UNICEF Polska: Chroń zdrowie psychiczne dzieci!

Zdrowie psychiczne to kwestia życia i śmierci!

Pomóż

Pomagam

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
Pole wymagane
UNICEF Polska - Chrońmy zdrowie psychiczne dzieci!
UNICEF Polska - edukacja

60 zł

wspierasz dostęp dzieci do edukacji, gdy wojna uniemożliwia im bezpieczną naukę w szkole

UNICEF Polska - woda

120 zł

zapewniasz dzieciom m.in. dostęp do czystej, bezpiecznej do picia wody, gdy infrastruktura wodna jest zniszczona

UNICEF Polska - opieka medyczna

200 zł

dajesz dzieciom możliwość otrzymania właściwej opieki medycznej, która uratuje im zdrowie i życie w nagłych wypadkach

UNICEF Polska - Chrońmy zdrowie psychiczne dzieci!

Każda forma Twojego wsparcia jest ważna, ponieważ niesie ratującą życie pomoc!

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Pole wymagane
Pole wymagane
Powyższa zgoda jest wymagana
Wybierz formę płatności

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo w zależności od wyboru przekierowani do serwisu www.payu.pl lub www.paypal.com.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Wybieram kwotę

Minimalna kwota darowizny to 1zł. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Jeśli chcesz przekazać wyższą darowiznę, skontaktuj się z nami tel. + 48 22 568 03 00. Dziękujemy!
UNICEF Polska - Chrońmy zdrowie psychiczne dzieci!
UNICEF Polska - edukacja

35 zł

umożliwiasz zachowanie ciągłości edukacji dzieciom w strefach konfliktu

UNICEF Polska - pomoc psychologiczna

50 zł

dzięki Tobie tworzone są bezpieczne schronienia dla dzieci, w których mogą otrzymać m.in. pomoc psychologiczną po traumatycznych doświadczeniach wojennych

UNICEF Polska - opieka medyczna

90 zł

pomagasz wyposażać szpitale i ośrodki zdrowia w sprzęt niezbędny do ratowania życia dzieci

UNICEF Polska - Chrońmy zdrowie psychiczne dzieci!

Każda forma Twojego stałego wsparcia jest ważna, ponieważ pomaga nam reagować natychmiast w sytuacji kryzysu humanitarnego.

< Wstecz Wybrana kwota:

Wybieram rodzaj płatności

Moje dane

Personalne

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Adresowe

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Kontaktowe

Wybieram rodzaj płatności

Dzień comiesięcznych wpłat

Dane karty płatniczej

Podaj numer karty
Karty płatnicze
Podaj miesiąc ważności karty
Podaj rok ważności karty
Podaj numer CVV
Powyższa zgoda jest wymagana
Akceptacja Regulaminu Konta PayU jest wymagana.

Informujemy, że w celu dokonania płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl.

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%,
w przypadku osób prawnych 10% uzyskanego dochodu.

Jak UNICEF pomaga dzieciom w zakresie zdrowia psychicznego?

Pomoc w zakresie zdrowia psychicznego ma zasadnicze znaczenie dla poprawy dobrostanu dzieci dotkniętych kryzysami humanitarnymi. UNICEF działa na całym świecie, aby wzmocnić odporność dzieci i ich rodzin oraz pomagać im w radzeniu sobie z przeciwnościami podczas kryzysu humanitarnego. Dostosowujemy naszą pomoc do lokalnych kontekstów, wsłuchując się w to, co społeczności określają jako swoje priorytety. Oferujemy wsparcie psychologiczne dzieciom, młodzieży, opiekunom, rodzinom i szerszej społeczności poprzez szereg interwencji. W 2020 roku UNICEF objął wsparciem psychologicznym 47,2 mln dzieci i ich opiekunów.

Przekazując darowiznę, ratujesz życie dzieci i pomagasz zapewnić im lepszą przyszłość.

Jak UNICEF pomaga dzieciom w zakresie zdrowia psychicznego?

© UNICEF/UN0425421/Dejongh

Dzieci i młodzież

Wraz z organizacjami partnerskimi tworzymy bezpieczne przestrzenie, często nazywane „Miejscami Przyjaznymi Dzieciom”. Są to miejsca, które zapewniają regularne, zorganizowane zajęcia pomagające dzieciom i młodzieży rozwijać umiejętności radzenia sobie z kryzysami, rozwiązywania problemów, wyrażania emocji oraz tworzenia i utrzymywania relacji. Może to odbywać się poprzez grupy rówieśnicze, zajęcia rekreacyjne, sport oraz szkolenia zawodowe czy z umiejętności życiowych. W razie potrzeby zapewniamy bezpośrednie wsparcie indywidualne lub kierujemy dzieci do dalszej specjalistycznej opieki.

Opiekunowie i rodziny

UNICEF pomaga rodzicom i opiekunom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do wspierania dzieci w trudnej sytuacji. Podnosimy świadomość na temat reakcji, jakie mogą mieć dzieci podczas kryzysów humanitarnych, promujemy prawidłowe postawy rodzicielskie oraz szkolimy rodziców i opiekunów we wspieraniu dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Organizujemy grupy wsparcia dla matek i ojców, aby wzmocnić ich kompetencje. UNICEF zapewnia również opiekę psychologiczną dla rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Społeczności i partnerzy

UNICEF współpracuje z organizacjami społecznymi, aby rozwijać ich zdolność wspierania dzieci i rodzin. Poprzez działania takie jak kampanie ograniczające stygmatyzację problemów psychologicznych, dostarczamy jasnych informacji na temat zdrowia psychicznego dzieci i ich potrzeb psychospołecznych. Dotarcie do najbardziej potrzebujących dzieci i opiekunów, którzy doświadczyli ekstremalnych wydarzeń i stresu pourazowego, wymaga współpracy między wyspecjalizowanymi podmiotami zajmującymi się zdrowiem psychicznym, ochroną, edukacją i opieką społeczną. UNICEF pomaga w budowaniu zdolności systemu ochrony zdrowia, edukacji, usług społecznych i innych sektorów do świadczenia usług w zakresie zdrowia psychicznego, które są przyjazne dzieciom i rodzinie.

Możliwość odliczenia

Darowiznę na rzecz UNICEF można odliczyć od podstawy opodatkowania:
w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu.

Aktualności

Dołącz do zespołu UNICEF Polska jako Koordynator ds. F2F

Koordynator ds. F2F

UNICEF Polska poszukuje Koordynatora ds. F2F

Więcej
Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Jak rozbudzić w dziecku miłość do czytania?

Czytanie otwiera drzwi do przygód, nauki nowych rzeczy i kształtowania szeregu kluczowych umiejętności językowych, takich jak rozwój mowy czy poszerzanie zasobu słownictwa. Wspólna lektura to też wyjątkowa okazja do nawiązania więzi z dzieckiem i cieszenia się ze swojego towarzystwa. 

Więcej
UNICEF Polska - Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Edukacja dziewcząt jest ich prawem!

Dobrobyt i postęp każdego społeczeństwa zależy od równego traktowania wszystkimi jego członków.

Więcej