Aktualności

UNICEF - dla każdego dziecka

Narodowy Plan Działań w Polsce

Prace nad stworzeniem planu toczą się od początku 2003 roku przy dużym zaangażowaniu innych ministerstw, organizacji pozarządowych oraz ekspertów z różnych dziedzin.

Więcej
UNICEF - dla każdego dziecka

Program Polityki Jodowej

Program Polityki Jodowej jest realizowany zgodnie z rekomendacją Międzynarodowej Komisji do Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu i WHO jako program o charakterze ciągłym.

Więcej
UNICEF - dla każdego dziecka

Uwaga! Wielki Konkurs UNICEF

Z okazji XV rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka zapraszamy do konkursu "Mam prawo do ..."

Więcej
Małe dzieci, wielkie wojny

Małe dzieci, wielkie wojny

Problem udziału dzieci w konfliktach zbrojnych.

Więcej
UNICEF - dla każdego dziecka

Edukacja dzieci w zakresie znajomości ich praw

W większości szkół problematyka praw dziecka jest włączana do programów wychowawczych czy programów nauczania.

Więcej
HIV, AIDS i narkomania - niespotykane dotąd zagrożenia dla zdrowia młodych ludzi.

HIV, AIDS i narkomania - niespotykane dotąd zagrożenia dla zdrowia młodych ludzi.

Coraz młodsi eksperymentują z coraz to nowszymi formami narkotyków.

Więcej