SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA MARII KANTORA W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM

Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie)