Zdrowie psychiczne 23 LP desktop

Kryzys zdrowia psychicznego

Chroń z nami zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Pomóż

Pomagam

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Pomoc dzieciom w kryzysie zdrowia psychicznego
pomoc medyczna

320 zł

na specjalistyczną pomoc psychologiczną dla dzieci doświadczających przemocy i traumy w strefach konfliktu lub znajdujących schronienie w krajach przyjmujących wojennych uchodźców

Wsparcie materialne

160 zł

na organizację miejsc zapewniających dzieciom przestrzeń do zabawy i wsparcie psychospołeczne w regionach objętych konfliktami lub katastrofami naturalnymi

wsparcie psychologiczne

80 zł

na materiały i programy edukacyjne dla dzieci i nauczycieli obejmujące promocję zdrowia psychicznego w Polsce

UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy

Każda wpłata ma znaczenie. Może zapewnić dzieciom zdrowy rozwój.

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Zdrowie psychiczne dzieci pomoc UNICEF
pomoc psychologiczna

90 zł

aby zapewnić dzieciom bezpieczne przestrzenie do nauki i zabawy oraz wsparcie psychospołeczne w sytuacji kryzysu humanitarnego

UNICEF Polska - zestaw do walki z chorobami

60 zł

na systematyczne wsparcie psychologiczne dzieci żyjących w strefach konfliktów

UNICEF Polska - edukacja

40 zł

na systematyczne monitorowanie zdrowia psychicznego dzieci w Polsce i na świecie

UNICEF Polska - Pomoc dla Ukrainy

Każda forma Twojego stałego wsparcia jest ważna, ponieważ pomaga nam troszczyć się o zdrowie psychiczne i prawidłowy rozwój każdego dziecka.

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Personalne

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Adresowe

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Kontaktowe

Powyższa zgoda jest wymagana
Akceptacja Regulaminu Konta PayU jest wymagana.

Wybieram rodzaj płatności

Dzień comiesięcznych wpłat

Dane karty płatniczej

Podaj numer karty
Karty płatnicze
Podaj miesiąc ważności karty
Podaj rok ważności karty
Podaj numer CVV

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Kryzys zdrowia psychicznego dzieci na świecie

W ostatnich latach pandemia pozbawiła dzieci na całym świecie stałego kontaktu z rówieśnikami i światem zewnętrznym. Miliony z nich popadły w depresję. COVID pogłębił istniejący już problem złego stanu psychicznego dzieci.

Przemoc, konflikty zbrojne, przesiedlenia, życie na uchodźstwie, bezdomność, nadużycia  – dzieci na całym świecie codziennie cierpią w ciszy. Bez wsparcia, zrozumienia i opieki psychologicznej nie są w stanie poradzić sobie z emocjami i traumą, które przeżywają.

Zły stan zdrowia psychicznego jest jedną z głównych przyczyn śmierci, chorób i niepełnosprawności dzieci. Szacuje się, że ponad 13% dzieci na całym świecie cierpi z powodu depresji. Co roku niemal 46 tysięcy dzieci i młodzieży popełnia samobójstwo. Jedno dziecko umiera co 11 minut z powodu braku opieki psychologicznej.

Kryzys zdrowia psychicznego dzieci

© UNICEF/Ijazah

Jak pomaga UNICEF?

Icon zdrowie
Podejmujemy działania związane z promocją zdrowia psychicznego wśród dzieci
25_UNICEF_ICON_ARMY_WHITE.png
Zapewniamy wsparcie dla dzieci w strefach konfliktów zbrojnych
Icon PSYCHO support
Zapobiegamy łamaniu praw dziecka
Icon Edukacja
Edukujemy nauczycieli w zakresie zdrowia psychicznego
Icon harassement
Wspieramy i edukujemy rodziców oraz opiekunów
Icon social protection
Przekazujemy środki finansowe, aby zapewnić dostęp do specjalistów
Kryzys zdrowia psychicznego dzieci - jak pomaga UNICEF
Zdrowie psychiczne dzieci pomoc UNICEF

© UNICEF/Willocq

Pomoc w zakresie zdrowia psychicznego ma zasadnicze znaczenie dla poprawy dobrostanu dzieci dotkniętych kryzysami humanitarnymi. UNICEF działa na całym świecie, aby wzmocnić odporność dzieci i ich rodzin oraz pomóc im radzić sobie z przeciwnościami podczas kryzysu humanitarnego.

