UNICEF: Niemal 50 mln przesiedlonych dzieci na świecie

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.
UNI187398_Med-Res

28 mln dzieci musiało opuścić swoje domy z powodu konfliktów

Nowy Jork, 7 września 2016 r. – Niemal 50 mln dzieci na świecie zostało przesiedlonych: 28 mln z nich uciekło przed konfliktami, a miliony emigrują w nadziei na lepsze, bezpieczniejsze życie. UNICEF przedstawił dziś swój raport ”Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children”.

Często po traumatycznych doświadczeniach związanych z przemocą i konfliktem, dzieci spotykają na swojej drodze kolejne niebezpieczeństwa: są narażone na utonięcie, niedożywienie, odwodnienie, porwanie, gwałt, a nawet zabójstwo.

W krajach, przez które podróżują i do których zmierzają, często muszą stawić czoła ksenofobii i dyskryminacji.

Zapadające w pamięć zdjęcia konkretnych dzieci – Aylana Kurdi, którego ciało zostało wyrzucone na brzeg morza, czy Omrana Daqneesha zakrwawionego i oszołomionego w ambulansie, zaszokowały cały świat, powiedział Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF. Ale każdy z tych obrazów, każda dziewczynka lub chłopiec, reprezentuje miliony dzieci, którym grozi niebezpieczeństwo. A to wymaga, żeby nasze współczucie dla każdego dziecka przełożyło się na działanie na rzecz wszystkich dzieci.

UNI188295_Med-Res

Według raportu UNICEF:

  • Dzieci stanowią nieproporcjonalnie wysoki i stale rosnący odsetek osób, które szukają schronienia poza granicami swojego kraju. 1/3 populacji na świecie to dzieci, ale wśród uchodźców stanowią one aż połowę. W 2015 r. około 45% wszystkich dzieci uchodźców, które znalazły się pod opieką UNHCR pochodziło z Syrii i Afganistanu.
  • 28 mln dzieci musiało opuścić swoje domy z powodu przemocy i konfliktu: 10 mln to uchodźcy, milion to dzieci ubiegające się o azyl, których status nie został jeszcze określony, a 17 mln to dzieci, które zostały przesiedlone w granicach swojego kraju. Dzieci te wymagają natychmiastowej pomocy humanitarnej i dostępu do podstawowych świadczeń.
  • Coraz więcej dzieci przekracza granice na własną rękę. W 2015 r., w 78 państwach świata ponad 100 000 dzieci bez opieki ubiegało się o azyl. To trzy razy więcej niż w 2014 r. Dzieci pozostające bez opieki są najbardziej narażone na nadużycie i wykorzystanie, w tym przez przemytników i handlarzy ludźmi.
  • Około 20 mln dzieci migrantów opuściło swoje domy m.in. z powodu skrajnego ubóstwa. Wiele z nich jest narażonych na przetrzymywanie ze względu na brak dokumentów lub niejasny status prawny.

Według danych UNICEF, w ostatnim czasie najwięcej uchodźców przybyło do Turcji. Kraj ten jest także miejscem pobytu największej na świecie liczby dzieci uchodźców. Z kolei Liban gości największą liczbę uchodźców w stosunku do liczby ludności: co piąty mieszkaniec tego kraju to uchodźca. Dla porównania: w Wielkiej Brytanii 1 na 530 osób to uchodźca, a w Stanach Zjednoczonych – 1 na 1200.

UNI176266_Med-Res

Organizacja dowodzi w raporcie, że tam, gdzie drogi są legalne i bezpieczne, migracja może stanowić nową szansę zarówno dla dzieci szukających schronienia, jak i społeczności, które je przyjmują. Analiza wpływu migracji na kraje wysokorozwinięte wskazuje, że imigranci więcej wpłacili do budżetu (najczęściej w postaci podatków) niż z niego otrzymali. Ponadto wypełnili lukę na rynku pracy podejmując zatrudnienie wymagające zarówno wysokich, jak i niskich kwalifikacji. Co więcej, imigranci przyczynili się również do wzrostu poziomu innowacji oraz wzrostu gospodarczego w krajach przyjmujących.

Dzieci, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów często tracą potencjalne korzyści wynikające z migracji, takie jak edukacja.

Dzieci uchodźców pozostają 5 razy częściej poza systemem edukacji niż dzieci niebędące uchodźcami. Nawet, jeśli te dzieci chodzą do szkoły, to często doświadczają tam dyskryminacji i zastraszania.

Bariery prawne powodują, że dzieci uchodźców i migrantów nie otrzymują świadczeń na takim samym poziomie, jak miejscowe dzieci. W najgorszych przypadkach ksenofobia może prowadzić do bezpośrednich ataków. W samych Niemczech w 2015 r. władze odnotowały 850 ataków na schroniska dla uchodźców. 

UN013169_Med-Res

Jaką cenę zapłacimy my wszyscy, jeśli nie zapewnimy tym młodym ludziom szansy na edukację i normalne dzieciństwo? Czy będą oni w stanie w jakikolwiek sposób przyczynić się do rozwoju swoich społeczności? Jeśli nie, to ich potencjał zostanie zaprzepaszczony, dodał Anthony Lake.

Raport wskazuje na 6 konkretnych działań, które powinny zostać podjęte, aby pomóc dzieciom uchodźców, migrantów i przesiedleńców:

  • Ochrona dzieci uchodźców i migrantów, a szczególnie dzieci przemieszczających się bez opieki przed wykorzystaniem i przemocą.
  • Zaprzestanie przetrzymywania dzieci ubiegających się o status uchodźcy poprzez wprowadzenie szeregu praktycznych i alternatywnych rozwiązań.
  • Zachowanie jedności rodziny jako najlepszego sposobu na ochronę dzieci i określenie ich statusu prawnego.
  • Zapewnienie wszystkim dzieciom uchodźców i migrantów możliwości edukacji oraz dostępu do opieki zdrowotnej i innych świadczeń.
  • Podjęcie działań zmierzających do usunięcia przyczyn, dla których uchodźcy i migranci decydują się opuścić swoje domy.
  • Wspieranie działań mających na celu zwalczanie ksenofobii, dyskryminacji i marginalizacji. 

Pomóc można wchodząc na stronę: www.unicef.pl/pomoc

O raporcie

Raport ”Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children” opublikowany dziś przez UNICEF zawiera najnowsze dane dotyczące sytuacji milionów dzieci i ich rodzin poszkodowanych na skutek różnych sytuacji kryzysowych, dzieci i rodzin, które wolały zaryzykować wszystko i podjąć niebezpieczną drogę w nadziei na lepsze życie, niż pozostać w swoich domach.

Raport w języku angielskim jest dostępny tutaj: 

PDF

Zobacz również

O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

WIDEO - O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Jaka jest rola rodziców w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży? Czy kryzysom można przeciwdziałać? Kiedy szukać wsparcia specjalisty? 

Więcej
Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

Konkurs grantowy „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”, organizowany przez UNICEF Polska i firmę Symbase, został rostrzygnięty.

Więcej
Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Więcej