Miasto Przyjazne Dzieciom - pytania i odpowiedzi

1. Czy każde miasto może zgłosić chęć udziału w programie UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom?

Tak, każde polskie miasto niezależnie od wielkości może zgłosić swój udział w programie. Zgłoszenia w imieniu miasta dokonuje włodarz. 

2. W jaki sposób należy zgłosić się do programu? 

Formalne zgłoszenie do programu następuje poprzez wysłanie listu włodarza miasta oraz formularza zgłoszenia – szczegółowych informacji udziela pracownik UNICEF Polska. 

3. W jaki sposób można uzyskać szczegółowe informacje o programie?

Uzyskanie szczegółowych informacji na temat programu możliwe jest drogą mailową: miasta@unicef.pl lub telefonicznie: 22 568 03 34. Więcej informacji o programie w Polsce można znaleźć także na stronie programu. Informacje o realizacji programu na świecie oraz o miastach należących do sieci Miast Przyjaznych Dzieciom można znaleźć na stronie https://childfriendlycities.org/ 

4. Jaki jest koszt udziału w programie?

Udział w programie jest bezpłatny. Koszty ponoszone przez miasto obejmują działania na rzecz programu i na rzecz dzieci, które samorząd określa samodzielnie. Koszty związane z materiałami i szkoleniami realizowanymi przez UNICEF ponosi UNICEF Polska. 

5. Czy UNICEF Polska może odrzucić kandydaturę miasta do programu?

Tak, UNICEF Polska może nie przyjąć zgłoszenia miasta do programu. Przyjęcie miasta do programu zależne jest od możliwości organizacyjnych, finansowych UNICEF Polska oraz od dotychczasowych działań podejmowanych przez samorząd na rzecz dzieci. Weryfikacja kandydatury miasta odbywa się na podstawie listu włodarza oraz formularza zgłoszenia do programu. 

6. Czy miasto może zrezygnować z udziału w programie?

Tak. miasto może zrezygnować z udziału w programie na każdym etapie jego realizacji zgodnie z zapisami Porozumienia zawieranego między samorządem a UNICEF Polska. Podobnie UNICEF Polska może odstąpić od zawartego Porozumienia w przypadkach określonych w umowie. 

7. Czy program może być realizowany np. przez organizację pozarządową lub inny podmiot działający na rzecz dzieci? 

Program z założenia realizowany jest przez samorząd miasta reprezentowany przez włodarza, zaś poszczególne działania w ramach programu nadzoruje koordynator programu wyznaczony przez burmistrza/ prezydenta miasta. Poszczególne działania w ramach programu mogą być przekazane do realizacji przez inne podmioty współpracujące z miastem, w tym instytucje pomocowe, organizacje pozarządowe, instytucje kultury czy lokalne przedsiębiorstwa. 

8. Na jakie wsparcie może liczyć miasto ze strony UNICEF w ramach programu? 

Miasto może liczyć na wsparcie merytoryczne. UNICEF z każdym miastem należącym do programu współpracuje indywidualnie mając na uwadze możliwości organizacyjne  i finansowe samorządu. Przez cały okres trwania programu UNICEF służy swoją wiedzą  i doświadczeniem, prowadzi szkolenia i spotkania z przedstawicielami miasta.

9. Ile trwa realizacja programu przez miasto? 

Program Miasto Przyjazne Dzieciom jest procesem długofalowym, zakładającym wieloletnią perspektywę działań na rzecz dzieci, przy czym każde kolejne lata umożliwiają podejmowanie zadań o szerszym zasięgu czy bardziej spersonalizowanych. Pierwsze 18 miesięcy trwania programu umożliwia wdrożenie jego podstawowych założeń i uzyskanie tytułu Miasto Przyjazne Dzieciom. 

10. Czy program Miasto Przyjazny Dzieciom realizowany jest tylko przez UNICEF? 

Tak, program Miasto Przyjazne Dzieciom to międzynarodowa inicjatywa UNICEF funkcjonująca w ponad 45 krajach na całym świecie od ponad 20 lat i obejmująca swoim zasięgiem prawie 4 000 miast. Realizacja programu w poszczególnych krajach może różnić się od siebie, ale główne założenia są wspólne dla wielu miast, co pozwala na tworzenie międzynarodowej sieci Miast Przyjaznych Dzieciom i wymianę dobrych praktyk.  

Wróć do strony programu Miasto Przyjazne Dzieciom

 

Zobacz również

UNICEF Polska - Światowy Dzień Walki z Polio

Na pierwszej linii w walce z polio

24 października przypada Światowy Dzień Walki z Polio

Więcej
UNICEF Polska - 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

UNICEF i Bank Światowy: 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

Szacuje się, że 1 na 6 dzieci jeszcze przed pandemią żyło w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 1,90 dolara dziennie.

Więcej
UNICEF Polska - Przystań w sieci

Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” - ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów

Aby wziąć udział w projekcie, nauczyciele powinni zarejestrować się na platformie przystanwsieci.pl.

Więcej