Dostosowujemy naszą pomoc do lokalnych kontekstów, wsłuchując się w to, co społeczności określają jako swoje priorytety. Oferujemy wsparcie psychologiczne dzieciom, młodzieży, opiekunom, rodzinom i szerszej społeczności poprzez szereg interwencji.

W 2020 roku UNICEF objął wsparciem psychologicznym aż 47,2 mln dzieci i ich opiekunów w 116 krajach.

Kryzys zdrowia psychicznego dzieci w Polsce

W ostatnich latach dramatycznie wzrosła liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Polsce. W samym 2021 roku odnotowano aż 1496 prób. W całym kraju, około 9% dzieci cierpi z powodu zaburzeń psychicznych.

Biorąc pod uwagę stan psychiatrii dziecięcej w Polsce, braki kadrowe i trudną sytuację systemu ochrony zdrowia, zapewnienie ochrony i wsparcia wszystkim dzieciom w potrzebie jest ogromnym wyzwaniem.

Dostęp do specjalistów jest w Polsce ograniczony. Szpitale są przepełnione, na wizytę trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Dzieci, które potrzebują natychmiastowej pomocy nie dostają jej.

Zdrowie psychiczne dzieci w Polsce

© UNICEF/Latayko

Jak UNICEF pomaga dzieciom w Polsce?

eMocje w głowie - projekt edukacyjny

© UNICEF/Mahari

W 2022 roku UNICEF Polska zorganizował skierowaną do szkół kampanię edukacyjną „eMOCje w GŁOWIE”, której celem było zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia psychicznego, a także wyposażenie młodzieży, nauczycieli i rodziców w wiedzę w tym zakresie.

Alarmujemy także o dramatycznej sytuacji opieki psychiatrycznej i psychologicznej dzieci w Polsce i wzywamy do podjęcia konsekwentnych działań i systemowych zmian w tym zakresie. Podkreślamy, jak ważny jest rozwój profilaktyki zdrowia psychicznego w szkołach, a także opracowanie standardów opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Do chwili obecnej nasz apel podpisało blisko 48 tysięcy osób. Ty też możesz dołączyć do naszego apelu TUTAJ.

Wraz z organizacjami partnerskimi tworzymy bezpieczne przestrzenie, często nazywane „Miejscami Przyjaznymi Dzieciom”.

Są to miejsca, które zapewniają regularne, zorganizowane zajęcia pomagające dzieciom i młodzieży rozwijać umiejętności: radzenia sobie z kryzysami, rozwiązywania problemów, wyrażania emocji oraz tworzenia i utrzymywania relacji.

Może to odbywać się poprzez grupy rówieśnicze, zajęcia rekreacyjne, sport oraz szkolenia zawodowe czy z umiejętności życiowych. W razie potrzeby zapewniamy bezpośrednie wsparcie indywidualne lub kierujemy dzieci do dalszej specjalistycznej opieki.

UNICEF Polska - Miejsca przyjazne dzieciom

© UNICEF/Moskalenko

Wsparcie psychologiczne dzieci i rodzin

© UNICEF/ Kasia Strek

UNICEF pomaga rodzicom i opiekunom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do wspierania dzieci w trudnej sytuacji.

Podnosimy świadomość na temat reakcji, jakie mogą mieć dzieci podczas kryzysów humanitarnych. Promujemy prawidłowe postawy rodzicielskie oraz szkolimy rodziców i opiekunów we wspieraniu dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Organizujemy grupy wsparcia dla matek i ojców, aby wzmocnić ich kompetencje. UNICEF zapewnia również opiekę psychologiczną dla rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Dlaczego prosimy Cię o pomoc?

Kryzys zdrowia psychicznego nie zniknie sam. Wspólnie możemy pracować nad zmniejszeniem jego konsekwencji dla dzieci i młodzieży. Żeby to osiągnąć, potrzebujemy wsparcia Darczyńców takich jak Ty. Dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie zapewnić ochronę i bezpieczeństwo dla milionów dzieci.

Twoja pomoc przełoży się na:

  • Inwestycje we wsparcie psychospołeczne i ochronę zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży, ich rodziców i opiekunów.
  • Promocję zdrowia psychicznego w rodzinach poprzez programy wsparcia i edukację, a także dbanie o samopoczucie zarówno dzieci jak i ich opiekunów.
  • Promocję zdrowia psychicznego w szkołach i społecznościach, ze szczególnym naciskiem na to, żeby dzieci i młodzież czuły się bezpiecznie, uczyły się zdrowej komunikacji i dbania o relacje, a także miały dostęp do specjalistów.
Na co przełoży się Twoja pomoc

© UNICEF/Zavhorodnii