Dzieci w Strefie Gazy potrzebują pomocy TERAZ

Kryzys w Strefie Gazy. Dzieci potrzebują pomocy.

Pomóż teraz

Pomagam

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Pilna pomoc humanitarna
UNICEF Polska - pomoc medyczna

380 zł

na najpilniejszą pomoc medyczną, np. leki, zestawy pierwszej pomocy, materiały opatrunkowe, niezbędny sprzęt medyczny

UNICEF Polska - żywność terapeutyczna

170 zł

na żywność terapeutyczną (m.in. mleko terapeutyczne, odżywczą pastę), która ratuje życie głodującym i niedożywionym dzieciom

UNICEF Polska - środki higieniczne

90 zł

na pomoc psychologiczną i opiekę w bezpiecznym schronieniu, szczególnie dla dzieci, które straciły swoje rodziny

UNICEF Polska - Ratowanie życia dzieci

Każda wpłata ma znaczenie, bo pomaga nam ratować życie i zdrowie dzieci oraz zapewniać im bezpieczeństwo

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
UNICEF Polska - Pomoc dla dzieci poszkodowanych w kataklizmach
UNICEF Polska - pomoc medyczna

90 zł

na pilną pomoc medyczną, lekarstwa i sprzęt medyczny w strefach kryzysów humanitarnych

UNICEF Polska - woda

60 zł

na leczenie żywnością terapeutyczną wycieńczonych głodem dzieci

UNICEF Polska - tabletki uzdatniające wodę

40 zł

czystą wodę: dostawy wody w sytuacjach kryzysowych, budowę trwałej infrastruktury wodno-sanitarnej

UNICEF Polska - Ratowanie życia dzieci

Każda kwota regularnego wsparcie pomaga nam ratować i chronić dzieci na całym świecie - każdego dnia!

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Personalne

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Adresowe

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Kontaktowe

Powyższa zgoda jest wymagana
Akceptacja Regulaminu Konta PayU jest wymagana.

Wybieram rodzaj płatności

Dzień comiesięcznych wpłat

Dane karty płatniczej

Podaj numer karty
Karty płatnicze
Podaj miesiąc ważności karty
Podaj rok ważności karty
Podaj numer CVV

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Numer konta zbiórki dla wpłat Darczyńców indywidualnych: 
15 1240 6973 1111 0011 2990 3638
Tytuł przelewu: 
Pomoc dzieciom w kryzysie w Strefie Gazy 2642

Numer konta zbiórki dla wpłat od firm:
71 1020 1013 0000 0902 0135 4919 
Tytuł przelewu: 
Pomoc dzieciom w kryzysie w Strefie Gazy

Sytuacja w Strefie Gazy


 

Dzieci w Strefie Gazy umierają na naszych oczach

© UNICEF

Nieustannie wzywamy do natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni w Strefie Gazy. 

Niemal 2,3 milionom ludzi grozi śmierć w wyniku ataków, ale też z głodu, odwodnienia i nieleczonych chorób. Liczba ofiar i dewastacja Strefy Gazy są zatrważające. Prawie połowa populacji to dzieci i to na nie wojna wywiera największy wpływ. Tysiące zginęło, zostało rannych lub pozostają pod gruzami. Wiele dzieci straciło swoje rodziny - zostały osierocone i bez opieki.

Dostęp do Strefy Gazy jest ograniczony, ale jesteśmy na miejscu i robimy wszystko, aby zapewnić ratującą życie pomoc jak największej liczbie dzieci. Jesteśmy też przygotowani na zwiększenie skali pomocy, gdy dla pomocy humanitarnej zostaną otwarte przejścia graniczne.

Dzieci w Strefie Gazy umierają na naszych oczach

© UNICEF/Abed Zaqout

Zbombardowane zostały dziesiątki tysięcy budynków mieszkalnych, szkoły, szpitale i meczety. W wielu z nich dzieci i dorośli szukali schronienia.

Tylko 12 z 36 szpitali częściowo funkcjonuje, ale brakuje paliwa i zaopatrzenia medycznego. Operacje przeprowadzane są bez znieczulenia, a chorzy nie otrzymują koniecznych leków.

Dzieci trafiają do szpitali z poważnymi poparzeniami, otwartymi ranami i uszkodzeniami ciała wymagającymi amputacji. Kobiety opuszczają szpitale w ciągu kilku godzin po porodzie. Noworodki i wcześniaki, które muszą przebywać w inkubatorach, umierają przez brak prądu. W lutym około 93% dzieci poniżej 5 roku życia cierpiało z powodu jednej lub więcej chorób, w tym gorączki, wymiotów i infekcji skóry – a sytuacja się pogarsza.

