Centrum Medyczne Damiana

cm-damiana.jpg

Jak co roku przychodnia Centrum Medycznego Damiana wspiera działania prowadzone na rzecz UNICEF.

UNICEF jest stale obecny w magazynie „Strefa Pacjenta”, opisującym działania pomocowe na rzecz dzieci w najuboższych krajach na świecie i informującym o możliwych sposobach pomocy. Centrum Medyczne Damiana zostało w tym roku uczestnikiem programu „Przyjaciel UNICEF” i zapewnia profesjonalną opiekę medyczną pracownikom UNICEF.

Zobacz również

UNICEF Polska Konwencja o Prawach Dziecka

Petycja ws. ratyfikacji przez Polskę III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.

Ratyfikacja dokumentu pozwoli urealnić ochronę wynikającą z Konwencji o Prawach Dziecka. 

Więcej
UNICEF Polska - Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

List Dyrektora Generalnego UNICEF Polska do Kadry Pedagogicznej

Więcej
UNICEF Polska - brak dostępu do nauki zdalnej

Raport UNICEF: Co najmniej 1/3 uczniów na świecie nie ma dostępu do nauki zdalnej podczas zamknięcia szkół z powodu COVID-19

Co najmniej jedna trzecia uczniów na świecie - 463 mln dzieci - nie miała dostępu do nauki zdalnej w czasie zamknięcia szkół z powodu pandemii.

Więcej