 

Kryzys w Strefie Gazy zagraża życiu dzieci

© UNICEF/Hassan Islyeh

Eskalacja przemocy i przesiedlenia to poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego dzieci. Już wcześniej zidentyfikowano 816 000 dzieci wymagających wsparcia psychologicznego i psychospołecznego ze względu na długotrwały konflikt i brak ochrony. Teraz ich sytuacja znacznie się pogorszyła. Dzieci doświadczają silnego stresu, są przerażone. Wiele z nich razem z rodzinami ucieka przed ciągłymi atakami, ale trudne warunki w przepełnionych schronieniach i brak bezpieczeństwa dodatkowo nasilają objawy.

Potrzebne jest pilne wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci, które pomoże im lepiej radzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami.

Jak pomaga UNICEF


 

Dzieci w Strefie Gazy potrzebują pomocy TERAZ

© UNICEF/Mohamed Ragaa

Pomimo ciężkiej sytuacji, nasi pracownicy są na miejscu i odpowiadają na krytyczne potrzeby dzieci, ale dostęp do nich jest coraz trudniejszy.

Dostarczamy im niezbędne lekarstwa i zaopatrzenie medyczne dla szpitali, paliwo potrzebne do działania infrastruktury wodno-sanitarnej, środki uzdatniające wodę do picia oraz wsparcie psychologiczne i psychospołeczne. Zapewniamy wsparcie finansowe dla najpoważniej poszkodowanych rodzin.

Jednak liczba potrzebujących wszechstronnej pomocy dzieci i ich rodzin dramatycznie rośnie i konieczna jest pomoc na znacznie większą skalę. 
 

Kryzys w Strefie Gazy zagraża życiu dzieci

© UNICEF/Reine Chahine

Jesteśmy gotowi niezwłocznie dostarczać niezbędną, ratującą życie pomoc. Wiele naszych produktów humanitarnych dotarło do Egiptu i oczekuje na przekazanie ich przez naszego partnera do Strefy Gazy. Potrzebujemy bezpiecznych korytarzy humanitarnych, które umożliwią niezakłócony transport do i ze Strefy Gazy. 

Eskalacja przemocy powoduje, że potrzeby rosną. Dzieci i ich rodziny nie mogą dłużej czekać. Pilnie potrzebne jest nieprzerwane wsparcie medyczne i dostarczanie żywności, czystej wody pitnej, paliwa.

Pomóż nam zapewnić natychmiastową pomoc dzieciom w Strefie Gazy.