Dzieci w Strefie Gazy umierają na naszych oczach

© UNICEF/ABED ZAGOUT

Palestyńczycy w Strefie Gazy doświadczają braku bezpieczeństwa żywnościowego. 95% kobiet w ciąży i karmiących je zbyt mało, a żywność, do której ma dostęp, ma najniższą wartość odżywczą. Około 135 000 dzieci poniżej 2. roku życia nie jest karmiona piersią lub nie otrzymuje żywności dostosowanej do wieku, co jest krytyczne dla ich wzrostu i rozwoju.

W ponad 95% gospodarstw domowych dorośli ograniczają swoje posiłki, aby zapewnić więcej jedzenia dzieciom – ale nawet to nie wystarcza. Coraz więcej dzieci poniżej 2. roku życia cierpi z powodu ostrego niedożywienia – to 31% na północy Strefy Gazy, 28% w części centralnej i 10% na południu. Osłabione głodem dzieci są też bardziej podatne m.in. na ostrą biegunkę, która jeszcze bardziej pogłębia niedożywienie. Nieleczone prowadzi do śmierci dzieci.

Brak wody w Strefie GAzy

© UNICEF/El Baba

Większość przesiedlonych na południu Strefy Gazy ma dostęp tylko do 1-2 litrów wody dziennie - to znacznie poniżej ich potrzeb. Zniszczona znaczna część infrastruktury wodno-sanitarnej sprawia, że dzieci są zmuszone pić zanieczyszczoną wodę, co prowadzi do chorób i odwodnienia. 90% dzieci poniżej 5 roku życia cierpi z powodu co najmniej jednej choroby zakaźnej, w tym infekcji górnych dróg oddechowych, żółtaczki czy chorób skóry. 70% miało w ostatnim czasie biegunkę.

Warunki sanitarno-higieniczne są katastrofalne - w Rafah na jedną toaletę przypada średnio 891 osób. Brak dostępu do toalet i częsta defekacja na zewnątrz zwiększają ryzyko epidemii chorób, w tym cholery i przewlekłej biegunki. To pogłębia osłabienie i niedożywienie dzieci i zagraża ich życiu.

Jak pomagamy


 

Dzieci w Strefie Gazy umierają na naszych oczach

© UNICEF/Eyad El Baba

Ciągłe bombardowania i kończące się zasoby sprawiają, że niemal cała ludność Strefy Gazy potrzebuje pomocy, aby przetrwać.

Naszymi priorytetami są: zapewnienie dostępu do czystej wody, zaopatrzenie szpitali i wsparcie personelu medycznego, dostarczenie suplementów odżywczych i witamin. UNICEF koordynuje klaster żywieniowy w Strefie Gazy, który skupia ponad 30 partnerów.

Monitorujemy sytuację i zapewniamy pomoc dzieciom i matkom – zarówno leczenie, jak i prewencję niedożywienia. UNICEF z WHO i WFP apeluje o otwarcie nowych dróg dla konwojów humanitarnych, wpuszczanie do Strefy Gazy większej ilości ciężarówek z zaopatrzeniem oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownikom humanitarnym i ludziom korzystającym z pomocy. Pomimo trudnej sytuacji kontynuujemy niesienie pomocy.

WE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI ZAPEWNILIŚMY MIĘDZY INNYMI:

UNICEF paliwo ikona

Paliwo do stacji odsalania i studni - 1,3 miliona ludzi zyskało dostęp do czystej wody

UNICEF zdrowie ikona

Ratujące życie zaopatrzenie medyczne
dla 374 tys. ludzi

UNICEF woda

Usługi sanitarno-higieniczne,
z których skorzystało ponad 400 tys. ludzi

UNICEF Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychospołeczne
dla ponad 55 tys. ludzi, w tym 44 900 dzieci

UNICEF zdrowie ikona

962 550 szczepionek m.in. przeciwko odrze, zapaleniu płuc i polio

Pomoc UNICEF odzież dla dzieci

Pomoc materialną (w tym namioty, koce i ciepłą odzież dla przesiedlonych dzieci) oraz wsparcie finansowe dla 600 tys. dzieci z rodzinami.

Trwałe zawieszenie broni i pomoc humanitarna to dla dzieci w Strefie Gazy kwestia życia lub śmierci. Zapewniamy im pomoc każdego dnia, ale Twoja darowizna umożliwi nam dotarcie z pomocą do większej ilości dzieci i ich rodzin i zapewnienie ciągłości pomocy, której tak bardzo potrzebują Palestyńczycy w Strefie Gazy.