PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MACIOWAKRZU

Miejscowość: Maciowakrze (opolskie)