Jakiej Europy chcą dzieci? Sprawdź wyniki ankiety Europe Kids Want 2024

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty.

Konflikty zbrojne oraz zdrowie psychiczne – to obszary, z którymi wiążą się najpoważniejsze obawy dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej. Znamy wyniki ankiety Europe Kids Want 2024, która została opracowana we współpracy z dziećmi i dotyczyła najważniejszych dla nich tematów.

Wyniki ankiety Europe Kids Want 2024

© UNICEF

W Parlamencie Europejskim podejmowane są decyzje, które wpływają bezpośrednio na życie dzieci i młodzieży. W czerwcu 2024 roku odbędą się wybory, podczas których zostaną wybrani nowi przedstawiciele krajów członkowskich. UNICEF dzięki ankiecie Europe Kids Want, przeprowadzonej wraz ze współpracującymi organizacjami, zadał młodym mieszkańcom Europy pytania, pozwalające wystosować odpowiednie rekomendacje, które pomogą w kształtowaniu przyjaznej dzieciom wspólnoty krajów UE.  

Wyniki ankiety zostały opracowane po polsku w formie streszczenia, z którym można zapoznać się tutaj.

Ankieta wykazała, że młodzi w UE mierzą się z szeregiem problemów i wskazują konkretne obszary wymagające podjęcia pilnych działań. Jedna trzecia ankietowanych nie uważa, aby nauka w szkole była przydatna dla ich przyszłości, a dwie trzecie jest zdania, że presja wywierana przez szkołę ma negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne. Mniej niż jedna czwarta twierdzi, że do tej pory nie doświadczyło dyskryminacji ani nie było jej świadkiem.  

Tylko połowa najmłodszych czuje się bezpiecznie w internecie, a jeszcze mniej w szkole. Jednocześnie, 70% ankietowanych dzieci opowiada się za większą możliwością uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, aby mieć pewność, że ich głos zostanie wysłuchany w sprawach mających wpływ na ich życie. Także 70% dzieci jest zaniepokojonych lub bardzo zaniepokojonych skutkami zmiany klimatu i niewiele mniej uważa, że politycy nie robią wystarczająco dużo, aby tym zmianom przeciwdziałać. 

W badaniu Europe Kids Want wzięło udział ponad 9 tys. dzieci z krajów Unii Europejskiej, w wieku od 10 do 18 lat. 

Młodzi uczestniczący w badaniu wprost wskazują, że plany na lepszą przyszłość nigdy nie zostaną zrealizowane, jeśli dorośli nie będą współpracować z dziećmi, a obie strony będą zachowywać się tak, jakby miały różne cele, ambicje i interesy. Ich zdaniem nadszedł czas, aby wzajemnie doceniać wartości, wkład i zaangażowanie, dzięki którym postęp i dokonywanie zmian są możliwe. Jeśli nie młodzi, to kto? To badanie jest szczególnie ważne, ponieważ jedna trzecia, a więc najwięcej ankietowanych pochodziło z Polski. Młodzi Polacy mają silną potrzebę wyrażania swoich opinii na tematy ich dotyczące. Wyraźnie dają też znać, że nie stronią od rozważnego zaangażowania. Naszym, dorosłych, obowiązkiem jest im pomóc w jak najefektywniejszym wykorzystaniu tej wartościowej energii – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska.

Wyniki ankiety Europe Kids Want 2024

© UNICEF

Co więc rekomendują najmłodsi przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego? Wśród 10 postulatów znalazły się: 

  • Reforma obecnego systemu edukacji, obejmujące m.in. wdrożenie innowacyjnych metod nauczania oraz zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach, a także wzmocnienie pozycji dzieci w edukacji. 
  • Zwiększenie wsparcia dla zdrowia psychicznego oraz poprawa dostępu do usług w tym zakresie. 
  • Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji oraz zapewnienie usług wsparcia, m.in. poprzez poprawę bezpieczeństwa dzieci w przestrzeni publicznej. 
  • Wspieranie bardziej zdecydowanych działań na rzecz klimatu i środowiska naturalnego oraz promowanie odpowiedzialności korporacyjnej i zielonych inicjatyw. 
  • Ułatwianie zaangażowania, dzięki zwiększaniu świadomości dzieci na temat możliwości uczestnictwa w procesach decyzyjnych UE, a także utworzenie Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, aby umożliwić młodym ludziom udział w dyskusjach na temat polityki UE.

Badanie Europe Kids Want to wspólny projekt pięciu organizacji: ChildFund Alliance, Eurochild, Save the Children, SOS Children’s Villages i UNICEF. 

Szczegółowy raport w języku angielskim znajduje się tutaj. 

Zobacz również

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Więcej
Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzież z całej Polski wypracowała listę zagadnień, jakie są dla nich szczególnie istotne i jakie powinny być według nich uwzględnione w kontekście europejskim.

Więcej
Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Więcej