DLA Piper

dla-piper.jpg

Poza wymiernym wsparciem finansowym, firmy pomagają, wykorzystując swoje umiejętności. DLA Piper dostarcza wsparcie prawne, a doświadczenie pracowników oraz globalny zasięg bardzo pomagają w realizacji nawet najtrudniejszych projektów pomocowych.

W latach 2013-2017 DLA Piper we współpracy z UNICEF UK wspierała działania zmierzające do respektowania praw dziecka w Bangladeszu, edukując lokalną społeczność oraz zapewniając wsparcie prawne. DLA Piper dostarczyło porady prawne dla 1,6 tys. nastolatków zagrożonych konfliktem z prawem otrzymało, a sprawy 234 dzieci aresztowanych przez policję zostały rozwiązane przed wejściem na drogę sądową. Ponadto przeszkolono 424 kluczowych specjalistów, w tym funkcjonariuszy policji i prawników, w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom oraz związanymi z tym ustawami.

W 2017 r. partnerstwo weszło w nową, globalną fazę wspierającą działania UNICEF w zakresie ochrony dzieci na całym świecie. Ochrona dzieci jest istotnym, ale często niedofinansowanym obszarem pracy UNICEF. Jest złożona i wymaga długoterminowego wsparcia, aby dostrzec wymierne efekty.

Ponad 500 prawników DLA Piper współpracuje z UNICEF w 37 jurysdykcjach. Globalnie pracownicy firmy poświęcają 18 tys. godzin pracy rocznie pro bono. Czas, wiedza i zaangażowanie prawników DLA Piper przyczyniło się do wzmocnienia ochrony praw dzieci na całym świecie.

Zobacz również

UNICEF Polska Konwencja o Prawach Dziecka

Petycja ws. ratyfikacji przez Polskę III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.

Ratyfikacja dokumentu pozwoli urealnić ochronę wynikającą z Konwencji o Prawach Dziecka. 

Więcej
UNICEF Polska - Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

List Dyrektora Generalnego UNICEF Polska do Kadry Pedagogicznej

Więcej
UNICEF Polska - brak dostępu do nauki zdalnej

Raport UNICEF: Co najmniej 1/3 uczniów na świecie nie ma dostępu do nauki zdalnej podczas zamknięcia szkół z powodu COVID-19

Co najmniej jedna trzecia uczniów na świecie - 463 mln dzieci - nie miała dostępu do nauki zdalnej w czasie zamknięcia szkół z powodu pandemii.

Więcej