TO(działa)MY! III

Akcje edukacyjne

TO(DZIAŁA)MY! Edycja III

Dzieci uczą się podejmowania słusznych decyzji poprzez podejmowanie decyzji, a nie przez kierowanie się cudzymi wskazówkami”, Alfie Kohn

Jeśli zgadzasz się ze słowami tego amerykańskiego eksperta w zakresie edukacji i chcesz pracować metodą projektu z uczniami, zapraszamy do udziału w III edycji akcji UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska - TO(działa)MY!.

Młodzi ludzie mają ogromny potencjał i siłę sprawczą. Charakteryzuje ich zapał, chęć zmieniania świata i brak lęku przed nieznanym. Dzięki temu są otwarci na wszelkie nowości i gotowi podejmować wyzwania, jakie stawia przed nimi rzeczywistość. 

Uczniowie mają głowy pełne pomysłów, są chętni, aby działać, ale nie zawsze mają taką możliwość. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom wspólnie z Fundacją Santander Bank Polska ogłaszamy kolejną edycję projektu, dzięki któremu placówki mogą starać się o dofinansowanie na realizację przygotowanego we współpracy z uczniami pomysłu!

„TO(działa)MY!” – III edycja wyjątkowego projektu edukacyjnego 

UNICEF Polska i Fundacja Santander Bank Polska po raz kolejny jednoczą siły i zapraszają wszystkie szkoły do udziału w III edycji projektu „TO(działa)MY!”. W tym roku projekt będzie przebiegał w lekko zmienionej i uproszczonej formule.  

Cele projektu: 

 • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
 • zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby najbliższego otoczenia
 • budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, środowiskiem, edukacją, kulturą i rozrywką,
 • wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu.

III edycja projektu „TO(działa)MY!” - składa się wyłącznie z części przygotowawczej i aplikacyjnej (konkursowej). Udział w konkursie o grant wymaga przygotowania wspólnie z uczniami opisu projektu według wytycznych zawartych w regulaminie. Sam proces aplikacji odbywać się będzie na stronie Fundacji Santander Bank Polska. 


ZGŁOSZENIA APLIKACJI: https://granty.fundacja.santander.pl
 

Jak to zrobić? Krok po kroku: 

 1. Wspólnie z uczniami zapoznajcie się z zasadami projektu – konkursu grantowego, omawiając założenia projektu, proces składania wniosków. Zwróćcie uwagę, jakie kryteria oceny będą brane pod uwagę. To ważne, aby Wasz pomysł na projekt wpisywał się w te założenia.  
 2. Wybierzcie, w jakim obszarze chcielibyście zrealizować projekt – do wyboru macie dwa obszary: ekologia i środowisko oraz edukacja/kultura i rozrywka. 
 3. Stwórzcie grupę projektową, w której będziecie pracować nad koncepcją projektu oraz wnioskiem konkursowym. Pamiętajcie, że najważniejszą cechą całej akcji jest współpraca – zaangażujcie uczniów do działania. Skorzystajcie ze specjalnego przewodnika metodycznego, dostępnego wśród materiałów do pobrania na stronie. Znajdziecie w nim wiele cennych wskazówek, inspiracji. Konkretne ćwiczenia pozwolą ustalić Wam, jakie są potrzeby lokalnej społeczności i wspólnie poszukacie na nie rozwiązania w formie projektu społecznego. Celem Waszej pracy jest stworzenie koncepcji pomysłu, który zgłosicie do konkursu grantowego. Dofinansowanie, o które będziecie walczyć w konkursie pozwoli Wam wcielić w życie pomysł!
 4. Wybór wysokości grantu - Możecie ubiegać się tylko o jedno wybrane dofinansowanie w kwocie: 2 tys., 5 tys., 10 tys. lub 15 tys. złotych. Przed przystąpieniem do pracy podejmijcie decyzję o grant jakiej wysokości chcecie aplikować, gdyż będzie to miało znaczenie dla budżetu Waszego projektu.
 5. Przygotujcie aplikację zgodną z wytycznymi i kryteriami oceny, zawartymi w regulaminie projektu.
 6. Złóżcie wniosek do 5 stycznia w specjalnej aplikacji. Wniosek składa wybrany Nauczyciel w imieniu placówki w aplikacji na stronie Fundacji Santander Bank Polska: https://granty.fundacja.santander.pl/. Uwaga! Każda placówka może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
 7. W dniu 12 lutego 2024 r. – nastąpi rozstrzygnięcie konkursu!

Dlaczego warto zgłosić placówkę do projektu „TO(działa)MY!? 

 • to możliwość uzyskania dofinansowania na realizację projektu przygotowanego przez uczniów – daje im poczucie sprawstwa i możliwości wpływania na rzeczywistość, 
 • projekt pozwala zmieniać rzeczywistość społeczności szkolnej, a często także lokalnej, 
 • to przestrzeń do pracy w grupie – działając projektowo młodzież gromadzi wiedzę i umiejętności, które przydadzą im się w przyszłości!

Praca projektowa – dlaczego jest tak ważna?

Metoda projektu w pracy z uczniami

Realizacja programu nauczania może odbywać się przy wykorzystaniu różnych metod. Warto jednak postawić na te, które poza przekazaniem uczniom wiedzy, dają szansę wykształcić nowe umiejętności i rozwinąć kompetencje interpersonalne. Takie zalety posiada metoda projektu. Niewątpliwą korzyścią wdrażania tej metody jest okazja do rozwijania motywacji uczniów do działania, kierunkowanie ich zaangażowania na obszary wykraczające poza ramy działalności szkolnej, a także wzmacnianie przekonania młodych ludzi o własnych możliwościach i kompetencjach. 

Działając projektowo, młodzież gromadzi wiedzę i umiejętności, które mają szansę zaprocentować w przyszłości. Młodzież zainspirowana nową formułą, zdecydowanie chętniej będzie się angażować w działalność na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Budowane w ten sposób podwaliny społeczeństwa obywatelskiego to ogromna wartość, o której nie powinniśmy zapominać.  Metoda projektu niesie ze sobą jeszcze jedną, szczególną korzyść. Daje młodemu pokoleniu poczucie sprawstwa i możliwości wpływania na rzeczywistość

 

Zobacz, jaki projekt zrealizowali uczniowie jednej ze szkół w Gdyni dzięki grantowi uzyskanemu w I edycji projektu:

 

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej