SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRÓBLIŃCU

Miejscowość: Wróbliniec (dolnośląskie)