Młodzi w Europie 2024

Młodzi w Europie 2024

9 czerwca 2024 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, podczas których zostaną wybrani nowi posłowie. To oni będą podejmowali decyzje, które wpływać będą m.in. na życie dzieci i młodzieży. W takich decyzjach powinno być brane pod uwagę zdanie tych, których te decyzje dotyczą – dzieci i młodzieży. UNICEF dba o to, aby głos najmłodszych został wysłuchany, dlatego we współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami podjęliśmy się działań, które to wspomogą. 

Młodzież z całej Polski wypracowała listę zagadnień, jakie są dla nich szczególnie istotne i jakie powinny być według nich uwzględnione w kontekście europejskim.

Dzieci i młodzież z całej Europy podzieliła się swoimi opiniami oraz oczekiwaniami, które pomogą w kształtowaniu przyjaznej dzieciom wspólnoty krajów UE.

Młodzi w Europie 2024 - postulaty

Postulaty wypracowane przez młodzież w ramach warsztatów zostały przekazane komitetom wyborczym, które zarejestrowały listy kandydatów w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, z prośbą o przedstawienie stanowiska. 

W perspektywie młodych do kluczowych zagadnień, którymi powinni się zająć przyszli posłowie w Parlamencie Europejskim, należą: 

 • wzmocnienie działań na rzecz budowania wspólnotowości na poziomie Europy, poszczególnych krajów członkowskich, a także między pokoleniami; 
 • promowanie nowoczesnych metod i narzędzi w systemach edukacji, a także podnoszenie świadomości społeczeństw w zakresie problemów dotyczących młodych; 
 • ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych, w tym budowanie świadomości na temat znaczenia dobrostanu psychicznego i fizycznego młodych osób oraz poszerzanie wiedzy dorosłych w tym zakresie; 
 • promocja mechanizmów partycypacji młodych ludzi w życiu społecznym i publicznym, m.in. poprzez obniżenie wieku wyborczego; 
 • kształtowanie przyjaznych warunków dla przedsiębiorczości młodych i rozwijanie kompetencji młodzieży w zakresie przygotowania do wyzwań zmieniającego się rynku pracy; 
 • intensyfikacja działań na rzecz zielonych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych, a także zwiększanie finansowania w tym obszarze; 
 • podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa oraz wdrażania skutecznej edukacji o cyfrowych zagrożeniach. 

Odpowiedzi Komitetów wyborczych będą sukcesywnie publikowane poniżej: 

 • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
 • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 
 • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE 
 • KOMITET WYBORCZY POLEXIT 
 • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA 
 • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 
 • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 • KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ 
 • KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW 
 • KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI 
 • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SILNEJ POLSKI